BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Dvišalės sutartys

Lietuvos Respublikos tarptautinių socialinės apsaugos sutarčių SĄRAŠAS

 

Valstybė

Pavadinimas

Pasirašyta

Įsigaliojo 

Taikymo sritis

Pastabos

Latvija*

Susitarimas tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės dėl bendradarbiavimo socialinio aprūpinimo srityje  

1993 12 17 Vilniuje

1995 01 31

Šis Susitarimas apima šias išvardintas socialinio aprūpinimo rūšis:
  a) laikino nedarbingumo pašalpas;
  b) nėštumo ir gimdymo pašalpas;
  c) invalidumo pensijas;
  d) senatvės pensijas;
  e) ištarnauto laiko pensijas;
  f) maitintojo netekimo pensijas;
  g) pensijas dėl sužalojimo darbe ir profesinės ligos;
  h) bedarbio pašalpas;
  i) šeimos pašalpas.


Skelbta: Valstybės Žinios, 1995.03.03, Nr.:19, Publikacijos Nr.: 438

Neteko galios 2013-04-01 (įsigaliojus 2012 m. gegužės 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimui dėl buvusios SSRS draudimo stažo įskaitymo)

Estija*

Lietuvos Respublikos ir Estijos Respublikos sutartis dėl socialinio aprūpinimo  

1996 05 28 Vilniuje

1997 02 10

Ši Sutartis taikoma šioms kiekvienos Šalies įstatymais numatytoms socialinio aprūpinimo rūšims:
  1) medicininis aptarnavimas;
  2) ligos pašalpos (laikinojo nedarbingumo kompensacijos);
  3) motinystės pašalpos;
  4) invalidumo pensijos;
  5) senatvės pensijos;
  6) ištarnauto laiko pensijos;
  7) našlių ir našlaičių/maitintojo netekimo/ pensijos;
  8) pašalpos dėl sužalojimo darbe ir profesinės ligos;
  9) bedarbio pašalpos;
  10) laidojimo pašalpos;
  11) šeimos pašalpos;
  12) liaudies pensijos Estijos Respublikoje;
  13) šalpos (socialinės) pensijos Lietuvos Respublikoje.

Skelbta: Valstybės Žinios, 1997.02.14, Nr.: 14, Publikacijos Nr.: 289

Neteko galios 2008-10-01 (įsigaliojus 2007 m. rugpjūčio 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Estijos Respublikos Vyriausybės susitarimui dėl draudimo stažo, įgyto buvusios SSRS teritorijoje, įskaitymo)

Estija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Estijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl draudimo stažo, įgyto buvusios SSRS teritorijoje, įskaitymo

2007 08 24 Taline 2008 10 01

Šis Susitarimas taikomas asmenims, kurie teisę į pensiją įgyja ar įgijo ir kurių sovietinio draudimo stažo laikotarpiai sutampa ir pagal Lietuvos Respublikos, ir pagal Estijos Respublikos teisės aktus, taip pat šių asmenų šeimos nariams, kurių teisės susijusios su minėtų asmenų teisėmis.

Skelbta: Valstybės Žinios, 2007.09.01, Nr.: 94, Publikacijos Nr.: 3777

Latvija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl buvusios SSRS draudimo stažo įskaitymo  (EN)

2012 05 16 Vilniuje 2013 04 01

Susitarimas taikomas asmenims, kurie teisę į pensiją įgyja ar įgijo ir kurių sovietinio draudimo stažo laikotarpiai sutampa ir pagal Lietuvos Respublikos, ir pagal Latvijos Respublikos teisės aktus, taip pat šių asmenų šeimos nariams, kurių teisės susijusios su minėtų asmenų teisėmis.

