BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Socialinio draudimo senatvės pensijos

Socialinio draudimo senatvės pensijos (toliau – Senatvės pensija) – svarbiausia socialinės apsaugos senatvėje rūšis.

Senatvės pensiją gali gauti asmenys, kai jie tenkina nustatytus amžiaus ir pensijų socialinio draudimo stažo reikalavimus, tai yra:

  1. yra sukakę nustatytą senatvės pensijos amžių;
  2. turi minimalų socialinio pensijų draudimo stažą, nustatytą senatvės pensijai (minimalus stažas senatvės pensijai gauti – 15 metų).

Pensijų draudimo stažas, tai laikas, per kurį asmenys patys moka arba už juos yra mokamos ar turi būti mokamos nustatytos privalomos pensijų socialinio draudimo įmokos.

2022 m. būtinojo stažo reikalavimas yra 32,5 metai, ir kasmet jis didinamas iki kol pasieks 35 metus (2027 metais).

Būtinojo stažo senatvės pensijai lentelė
 
Nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja Socialinio draudimo pensijų įstatymo redakcija, kuria pertvarkyta pensijų sistema. Pakeista pensijų sandara, įvesti apskaitos vienetai ir nustatytos indeksavimo taisyklės. Pensiją sudaro bendroji ir individualioji pensijos dalys.
  
Apskaitos vienetų sistema. Nuo 2018 m. sausio 1 d. įvesta apskaitos vienetų sistema individualiajai pensijos daliai apskaičiuoti. Kiekvienas apdraustasis už sumokėtą per metus pensijų socialinio draudimo įmokų sumą tais metais įgyja tam tikrą apskaitos vienetų skaičių. Jei per metus nuo žmogaus atlyginimo priskaičiuotų pensijų socialinio draudimo įmokų individualiajai pensijos daliai suma lygi metinei pensijų įmokų sumai nuo VDU, žmogus įgyja 1 apskaitos vienetą. Atitinkamai sumokėjus daugiau ar mažiau, įgyjamas proporcingai didesnis ar mažesnis apskaitos vienetų skaičius, bet per kalendorinius metus įgytų apskaitos vienetų skaičius negali būti didesnis kaip 5. Įgyti apskaitos vienetai sumuojami ir dauginami iš apskaitos vieneto vertės. Taip apskaičiuojama individualioji pensijos dalis.
 
Senatvės pensija lygi bendrosios ir individualiosios pensijos dalių sumai

Bendroji pensijos dalis apskaičiuojama β × B, kur:
β – asmens turimas stažas, padalytas iš išėjimo į pensiją metais galiojančio būtinojo stažo. Jeigu šis santykis yra mažesnis už vienetą, laikoma, kad jis lygus vienetui,
B – bazinė pensija (dydis eurais),
Individualioji pensijos dalis lygi V × p, kur:
V – asmens sukauptas apskaitos vienetų skaičius,
p – apskaitos vieneto vertė eurais.
 
Pensijų indeksavimo taisyklės

Kiekvienais metais nuo sausio 1 d. bazinės pensijos ir apskaitos vieneto vertės dydžiai ir našlių pensijos bazinis dydis, naudojami skiriant ir apskaičiuojant socialinio draudimo pensijas, indeksuojami pagal darbo užmokesčio fondo 7 metų augimo vidurkį.

Indeksavimo koeficientas (IK) apskaičiuojamas pagal trejų praėjusių metų, IK apskaičiavimo metų ir trejų prognozinių metų darbo užmokesčio fondo pokytį.

IK taikomas, jei jį pritaikius indeksavimo metais pensijų socialinio draudimo išlaidos neviršija socialinio draudimo įplaukų ir po jų einančiais metais prognozuojamos pensijų socialinio draudimo išlaidos nepradeda viršyti prognozuojamų socialinio draudimo įplaukų.
Jeigu indeksavimo metais pensijų socialinio draudimo įplaukos, nevykdant indeksavimo, viršija pensijų socialinio draudimo išlaidas, IK apskaičiuojamas taip, kad pensijų socialinio draudimo išlaidos pensijoms indeksuoti neviršytų 75 procentų indeksavimo metais planuojamo pensijų socialinio draudimo įmokų perviršio, jeigu indeksavimas nebūtų vykdomas.

Nuo 2022 m. taikomas ir papildomas individualiosios pensijos dalies indekasavimas. Individualioji pensijos dalis indeksuojama papildomai, prie nustatyta tvarka apskaičiuoto IK pridedant papildomą indeksą, apskaičiuotą taip, kad indeksavimo metais panaudotinos papildomos lėšos individualiajai pensijos daliai indeksuoti neviršytų 75 procentų planuojamo Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto teigiamo pinigų srautų rezultato. Individualioji pensijos dalis indeksuojama, jeigu Lietuvos statistikos departamento vėliausiai paskelbtas 65 metus sukakusių ir vyresnių asmenų skurdo rizikos lygis yra didesnis negu 25 procentai ir (arba) indeksavimo metais prognozuojamos vidutinės senatvės pensijos santykis su tais metais prognozuojamu vidutiniu neto darbo užmokesčiu yra mažesnis kaip 50 procentų.

Indeksavimas nevykdomas, jeigu apskaičiuotas IK yra mažesnis negu 1,01 ir (arba) vėliausiame IK apskaičiavimo metais IK apskaičiavimo metų ir (ar) po jų einančių kalendorinių metų bendrojo vidaus produkto palyginamosiomis kainomis ir darbo užmokesčio fondo pokyčiai procentais yra neigiami. Tais atvejais, kai indeksavimas nevykdomas, taikomi praėjusių metų gruodžio mėnesį galioję dydžiai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-03