BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


JK Išstojimo susitarime nustatytas socialinės apsaugos teisių išsaugojimas JK piliečiams, iki pereinamojo laikotarpio pabaigos (t. y. 2020 gruodžio 31 d.) atvykusiems gyventi ir (ar) dirbti į Europos Sąjungos (ES) valstybes nares, ir ES valstybių narių piliečiams, iki pereinamojo laikotarpio pabaigos atvykusiems gyventi ir (ar) dirbti į JK. 

Visos iki pereinamojo laikotarpio pabaigos įgytos piliečių socialinės apsaugos teisės bus apsaugotos.

Jei asmeniui iki pereinamojo laikotarpio pabaigos JK buvo paskirta ir mokama senatvės pensija, o po pereinamojo laikotarpio pabaigos šis asmuo grįžta gyventi į Lietuvą, jam ir toliau bus mokama JK paskirta pensija.
 

JK Išstojimo susitarimo 30 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad asmenims, kurie iki pereinamojo laikotarpio pabaigos buvo tarpvalstybinėje situacijoje, susijusioje su JK ir ES valstybe nare, taikomos visos ES taisyklės dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir, remiantis JK Išstojimo susitarimo sąlygomis, jos bus taikomos toliau, net ir pasibaigus pereinamajam laikotarpiui. 

Taigi, jei asmuo iki pereinamo laikotarpio pabaigos, gyvendamas JK, gaudavo socialinę išmoką iš Lietuvos (pvz., tikslinę kompensaciją) ir pasibaigus pereinamajam laikotarpiui lieka gyventi JK, Lietuvoje paskirta išmoka ir toliau bus mokama, kol nepasikeis to asmens situacija JK, pvz., kol toks asmuo liks gyventi JK ir kol jis turės teisės gauti tokią išmoką pagal Lietuvos teisės aktus.

Asmenims, kurie į JK išvyks gyventi ar dirbti po 2021 m. sausio 1 d., socialinės apsaugos išmokos bus mokamos vadovaujantis ES ir JK Prekybos ir partnerystės susitarimo Protokolu dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo. Minėtas Protokolas apima beveik visas socialinės apsaugos sritis, kurioms taikomi ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentai:

 • ligos išmokas;
 • motinystės ir tėvystės išmokas;
 • neįgalumo, senatvės, maitintojo neteikimo (našlių ir našlaičių) pensijas;
 • nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų išmokas;
 • išmokas mirties atveju;
 • nedarbo išmokas;
 • priešpensines išmokas.

Protokolas netaikomas šalpos pensijoms, socialinei paramai, tikslinėms kompensacijoms,  socialinėms paslaugoms, išmokoms vaikams. 

Išmokos, kurioms taikomas Protokolas, bus eksportuojamos atitinkamai į ES ar JK, išskyrus neįgalumo pensijas ir nedarbo išmokas. 

Taip, draudimo laikotarpių sumavimo principas, skiriant pensijas, yra įtvirtintas tiek JK Išstojimo susitarime, tiek ES ir JK Prekybos ir partnerystės susitarimo Protokole dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo. Todėl, skiriant pensiją, bus atsižvelgta į visus draudimo laikotarpius, kurie buvo įgyti ES valstybėse narėse ar JK.

Dėl socialinės paramos skyrimo galima kreiptis į savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių pagal gyvenamąją vietą. Daugiau informacijos apie socialinę paramą Lietuvoje rasite čia.

Asmenys, kurie yra įsiregistravę Užimtumo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) ir kuriems suteiktas bedarbio statusas, gali gauti nedarbo draudimo išmoką, jei atitiks reikalavimus, teisei į nedarbo išmoką nustatyti. Daugiau informacijos apie tai rasite čia.

Draudimo laikotarpių sumavimo principas, skiriant socialinio draudimo išmokas, yra įtvirtintas tiek JK Išstojimo susitarime, tiek ES ir JK Prekybos ir partnerystės susitarimo Protokole dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo. Todėl, nustatant teisę į nedarbo draudimo išmoką, bus sumuojamas JK įgytas nedarbo draudimo stažas.  

Atkreipiame dėmesį, kad, skiriant nedarbo draudimo išmoką, JK įgytas nedarbo draudimo stažas sumuojamas tik tada, jei paskutinis draudimo laikotarpis buvo Lietuvoje. 
Pvz., asmuo 5 metus dirbo JK, vėliau grįžo į Lietuvą, įsidarbino, tačiau po 1 mėnesio neteko darbo ir kreipėsi į Užimtumo tarnybą. Šiuo atveju, nustatant jo teisę į nedarbo draudimo išmoką, bus atsižvelgta ir į Lietuvoje,  ir į JK jo įgytą stažą.
 

