Garantinis fondas

Garantinis fondas yra valstybės išteklių fondas, skirtas užtikrinti garantijas darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam.

Garantinį fondą nuo 2017 m. sausio 1 d. administruoja „Sodra“. „Sodra“ yra institucija, kuri surenka įmokas į Garantinį fondą. Sukauptos lėšos Garantiniame fonde yra skiriamos darbuotojų išmokoms, kuomet jų darbdaviai tampa nemokūs, bankrutuoja.

Į Garantinį fondą  0,16 procento dydžio įmokas nuo darbuotojams, kuriems taikomi Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktai, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuotų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, moka:

- Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys, jų filialai ir atstovybės, išskyrus Lietuvos banką, biudžetines įstaigas, politines partijas, profesines sąjungas, religines bendruomenes ir bendrijas;

fiziniai asmenys (ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia veikla);

valstybių narių juridinių asmenų padaliniai, įsteigti Lietuvos Respublikoje.

Lėšos iš Garantinio fondo skiriamos tik tada, kai darbdavys tampa nemokus ir neturi pakankamai nuosavų lėšų atsiskaityti su darbuotojais.

Į Garantinio fondo išmokas darbuotojas gali pretenduoti, jeigu įmonėje pradėjo dirbti anksčiau nei teismas nutarė iškelti bankroto bylą ar kreditoriai pradėjo vykdyti bankroto procedūras ne teismo tvarka. Šiuo atveju nėra svarbu, ar darbo santykiai tęsiasi toliau, ar darbo sutartis po teismo sprendimo baigėsi.

Garantinio fondo išmokos neskiriamos darbuotojams, kurie buvo įdarbinti po bankroto bylos iškėlimo.

GARANTINIO FONDO IŠMOKOS DYDIS

Darbdaviui bankrutavus, darbuotojui išmokama jo kreditorinio reikalavimo suma, bet ne didesnė nei 6 MMA.

Darbdaviui tapus nemokiu, per 3 mėnesius iki teismo nutarties priėmimo datos darbuotojui išmokama priskaičiuotų su darbo santykiais susijusių pajamų suma išskaičius mokesčius, bet ne didesnė nei 6 MMA.

IŠMOKOS SKYRIMO TVARKA

Darbdaviui iškėlus bankroto bylą, darbuotojas turėtų:

- Kreiptis į paskirtą nemokumo administratorių ir pateikti jam kreditorinį reikalavimą raštu, kad nemokumo administratorius darbuotoją ir skolą jam įtrauktų į kreditorių sąrašą.

- Pateikti bet kuriai Valstybinio socialinio draudimo administravimo įstaigai prašymą išmokėti išmoką iš Garantinio fondo lėšų, skelbiamą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos internetinėje svetainėje, jei darbuotojas nėra pateikęs neterminuoto prašymo skirti ligos išmoką ar pastaruoju metu (per paskutinius 12 mėn. iki bankroto bylos darbdaviui iškėlimo dienos) nėra gavęs jokių socialinio draudimo išmokų.

Darbdaviui atsisakius iškelti bankroto bylą ir pavedus inicijuoti juridinio asmens likvidavimą Juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva, darbuotojas turėtų:

Pateikti bet kuriai Valstybinio socialinio draudimo administravimo įstaigai prašymą, skelbiamą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos internetinėje svetainėje, jei darbuotojas nėra pateikęs neterminuoto prašymo skirti ligos išmoką ar pastaruoju metu nėra gavęs jokių socialinio draudimo išmokų.   

Išmoka neskiriama, jeigu:

- skola darbuotojui nėra patvirtinta teismo nutartimi ar kreditorių susirinkimo sprendimu; 

- darbuotojams tokią išmoką skyrė kitų valstybių narių institucijos;

- darbuotojui per 3 mėnesius iki teismo nutarties priėmimo nėra priskaičiuotų su darbo santykiais susijusių pajamų.

          

Šio fondo nuostatas reglamentuoja Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymas

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-23