 Skelbta: Valstybės Žinios, 2013, Nr. 18-888

Baltarusija

 

Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos sutartis dėl socialinės apsaugos (LT, RU)

1999 02 04 Minske

1999 12 15

Ši Sutartis taikoma šioms kiekvienos Šalies teisės aktais numatytoms socialinės apsaugos rūšims:
  1) ligos ir motinystės (laikinojo nedarbingumo) pašalpoms;
  2) invalidumo pensijoms;
  3) senatvės (amžiaus) pensijoms;
  4) ištarnauto laiko pensijoms;
  5) našlių ir našlaičių (maitintojo netekimo) pensijoms;
  6) žalos atlyginimui;
  7) bedarbio pašalpoms;
  8) laidojimo pašalpoms;
  9) pašalpoms šeimai.

Skelbta: Valstybės Žinios, 1999.07.14, Nr.: 61, Publikacijos Nr.: 1979
 
Galiojimo laikotarpis: neribotas
 

Nuo Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos sutarties dėl socialinės apsaugos įsigaliojimo momento (nuo 1999 m. gruodžio 15 d.) nustoja galioti Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos susitarimas dėl piliečių teisių garantijų pensinio aprūpinimo srityje, pasirašytas 1994 m. balandžio 14 d. Vilniuje, tačiau pagal šį susitarimą asmenų įgytos teisės išlieka.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Baltarusijos Respublikos socialinės apsaugos ministerijos susitarimas (LT, RU)

 

2000 03 17

 

1999 12 15(nuo Sutarties įsigaliojimo)

 

 

Ukraina

 

Lietuvos Respublikos ir Ukrainos sutartis dėl socialinės apsaugos (LT, RU)

2001 04 23 Vilniuje

2002 02 08

Ši Sutartis taikoma šioms kiekvienos Šalies teisės aktų numatytoms socialinės apsaugos rūšims:

  Lietuvos Respublikoje -
  1) ligos, motinystės, motinystės (tėvystės) pašalpoms;
  2) invalidumo pensijoms;
  3) senatvės pensijoms;
  4) pensijoms už ištarnautą laiką;
  5) našlių ir našlaičių pensijoms;
  6) žalos atlyginimui dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir susirgimų profesine liga;
  7) pašalpoms šeimoms, auginančioms vaikus;
  8) bedarbio pašalpoms;
  9) laidojimo pašalpoms.

  Ukrainoje -
  1) laikinojo nedarbingumo, nėštumo ir gimdymo pašalpoms;
  2) pensijoms, sukakus nustatytą amžių;
  3) invalidumo pensijoms;
  4) pensijoms už ištarnautą laiką;
  5) maitintojo netekimo pensijoms;
  6) pensijoms ir žalos atlyginimui dėl darbuotojo sužalojimo darbe, profesinės ligos ir jam mirus dėl minėtų priežasčių;
  7) pašalpoms šeimoms, auginančioms vaikus;
  8) bedarbio pašalpoms;
  9) laidojimo pašalpoms.

Skelbta: Valstybės Žinios, 2001.11.07, Nr.: 93, Publikacijos Nr.: 3261

Galiojimo laikotarpis: neribotas

Nuo šios Sutarties įsigaliojimo momento nustoja galioti 1994 m. rugsėjo 27 d. Vilniuje pasirašytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo pensinio aprūpinimo srityje, tačiau pagal šią Sutartį įgytos asmenų teisės išlieka.

Susitarimas tarp Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Ukrainos darbo ir socialinės politikos ministerijos (LT, RU)

2005 12 29

2005 12 29

 

 

Rusija

Lietuvos Respublikos  Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimas dėl pensinio aprūpinimo  

1999 06 29 Maskvoje

2001 05 29

Šis Susitarimas taikomas visoms pensijų rūšims, kurios nustatytos arba bus nustatytos kiekvienos iš Šalių valstybės teisės aktais, išskyrus kariškių, vidaus reikalų institucijų viršininkų ir eilinių ir jų šeimų narių pensijas.