Draudimo laikotarpių sumavimo principas, skiriant socialinio draudimo išmokas, yra įtvirtintas tiek JK Išstojimo susitarime, tiek ES ir JK Prekybos ir partnerystės susitarimo Protokole dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo. Todėl, skiriant ligos ar motinystės socialinio draudimo išmokas, bus atsižvelgta į visus draudimo laikotarpius, kurie buvo įgyti ES valstybėse narėse ar JK.

Pvz., Lietuvos pilietis 2020 m. gruodžio 31 d. gyvena ir dirba JK. Darbo sutartį JK jis nutraukia 2021 m. lapkričio mėnesį ir grįžta į Lietuvą. Lietuvoje jis įsidarbina, tačiau praėjus kelioms savaitėms suserga ir kreipiasi dėl ligos išmokos skyrimo į „Sodrą“. Nustatant jo teisę į ligos išmoką, bus atsižvelgta ne tik į ligos socialinio draudimo laikotarpius, įgytus dirbant Lietuvoje, bet ir į draudimo laikotarpius, įgytus JK iki išvykimo į Lietuvą.
 

Kiekvienos šeimos situacija yra individuali. Dėl socialinės paramos skyrimo galima kreiptis į savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių pagal gyvenamąją vietą. 
Daugiau informacijos apie socialinę paramą Lietuvoje rasite čia.

ES ir JK Prekybos ir partnerystės susitarimo Protokole dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo nenumatyta galimybė eksportuoti nedarbo išmokas, todėl JK paskirta bedarbio pašalpa nebus mokama išvykus į Lietuvą.

Ne, nepriklauso. Lietuvoje motinystės išmokos skyrimas nepriklauso nuo vaiko pilietybės. Motinystės išmokos skyrimo pagrindas – nustatyta tvarka išduotas elektroninis nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimas.

Teisę gauti motinystės išmoką už nėštumo ir gimdymo laikotarpį turi asmuo, kuris:

 • yra apdraustas motinystės socialiniu draudimu;
 • įstatymų nustatyta tvarka yra išleistas nėštumo ir gimdymo atostogų, išskyrus atvejus, kai apdraustas asmuo prilyginamas asmeniui, išleistam nėštumo ir gimdymo atostogų, taip pat atvejus, numatytus Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje;
 • iki pirmosios nėštumo ir gimdymo atostogų dienos turi ne trumpesnį kaip 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius motinystės socialinio draudimo stažą. Jei Lietuvoje turimo socialinio draudimo stažo nepakaks teisei į motinystės išmoką įgyti, bus atsižvelgta iki pereinamojo laikotarpio pabaigos (t. y. iki 2020 m. gruodžio 31 d.) įgytą stažą.

Draudimo laikotarpių sumavimo principas, skiriant socialinio draudimo išmokas, yra įtvirtintas tiek JK Išstojimo susitarime, tiek ES ir JK Prekybos ir partnerystės susitarimo Protokole dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo. Todėl skiriant motinystės socialinio draudimo išmoką, bus atsižvelgta į visus draudimo laikotarpius, kurie buvo įgyti ES valstybėse narėse ar JK. 

Lietuvoje senatvės pensiją gali gauti asmenys, atitinkantys nustatytus amžiaus ir socialinio pensijų draudimo stažo reikalavimus:

 • yra sulaukę nustatyto senatvės pensijos amžiaus;
 • turi minimalų socialinio pensijų draudimo stažą, nustatytą senatvės pensijai gauti (minimalus stažas senatvės pensijai gauti – 15 metų).

Taigi, skiriant socialinio draudimo senatvės pensiją, į pilietybę neatsižvelgiama.

Draudimo laikotarpių sumavimo principas, skiriant socialinio draudimo išmokas, yra įtvirtintas tiek JK Išstojimo susitarime, tiek ES ir JK Prekybos ir partnerystės susitarimo Protokole dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo. Todėl, skiriant socialinio draudimo pensiją, bus atsižvelgta į visus draudimo laikotarpius, kurie buvo įgyti ES valstybėse narėse ar JK. 

Už stažą, įgytą JK, pensiją skirs ir mokės JK kompetentinga įstaiga.

JK piliečių, kurie pereinamojo laikotarpio pabaigoje (2020 m. gruodžio 31 d.) dirbo ar gyveno Lietuvoje, ir pasibaigus pereinamajam laikotarpiui liko Lietuvoje, socialinės apsaugos teises apsaugo ES Išstojimo sutartis.  

