MISSOC veikia nuo 1990 m.
Narės – 29 valstybės.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija dalyvauja MISSOC veikloje nuo 2003 m.

MISSOC Secretariat 62
Avenue Paul Deschanel
B-1030 Brussels - BELGIUM
Tel.: + 32 2 245 46 64; Faks.: + 32 2 219 59 73
El. p.: [email protected]
http://www.missoc.org/ arba http://ec.europa.eu/missoc

Europos Sąjungos abipusio informavimo apie socialinę apsaugąsistema(MISSOC) yra pagrindinė informacinė bazė, kurioje kaupiami naujausi išsamūs duomenys apie socialinės apsaugos sistemas ES šalyse narėse, 3 Europos ekonominės erdvės šalyse ir Šveicarijoje. Elektroninėje MISSOC informacinėje bazėje  vartotojai gali rasti ne tik aprašomosios ar išsamios informacijos apie socialinę apsaugą konkrečioje šalyje, bet ir palyginti skirtingų šalių sistemas, ypač naudojant struktūrines lenteles. MISSOC informacine baze kiekvienas gali naudotis nemokamai.MISSOC informacinį biuletenį galima užsisakyti adresu http://www.missoc.org/ .

MISSOC tinklas

MISSOC yra paremta artimu bendradarbiavimu tarp:

  • Europos Komisijos: Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinio direktorato, D/3 aktyvaus senėjimo, pensijų, sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų padalinio;
  • Nacionalinių atstovų: nacionalinių ministerijų ar institucijų, atsakingų už socialinės apsaugos sritį, oficialių atstovų tinklo;
  • MISSOC sekretoriato: Europos Komisijos paskirtos ekspertų grupės.

MISSOC informacinė bazė

MISSOC tinkle pateikiama aprašomojo pobūdžio aktuali bei analitinė informacija apie socialinę apsaugą anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis, išskyrus socialinės apsaugos vadovus, kurie pateikiami 21 ES/EEE kalba.  MISSOC informacinę bazę sudaro:

Lyginamosios lentelės: išsami, lyginamoji, dukart per metus  (sausio ir liepos mėn.) atnaujinama informacija apie socialinės apsaugos schemas visose dalyvaujančiose šalyse. Šios schemos yra pateikiamos 12 lentelių, kurių kiekviena yra padalinta į įvairias kategorijas. Lentelėse teikiama nacionalinė informacija yra papildyta kompleksiniu įvadu, leidžiančiu suprasti kiekvienos socialinės apsaugos sistemos atšakos pagrindines sąvokas ir principus: http://www.missoc.org/MISSOC/INFORMATIONBASE/COMPARATIVETABLES/MISSOCDATABASE/comparativeTableSearch.jsp  MISSOC 12 lentelių temos:

I. Finansavimas
II. Sveikatos priežiūra
III. Ligos išmokos
IV. Motinystė / tėvystė
V. Neįgalumas
VI. Senatvė
VII. Našliai ir našlaičiai
VIII. Nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos
IX. Šeimos išmokos
X. Nedarbas
XI. Minimalių lėšų garantavimas
XII. Ilgalaikė priežiūra

  • Dukart per metus (sausio ir liepos mėn.) atnaujinamos kiekvienos šalies socialinės apsaugos struktūros aprašai ir lentelės.
  • Dukart per metus (sausio ir liepos mėn.) atnaujinamas kiekvienos šalies savarankiškai dirbančių darbuotojų socialinės apsaugos apibūdinimas.
  • MISSOC socialinės apsaugos vadovai: kiekvienos šalies socialinės apsaugos sistemos atšakų pagrindinių elementų apžvalga, kurios tikslas – suprantamai paaiškinti plačiajai visuomenei, ypač po Europą judantiems piliečiams, šių sistemų esmę. 24 ES/EEE kalbomis pateikti vadovai yra atnaujinami kartą per metus (liepos mėn.).
  • MISSOC informaciniai leidiniai: metinė pagrindinių socialinių apsaugos sistemų krypčių apžvalga.
  • MISSOC analizė: pasirinktos socialinės apsaugos  temos reikšmingų įvykių analitinė  apžvalga. Išleidžiama dukart per metus.

MISSOC susitikimai

Kasmet du kartus per metus rengiami MISSOC susitikimai tuo metu Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančioje šalyje. Šiuose susitikimuose be sekretoriato dalyvauja visų šalių-MISSOC narių paskirti nuolatiniai atstovai, Europos Komisijos atstovai, tarptautinių organizacijų stebėtojai. MISSOC susitikimų metu peržiūrima šalių siųsta medžiaga, derinamos sąvokos, klausomi pranešimai ir aptariami svarbiausi socialinės apsaugos pokyčiai bei tendencijos  dalyvaujančių šalių nacionalinėje teisėje bei ES teisės aktuose.  Kiekvieno susitikimo metu išsamiai išnagrinėjama vis kitos MISSOC lentelės medžiaga tam, kad visų šalių pateikta medžiaga butų suprantama, tiksli, naudojamos tos pačios sąvokos. Be to, šių susitikimų metu sprendžiami techniniai klausimai, susiję su informacijos rinkimu, teikimu ir platinimu. Lietuvai pirmininkaujant ES Tarybai 2013 m. II pusmetyje MISSOC susitikimas vyko Lietuvoje.

Atnaujinimo data: 2024-01-17