Skelbta: Valstybės Žinios, 2000.03.08, Nr.: 20, Publikacijos Nr.: 496

Galiojimo laikotarpis:
kol bus pasirašytas naujos redakcijos susitarimas, pagrįstas pensijų mokėjimo išlaidų paskirstymo principu pagal asmens draudimo (darbo) stažo, įgyto kiekvienos iš Šalių valstybės teritorijoje, trukmę.

Rusija Susitarimas tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės dėl socialinių garantijų teikimo tvarkos nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantiems Rusijos Federacijos kariškiams pensininkams   1993 11 18 Vilniuje 1993 11 18 Šis Susitarimas taikomas Lietuvos Respublikoje pagal jos įstatymus nuolat gyvenantiems buvusios TSRS (Rusijos Federacijos) ginkluotųjų pajėgų, pasienio, vidaus, geležinkelių ir kitų kariuomenės rūšių atsargos ir dimisijos admirolams, generolams, karininkams, praporščikams, mičmanams, liktinės tarnybos kariams, buvusios TSRS (Rusijos Federacijos) vidaus reikalų ministerijos organų eiliniams ir viršininkams, taip pat šių asmenų šeimoms, gaunantiems pensijas ir pašalpas iš Rusijos Federacijos respublikinio biudžeto. Nepriklausomai nuo pilietybės nurodytųjų asmenų pensinį aprūpinimą Rusijos Federacija vykdo pagal savo įstatymų sąlygas ir normas.

Skelbta: Valstybės Žinios, 1994.03.25, Nr.: 23, Publikacijos Nr.: 368

Galiojimo laikotarpis: neribotas

Čekija*

Lietuvos Respublikos ir  Čekijos Respublikos sutartis dėl socialinės apsaugos  

1999 05 27 Prahoje

2000 08 01

Ši Sutartis taikoma teisės aktams, kurie reglamentuoja:
  1) ligos ir motinystės išmokas;
  2) invalidumo išmokas;
  3) senatvės išmokas;
  4) našlių ir našlaičių (maitintojo netekimo) išmokas;
  5) išmokas dėl nelaimingo atsitikimo darbe ir profesinės ligos;
  6) laidojimo pašalpas;
  7) bedarbio išmokas;
  8) pašalpas šeimoms.

Skelbta: Valstybės Žinios, 1999.12.17, Nr.: 107, Publikacijos Nr.: 3105

Galiojimo laikotarpis: neribotas

Suomija*

Lietuvos Respublikos ir Suomijos Respublikos sutartis dėl socialinės apsaugos  

2000 09 12 Helsinkyje

2001 08 01

Ši Sutartis taikoma teisės aktams, reguliuojantiems:

A. Lietuvos Respublikoje:
  a) ligos draudimą ir išmokas tėvams pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymą;
  b) valstybines socialinio draudimo pensijas;
  c) šalpos (socialines) pensijas;
  d) pašalpas pagal Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymą;
  e) bedarbio pašalpas;
  f) išmokas šeimoms.

B. Suomijos Respublikoje:
  a) ligos draudimą, išskyrus medicinos išlaidų grąžinimą;
  b) išmokas tėvams;
  c) darbo pensijų sistemą ir Nacionalinių pensijų sistemą;
  d) nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų draudimo sistemą;
  e) bedarbio išmokas pagal Bedarbio pašalpų įstatymą;
  f) išmokas šeimoms;
  g) darbdavio socialinės apsaugos įmokas.

