BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


2020 m. sausio 24 d. Briuselyje ir Londone buvo pasirašytas Susitarimas dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos (toliau – JK Išstojimo susitarimas). JK Išstojimo susitarime, be kitų klausimų reglamentuojama JK piliečių, iki pereinamojo laikotarpio pabaigos (t. y. iki 2020 gruodžio 31 d.) atvykusių gyventi ir (ar) dirbti į Europos Sąjungos (ES) valstybes nares, ir ES valstybių narių piliečių, iki pereinamojo laikotarpio pabaigos atvykusių gyventi ir (ar) dirbti į JK, teisinė padėtis ir socialinės apsaugos teisių išsaugojimas. 

JK Išstojimo susitarimo 30 straipsnyje nustatyta, kuriems asmenis taikomos visos ES socialinės apsaugos koordinavimo taisyklių reikalavimai. Į JK Išstojimo susitarimo taikymo sritį patenka:

 • ES piliečiai, kuriems pereinamojo laikotarpio pabaigoje buvo taikomi JK socialinės apsaugos teisės aktai, ir JK piliečiai, kuriems pereinamojo laikotarpio pabaigoje buvo taikomi ES valstybės narės socialinės apsaugos teisės aktai (neatsižvelgiant į atitinkamo asmens įprastinę gyvenamąją vietą), kol jų situacija nepasikeis. Pvz., JK pilietis, persikėlęs į Lietuvą, gyvenantis ir dirbantis joje pereinamojo laikotarpio pabaigoje kartu su šeimos nariais, kol dirbs ir gyvens Lietuvoje; Lietuvos pilietis, pereinamojo laikotarpio pabaigoje gyvenantis ir dirbantis JK, kartu su šeimos nariais, gyvenančiais JK, kol dirbs ir gyvens JK; Lietuvos pilietis, gyvenantis JK ir gaunantis iš Lietuvos socialinio draudimo senatvės pensiją, kol gyvens JK; JK pilietis, gaunantis pensiją iš JK ir Vokietijos bei gyvenantis Lietuvoje, kol gyvens vienoje iš ES valstybių narių.
 • ES piliečiai, kuriems pereinamojo laikotarpio pabaigoje buvo taikomi ES valstybės narės socialinės apsaugos teisės aktai ir kurie įprastai gyvena JK, ir JK piliečiai, kuriems pereinamojo laikotarpio pabaigoje buvo taikomi JK socialinės apsaugos teisės aktai ir kurie įprastai gyvena ES valstybėje narėje. Pvz., Vokietijos pilietis, pereinamojo laikotarpio pabaigoje ir vėliau įprastai gyvenantis JK, vykstantis dirbti sezoninį darbą į Vokietiją; Lietuvos diplomatas, pereinamojo laikotarpio pabaigoje ir vėliau dirbantis Lietuvos ambasadoje JK ir gyvenantis JK. 
 • ES piliečiai, kurie pereinamojo laikotarpio pabaigoje JK vykdė darbinę veiklą ir kurie buvo draudžiami socialiniu draudimu ES valstybėje narėje, taip pat JK piliečiai, kurie pereinamojo laikotarpio pabaigoje dirbo ES valstybėje narėje ir kurie buvo draudžiami socialiniu draudimu JK, kol jų situacija nepasikeis. Pvz., Latvijos pilietis, 2020 m. komandiruotas į JK 6 mėnesių trukmės mokymams, kurie baigiasi pasibaigus pereinamajam laikotarpiui; Belgijos pilietis, kuris pereinamojo laikotarpio pabaigoje gyveno Belgijoje ir dirbo pagal darbo sutartį ir (arba) savarankiškai Belgijoje ir JK, ir kuris tęsia šias veiklas pasibaigus pereinamajam laikotarpiui.
 • pabėgėliai ir asmenys be pilietybės, kurie pateko į vieną iš anksčiau paminėtų situacijų, su sąlyga, kad jie JK arba ES valstybėje narėje gyvena teisėtai.
 • trečiųjų šalių piliečiai, kurie pateko į vieną iš anksčiau paminėtų situacijų, su sąlyga, kad jie JK arba ES valstybėje narėje gyvena teisėtai ir yra tarpvalstybinėje padėtyje, kuri apima ES valstybę narę ir JK. Ši nuostata negalioja Danijai, kuri netaiko ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų trečiųjų šalių piliečiams. 
 • asmenų, kurie pateko į vieną iš anksčiau paminėtų situacijų, šeimos nariai, nepriklausomai nuo jų pilietybės. 
   

