Neratifikuotos konvencijos (liet. kalba)

Nr. Konvencijos
77

Dėl vaikų ir jaunuolių tinkamumo dirbti pramonėje sveikatos patikrinimo  tekstas

78

Dėl vaikų ir jaunuolių sveikatos patikrinimo dėl jų tinkamumo dirbti nepramoninius darbus  tekstas

95

Dėl darbo užmokesčio apsaugos  tekstas

97

Dėl darbo migracijos  tekstas

102

Dėl minimalių socialinės apsaugos standartų  Rekomendacija 202 Dėl minimalių socialinės apsaugos standartų

103

Dėl motinystės apsaugos (pakeista 1952 m.) 

113

Dėl žvejų sveikatos patikrinimo  

119

Dėl mechanizmų apsaugojimo  

129

Dėl žemės ūkio darbo inspekcijos 

132

Dėl apmokamų atostogų (peržiūrėta 1970 metais)  

137

Dėl laivų krovos darbų

143

Dėl pažeidimų migracijos srityje bei lygių galimybių ir vienodo požiūrio į darbuotojus migrantus skatinimo  tekstas

151

Dėl valstybės tarnautojų teisės jungtis į organizacijas gynimo ir darbo sąlygų valstybinėse tarnybose nustatymo procedūrų   tekstas

152

Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos atliekant laivų krovos darbus 

155

Dėl profesinės saugos ir sveikatos bei darbo aplinkos 

158

Dėl darbo santykių nutraukimo darbdavio iniciatyva   tekstas

163

Dėl tinkamų sąlygų jūrininkams sudarymo jūroje ir uoste 

168

Dėl užimtumo skatinimo ir apsaugos nuo nedarbo   tekstas

175

Dėl ne visos darbo dienos   tekstas

177

Dėl namudinio darbo   tekstas

178

Dėl jūreivių darbo ir gyvenimo sąlygų inspekcijos 

179

Dėl jūrininkų samdos ir įdarbinimo 

180

Dėl jūrininkų darbo laiko ir laivo įgulos komplektavimo 

184

Dėl žemės ūkio darbuotojų saugos ir sveikatos 

 185 

Pataisanti Konvenciją dėl jūrininkų nacionalinių asmens pažymėjimų *

  187

Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos gerinimo skatinimo koncepcijos  

 188 Dėl darbo žvejybos sektoriuje
189 Dėl oraus darbo namų ūkio darbuotojams Rekomendacija 201 Dėl oraus darbo namų ūkio darbuotojams

* Vadovaujantis šios Konvencijos 9 straipsniu, 2006-08-14 TDO įregistruotas laikinas Konvencijos taikymas Lietuvoje.

Pastaba: 184, 185 ir 187 konvencijų tekstų vertimai autentikuoti.

Kitų neratifikuotų TDO konvencijų tekstus galima rasti šiame puslapyje http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12000:::NO:::

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-12-07