Skelbta: Valstybės Žinios, 2001.06.08, Nr.: 49, Publikacijos Nr.: 1703

Denonsuota 2005.11.15 d. Lietuvos Respublikos įstatymu Nr. X-391 (Valstybės Žinios, 2005.12.03, Nr.: 142, Publikacijos Nr.: 5106)

Nebegalioja nuo 2006-06-13

Lenkija*

Susitarimas dėl pensijų mokėjimo (perdavimo) asmenims, turintiems į jas teisę ir gyvenantiems Lenkijoje arba Lietuvoje  

1992 06 02 Lenkijoje

1992 06 02

Pagal šį susitarimą tarpusavyje perduodamos pensinės išmokos, pripažintos Lenkijos ir Lietuvos vidaus norminiais aktais. Valstybės žiniose neskelbta

Nyderlandų Karalystė*

Lietuvos Respublikos ir Nyderlandų Karalystės sutartis dėl socialinės apsaugos išmokų išmokėjimo užsienyje  

2002 12 12 Vilniuje

2004 08 01 Ši Sutartis taikoma:
 
1. Nyderlandų Karalystėje - Nyderlandų Karalystės teisės aktams, reglamentuojantiems šias socialinio draudimo rūšis:
  a) ligos ir motinystės išmokas;
  b) invalidumo išmokas samdomiems asmenims;
  c) invalidumo išmokas savarankiškai dirbantiems asmenims;
  d) senatvės pensijas;
  e) maitintojo netekties išmokas;
  f) vaiko priežiūros išmokas.
 
2. Lietuvos Respublikoje - Lietuvos Respublikos teisės aktams, reglamentuojantiems šias socialinio draudimo rūšis:
  a) ligos ir motinystės išmokas;
  b) senatvės pensijas;
  c) invalidumo pensijas;
  d) našlių ir našlaičių pensijas;
  e) išmokas pagal Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymą.

Skelbta: Valstybės Žinios, 2003.07.25, Nr.: 74, Publikacijos Nr.: 3437

 

Sutarties galiojimas sustabdytas nuo 2010 m. gegužės 1 d.

Kanada  Lietuvos Respublikos ir Kanados sutartis dėl socialinės apsaugos

Pasirašyta 2005 07 05 Vilniuje

2005 11 15 Lietuvos Respublikos įstatymas Nr.X-392

Valstybės Žinios, 2005 12 08

Nr.: 143, Publikacijos Nr.: 5168

2006 11 01

Ši Sutartis taikoma šiems teisės aktams:

(a) Lietuvos Respublikoje:

(i) Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymui ir su juo susijusiems teisės aktams;

(ii) Valstybinio socialinio draudimo įstatymui, tačiau tik tiek, kiek tai susiję su pensijų draudimu;

(iii) Pensijų sistemos reformos įstatymui ir su juo susijusiems teisės aktams.

(b) Kanadoje:

(i) Apsaugos senatvėje įstatymui ir su juo susijusiems teisės aktams;

(ii) Kanados pensijų planui ir su juo susijusiems teisės aktams.

 
Susitarimas dėl Lietuvos Respublikos ir Kanados  sutarties dėl socialinės apsaugos įgyvendinimo (LT, EN)

 

Pasirašyta 2005 07 05 Vilniuje

2006 11 01

 

 
JAV Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimas dėl socialinio draudimo pensijų mokėjimo į užsienį  

Sudarytas pasikeičiant notomis

JAV ambasada
Nota Nr.03/03
2003-01-07 Vilnius

LR URM Nota Nr. 26/2003
2003-01-17 Vilnius

2003 01 17 Susitarimu užtikrinama, kad atitinkamos Jungtinių Amerikos Valstijų ir Lietuvos Respublikos socialinio draudimo sistemos mokės viso dydžio išmokas kitos šalies piliečiams, turintiems į jas teisę, tačiau esantiems už išmokančiosios šalies ribų, neatsižvelgiant į jų nebuvimo šalyje trukmę. Užtikrinama, kad pareiškimai išmokoms gauti gali būti pateikiami esant už jas išmokančiosios šalies ribų, kad ištarnauto laiko pensijos ar senatvės išmokos, taip pat maitintojo netekties išmokos apskaičiavimas ir šių išmokų išmokėjimas bus atliekami pagal tokias pat taisykles, kurios taikomos mokančiosios šalies piliečiams.