JK Išstojimo susitarimu (126 straipsnis) buvo nustatytas pereinamasis laikotarpis, kuris prasidėjo nuo JK Išstojimo iš ES dienos ir pasibaigė 2020 m. gruodžio 31 d. Pagal JK Išstojimo susitarimo 127 straipsnio 1 dalį, pereinamuoju laikotarpiu JK buvo taikoma ES teisė, jei Išstojimo susitarime nenustatyta kitaip. Todėl iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, skiriant ir mokant socialinės apsaugos išmokas, buvo taikomi ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentai ir buvo sumuojamas iki pereinamojo laikotarpio pabaigos JK įgytas socialinio draudimo stažas. 

Nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo ES ir JK Prekybos ir partnerystės susitarimas. Šio Susitarimo Protokole dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo nustatytos taisyklės dėl socialinės apsaugos išmokų skyrimo ir mokėjimo tarp ES ir JK migruojantiems asmenims. Minėtos taisyklės bus taikomos skiriant ir mokant išmokas asmenims, kurie išvyks gyventi ar dirbti į JK po 2021 m. sausio 1 d.

JK Išstojimo susitarime (30 straipsnio 2 dalyje) numatyta, kad asmenims, kurie iki pereinamojo laikotarpio pabaigos buvo tarpvalstybinėje situacijoje, susijusioje su JK ir ES valstybe nare, taikomos visos ES taisyklės dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir, remiantis JK Išstojimo susitarimo sąlygomis, jos bus taikomos toliau, net ir pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, kol šių asmenų situacija nepasikeis. 

Pavyzdžiui, Lietuvos piliečiui, kuris 2018 metais persikėlė gyventi į JK ir iki pereinamojo laikotarpio pabaigos (t. y. 2020 m. gruodžio 31 d.) ten dirbusiam JK įmonėje, ir toliau bus taikomas JK Išstojimo susitarimas ir ES socialinės apsaugos koordinavimo taisyklės:

 1. tol, kol jis dirbs toje pačioje JK įmonėje;
 2. jei pasikeitus asmens situacijai (pvz., išėjus iš darbo JK įmonėje ar įsidarbinus ES valstybėje), jis ir toliau priklausys vienai iš kategorijų asmenų, kuriems taikomas JK Išstojimo susitarimas, pvz., jei: 
 • toliau gyvena JK, dirba JK įmonėje, tačiau susiranda papildomą darbą Prancūzijoje;
 • lieka dirbti JK įmonėje, tačiau persikelia gyventi į Nyderlandus; 
 • toliau dirba JK įmonėje ir grįžta atostogų į Lietuvą;  
 • nutraukia darbo sutartį JK ir įsidarbina Prancūzijoje, tačiau lieka gyventi JK; 
 • nutraukia darbo sutartį ir įsidarbina kitoje JK įmonėje;
 • tampa bedarbiu negaudamas nedarbo išmokos ir toliau gyvena JK;
 • tampa bedarbiu, gauna nedarbo išmoką iš JK, atvyksta ieškoti darbo į Lietuvą ir eksportuoja nedarbo išmoką pagal ES socialinės apsaugos koordinavimo reglamentus, tačiau lieka gyventi JK ir, pasibaigus nedarbo išmokos eksporto laikotarpiui, grįžta į JK, toliau gauna nedarbo išmoką bei ieško darbo JK.
   

Nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo ES ir JK Prekybos ir partnerystės susitarimas. Susitarime įtvirtinta pagrindinė taisyklė, kad darbuotojas draudžiamas socialiniu draudimu pagal darbo vietą. Tačiau Susitarimo Protokole dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo numatyta išimtis, kad valstybės, kurios pageidauja komandiruotiems darbuotojams ir toliau taikyti iki „Brexit“ galiojusias taisykles dėl socialinio draudimo įmokų mokėjimo ir leisti komandiruotės metu išsaugoti socialinį draudimą siunčiančioje valstybėje, turi pateikti atitinkamą pranešimą. Lietuva tokį pranešimą pateikė, todėl nuo 2021 m. sausio 1 d. darbdavys iš Lietuvos galės komandiruoti darbuotojus į JK ir išsaugoti darbuotojų socialinį draudimą Lietuvoje. Iš Lietuvos į JK komandiruoti darbuotojai galės gauti A1 dokumentus, patvirtinančius, kad komandiruotės metu socialinės apsaugos srityje jiems taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai.

Atkreipiame dėmesį, kad A1 dokumentas nėra leidimas dirbti JK, o ES ir JK Prekybos ir partnerystės susitarimas nereglamentuoja laisvo darbuotojų judėjimo.
 

Asmenims, kurie nepatenka į JK Išstojimo susitarimo taikymo sritį ir išvyksta gyventi ar dirbti į JK po 2021 m. sausio 1 d., socialinio draudimo išmokos ir pensijos bus skiriamos pagal ES ir JK Prekybos ir partnerystės susitarimo Protokolą dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-23