Jei iki 2020 m. gruodžio 31 d. Lietuvoje gyvenančiam JK piliečiui buvo paskirta senatvės pensija, ir jis po 2021 m. sausio 1 d. grįš gyvent į JK, Lietuvoje paskirta pensija bus mokama toliau. 

Atkreipiame dėmesį, kad senatvės pensijų eksportas numatytas ir ES ir JK Prekybos ir partnerystės susitarimo Protokole dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo. Todėl JK piliečiams, kurie atvyks dirbti į Lietuvą po 2021 m. sausio 1 d. ir kuriems už Lietuvoje įgytą stažą vėliau Lietuvoje bus paskirta senatvės pensija, ši pensija bus eksportuojama grįžus gyventi į JK ateityje. 
 

ES ir JK Prekybos ir partnerystės susitarimo Protokolas dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo apima beveik visas socialinės apsaugos sritis, kurioms taikomi ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentai:

 • ligos išmokas;
 • motinystės ir tėvystės išmokas;
 • neįgalumo, senatvės, maitintojo neteikimo (našlių ir našlaičių) pensijas;
 • nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų išmokas;
 • išmokas mirties atveju;
 • nedarbo išmokas;
 • priešpensines išmokas.

Protokolas netaikomas šalpos pensijoms, socialinei paramai, tikslinėms kompensacijoms,  socialinėms paslaugoms, išmokoms vaikams. 

Išmokos, kurioms taikomas Protokolas, bus eksportuojamos atitinkamai į ES ar JK, išskyrus neįgalumo pensijas ir nedarbo išmokas. 
 

Iki „Brexito“ ir per pereinamąjį laikotarpį (t. y. iki 2020 m. gruodžio 31 d.) Lietuvoje paskirtos ir į JK pradėtos mokėti socialinio draudimo išmokos bus mokamos, kol asmuo atitiks Lietuvos įstatymuose numatytas sąlygas dėl teisės į atitinkamą išmoką.

Asmenims, kurie dėl išmokos eksporto į JK kreipsis po 2021 m. sausio 1 d., socialinės apsaugos išmokos bus mokamos vadovaujantis ES ir JK Prekybos ir partnerystės susitarimo Protokolu dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo. 

Minėtas Protokolas apima beveik visas socialinės apsaugos sritis, kurioms taikomi ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentai:

 • ligos išmokas;
 • motinystės ir tėvystės išmokas;
 • netekto darbingumo, senatvės, maitintojo neteikimo (našlių ir našlaičių) pensijas;
 • nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų išmokas;
 • išmokas mirties atveju;
 • nedarbo išmokas;
 • priešpensines išmokas.

Protokolas netaikomas šalpos pensijoms, socialinei paramai, tikslinėms kompensacijoms,  socialinėms paslaugoms, išmokoms vaikams. 

Išmokos, kurioms taikomas Protokolas, bus eksportuojamos atitinkamai į ES ar JK. 

Protokolas neapima nedarbo išmokų ir netekto darbingumo pensijų eksporto. Todėl klausimas dėl netekto darbingumo pensijų eksporto Lietuvos piliečiui, kuris po 2021 m. sausio 1 . persikelia į JK, bus sprendžiamas pagal  Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymą, kuriame numatyta, kad pensiją gali būti eksportuojama, jei asmuo dirbdamas Lietuvos įmonėse, įstaigose, organizacijose įgijo ne mažesnį nei minimalųjį stažą atitinkamos rūšies socialinio draudimo pensijai gauti.

Lietuvos Respublikos asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams, teisių atkūrimo įstatymo nustatyta tvarka reabilituotiems politiniams kaliniams ir tremtiniams, dalį stažo įgijusiems kalinimo metu ar tremtyje, sąlyga įgyti minimalųjį stažą dirbant Lietuvos įmonėse netaikoma. 

Asmenų, kurie gyvena Lietuvoje ir kuriems iki pereinamojo laikotarpio pabaigos (t. y. iki 2020 m. gruodžio 31 d.) JK buvo paskirta ir mokėta pensija, socialines teises apsaugo JK Išstojimo susitarimas. Pagal Išstojimo sutartį, iki pereinamojo laikotarpio pabaigos JK paskirtos pensijos ir toliau bus mokamos pensininkams, gyvenantiems Lietuvoje, ir indeksuojamos JK teisės aktuose nustatyta tvarka.

Asmenims, kurie gyvena Lietuvoje ir kuriems pensijos JK bus paskirtos po 2021 d. sausio 1 d., bus taikomas ES ir JK Prekybos ir partnerystės susitarimo Protokolas dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo. Atkreipiame dėmesį, kad Protokole nenumatytas neįgalumo ar netekto darbingumo pensijų eksportas, tačiau senatvės pensijos bus eksportuojamos. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-23