Skelbta: Valstybės Žinios, 2003.01.24, Nr.: 8, Publikacijos Nr.: 270

Patikslintas vertimas skelbtas: Valstybės Žinios, 2009.04.11, Nr.41, Publikacijos Nr.: 1544

2003-03-24 VSDFV direktoriaus įsakymas Nr. V-100 “Dėl valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo užsienyje gyvenantiems  Jungtinių Amerikos Valstijų piliečiams tvarkos patvirtinimo”

(Valstybės Žinios, 2003.04.04, Nr.: 33, Publikacijos Nr.: 1400)

 Moldova   Lietuvos Respublikos ir Moldovos Respublikos sutartis dėl socialinės apsaugos (LT, RU)

 

2014 10 01

Kišiniove

2015 10 04 Ši Sutartis taikoma Lietuvoje:

- valstybinėms socialinio draudimo pensijoms: senatvės pensijoms (skiriamoms sukakus senatvės pensijos amžių); netekto darbingumo (invalidumo) pensijoms; našlių ir našlaičių (maitintojo netekimo) pensijoms ir kitų rūšių pensijoms, mokamoms pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą;

- valstybinio socialinio draudimo įmokoms mokėti pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymą.

Moldovoje:

- senatvės pensijoms; netekto darbingumo (invalidumo) pensijoms, kurios skiriamos atsižvelgiant į bendrąsveikatos būklę; netekto darbingumo (invalidumo) pensijoms ir pašalpoms dėl gamybinės traumos ar profesinės ligos; maitintojo netekimo pensijoms. Ši Sutartis netaikoma ištarnauto laiko pensijoms ir pensijoms, paskirtoms tam tikrų kategorijų asmenims;

- valstybinio socialinio draudimo įmokoms mokėti pagal Valstybinės socialinio draudimo sistemos įstatymą.

Skelbta:

Teisės aktų registre 2015 m. birželio 11 d.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2e45f3e0100711e58569be21ff080a8c

Galiojimo laikotarpis: neribotas

Susitarimas dėl Lietuvos Respublikos ir Moldovos Respublikos sutarties dėl socialinės apsaugos taikymo (LT, RU)

2014 10 01

2015 10 04  

 

* Lietuvai tapus ES nare, Lietuvoje pradėti tiesiogiai taikyti ES reglamentai dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo. Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys socialinės apsaugos srityje su Estija, Čekija, Suomija, Latvija, Nyderlandų Karalyste ir Lenkija naujai skiriant išmokas, praktikoje nebetaikomos (tačiau vadovaujantis minėtų tarptautinių sutarčių nuostatomis, toliau tęsiamas išmokų mokėjimas asmenims, kuriems išmokos buvo paskirtos iki Lietuvos narystės ES). Suomijos iniciatyva sutartis su Suomija 2005 m. buvo denonsuota.

 

Susitarimų asmenų įdarbinimo srityje
SĄRAŠAS

 

Valstybė Susitarimas Pasirašyta (sudaryta)  Įsigaliojo      Pagrindinės nuostatos Pastabos

Rusija  

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimas dėl piliečių laikino darbo Pasirašytas 1999-06-29 Maskvoje 2000-01-05 Kvota nustatoma kasmet iki gruodžio 1 d. įgaliotųjų institucijų bendru protokolu. Reikalingi darbo leidimai.   Skelbta: Valstybės Žinios, 2000, Nr. 5-132. Galiojimo laikotarpis:Susitarimas sudaromas trejiems metams ir kiekvieną kartą savaime bus pratęsiamas vieneriems metams, jeigu nė viena iš Šalių prieš šešis mėnesius iki kiekvieno termino pasibaigimo nepraneš raštu viena kitai apie ketinimą nutraukti jo galiojimą.

Ukraina  

Susitarimas tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės dėl abipusio piliečių įdarbinimo  Sudarytas 1995-03-28 Kijeve 1995-08-11 Reikalingi darbo leidimai. Leidimas dirbti išduodamas laikotarpiui iki 12 mėn. (terminas gali būti pratęstas dar 6 mėnesiams).   Skelbta: Valstybės Žinios, 1996.02.09, Nr.: 12, Publikacijos Nr.: 315 Galiojimo laikotarpis:Susitarimas sudaromas trejiems metams ir savaime bus pratęsiamas kiekvieniems kitiems metams, jei nė viena iš Susitariančiųjų Šalių  prieš šešis mėnesius iki kiekvieno termino pabaigos nepraneš raštiškai kitai šaliai apie savo ketinimą nutraukti jo galiojimą. 

 

Sutarčių jaunimo mainų srityje
SĄRAŠAS

 

Valstybė Susitarimas Pasirašyta (sudaryta)  Įsigaliojo                             Pagrindinės nuostatos Pastabos
Lenkija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl jaunimo bendradarbiavimo ir mainų

1997-02-14 Alytuje

1997-11-06 d. Lietuvos Respublikos įstatymas Nr.VIII-496

1997 m. gruodžio 1 d.

Remiantis šios Sutarties tikslais, Susitariančios Šalys, abipusiškai bendradarbiaudamos, rems mokinių, studentų, jaunųjų darbuotojų, jaunimo draugijų ir organizacijų narių bei asmenų, dirbančių su jaunimu, įvairių formų kontaktus, bendradarbiavimą ir mainus.

Skelbta: Valstybės žinios, 1997-11-21, Nr. 106, Publikacijos Nr. 2676

Galiojimo laikotarpis: Ši Sutartis yra sudaryta neribotam laikui.

Lenkija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo

2007-06-01 Plocke

2007-07-04 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 704

 

Susitariančios Šalys įsteigia Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondą, kurio garbės globėjai yra abiejų Susitariančiųjų Šalių Ministrai Pirmininkai. Fondo tikslas - remti Lietuvos ir Lenkijos jaunimo bendradarbiavimą, siekiant plėtoti lietuvių ir lenkų tautų draugišką bendradarbiavimą.

Skelbta: Valstybės žinios, 2007-07-21, Nr. 81, Publikacijos Nr. 3329

Galiojimo laikotarpis: Šis Susitarimas sudaromas neribotam laikui.

 Vengrija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vengrijos Vyriausybės susitarimas dėl Stepono Batoro Lietuvos ir Vengrijos jaunimo bendradarbiavimo fondo

 

2012   m.   rugsėjo  24  d. Vilniuje

 

2013 m. spalio 3 d.

Šiuo susitarimu numatoma įsteigti Stepono Batoro Lietuvos ir Vengrijos jaunimo bendradarbiavimo fondą, kurio tikslas – remti ir plėtoti Lietuvos ir Vengrijos jaunimo, kurio amžius yra nuo 13 iki 30 metų, draugišką bendradarbiavimą. Fondas savo tikslus įgyvendina remdamas ir finansuodamas jaunimo  bendradarbiavimo ir informacinius projektus, jaunimo / metodinius susitikimus.

Skelbta: Valstybės žinios, 2013-01-05, Nr. 2-35

Galiojimo laikotarpis: Šis Susitarimas sudarytas neribotam laikui.

 Ukraina

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės susitarimas dėl Lietuvos ir Ukrainos mainų tarybos 

2015 m. rugpjūčio 28 d. Kijeve

2015 m. gruodžio 30 d.

Šiuo susitarimu numatoma įsteigti Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybą, kurios tikslas - remti Lietuvos ir Ukrainos jaunimo bendradarbiavimą, siekiant plėtoti draugišką Lietuvos ir Ukrainos tautų bendradarbiavimą. Taryba savo tikslą įgyvendins remdama ir finansuodama Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainus, įvairius projektus, renginius, susitikimus bei kitas iniciatyvas.

Skelbta: Teisės aktų registre 2015 m. gruodžio 1 d.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/40cd7310982b11e5a6f4e928c954d72b

 
Susitarimų dėl darbo atostogaujant
SĄRAŠAS
 
Valstybė Susitarimas Pasirašyta                 (sudaryta)              Įsigaliojo                              Pagrindinės nuostatos Pastabos
Kanada

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kanados Vyriausybės susitarimas dėl jaunimo mainų

 

2009 m. lapkričio 19 d. Vilniuje 2010 m. spalio 1 d.   Susitarimo tikslas – sudaryti galimybes jaunimui pagilinti specialybės ir kalbos žinias, studijuoti ir dirbti atostogų metu kitoje susitariančiojoje valstybėje, pažinti jos visuomenę bei kultūrą. Jaunimo mainų programoje gali dalyvauti tik Lietuvos Respublikos ir Kanados piliečiai 18-35 metų amžiaus (imtinai). Jaunimo mainų programoje galima dalyvauti ne daugiau kaip du kartus. Kiekvieną kartą programos dalyvis turi atitikti reikalavimus pagal skirtingas kategorijas, t. y. jei pirmą kartą asmuo dalyvauja jaunimo mainų programoje kaip stažuotojas ar praktikantas, kitą kartą jis galės dalyvauti jaunimo mainų programoje kaip absolventas, tobulinantis kvalifikaciją priimančiojoje valstybėje pagal iš anksto suderintą darbo sutartį, arba kaip turistas, ketinantis keliauti priimančiojoje valstybėje ir retkarčiais dirbti, kad papildytų savo finansinius išteklius.

Skelbta: Valstybės žinios, 2010, Nr. 92-4864

Galiojimo laikotarpis: Šis Susitarimas sudarytas neribotam laikui.

Naujoji Zelandija Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Naujosios Zelandijos Vyriausybės susitarimas dėl darbo atostogaujant programos

2015 m. spalio 1 d. Niujorke

2017 m. sausio 1 d.

Susitarimo tikslas – skatinti jaunimo, siekiančio pažinti skirtingas tradicijas ir kultūras, judėjimą, suteikti abiejų susitariančiųjų valstybių piliečiams nuo 18 iki 30 metų amžiaus galimybę atvykti į kitą Susitarimo valstybę pažintiniais tikslais, atostogauti tos valstybės teritorijoje iki 12 mėnesių, kartu suteikiant teisę studijuoti ar dirbti iki 6 mėnesių.

Darbo atostogaujant programoje gali dalyvauti tik Lietuvos Respublikos ir Naujosios Zelandijos piliečiai. Darbo atostogaujant programoje galima dalyvauti tik vieną kartą.

Skelbta:

Teisės aktų registre 2016 m. birželio 14 d.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/03fe8eb0322211e69cf5d89a5fdd27cc

Galiojimo laikotarpis: Šis Susitarimas sudarytas neribotam laikui.

Japonija Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Japonijos Vyriausybės susitarimas dėl darbo atostogaujant programos 2018 m. gruodžio 21 d., pasikeičiant diplomatinėmis notomis 2019 m. balandžio 1 d.

Susitarimo tikslas – skatinti artimesnį Lietuvos Respublikos ir Japonijos bendradarbiavimą, suteikti nurodytų valstybių piliečiams nuo 18 iki 30 metų (įskaitytinai) daugiau galimybių atvykti į kitą šalį darbo atostogaujant tikslais, pažinti kitos valstybės kultūrą ir gyvenimo būdą ir taip paskatinti abiejų valstybių tarpusavio supratimą.

 

Susitarime nustatomi vykimo į kitą šalį darbo atostogaujant tikslais sąlygos ir administracinės procedūros.

Neskelbta. Šis susitarimas neturi tarptautinės sutarties statuso.
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-23