BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Socialinės politikos aktualijos

Aktuali informacija savivaldybėms: rekomendacijos ir sprendimai dėl COVID-19 pandemijos

Informaciniai leidiniai apie koronavirusą (COVID-19)

Svarbi informacija gyventojams, kurie neturi namų

Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas 
 
 
Renginio „Socialinė politika savivaldybėse: naujovės, iššūkiai ir galimybės“, vykusio 2019 m. spalio 1 d., pranešimai:

Vizualizacijos (žemėlapiai)

SADM parengtos vizualizacijos (žemėlapiai)

Praktinio seminaro Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo įgyvendinimo tema, vykusio 2019 m. gruodžio 13–16 d., pranešimai:
 

Socialinių paslaugų politika

Naujovės Įsigaliojimo data Lėšos Kontaktai

Socialinių paslaugų kataloge reglamentuotos naujos bendruomeninių paslaugų formos (darbo su jaunimu, apgyvendinimo apsaugotame būste, laikino atokvėpio asmens namuose ar institucijoje).

Nauja redakcija nuo 2019-05-24*

 

Socialinių paslaugų skyriaus vyr. specialistė Rasa Genienė
Tel. 8706 68263
El. p. [email protected]

Kuriama socialinės priežiūros (vaikų dienos centrų ir kt.) akreditavimo sistema.

Numatoma 2020-01-01
iki 2021-01-01

Valstybės biudžetas

Savivaldybių biudžetas

Vyriausioji patarėja vaikų klausimais Daina Urbonaitienė
Tel. 8 5 266 81 31
El. p. [email protected]

*Įsakymas dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo

 

Socialinių paslaugų šakos kolektyvinė sutartis

Naujovės Įsigaliojimo data Lėšos Kontaktai

Susitarimas dėl 2018 m. gegužės 18 d. Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties Nr. PV3-110 pakeitimas (2019 m. rugsėjo 9 d.) numato didesnius minimaliuosius pareiginės algos koeficientus apie 1,9 tūkst. socialinių paslaugų srities darbuotojų, priklausančių profesinėms sąjungoms.

Minimalieji koeficientai: A lygio pareigybėms – 5 (880 eurai bruto); B lygio pareigybėms – 4,5 (792 eurai bruto); C lygio pareigybėms – 4,1 (721,6 eurai bruto).

Taip pat nustatyta, kad kintamosios algos dalies ir priemokų suma negali viršyti 80 proc. pastoviosios algos dalies.

2020-01-01 Valstybės biudžetas

Socialinių paslaugų skyriaus vyr. specialistė Jovita Kuzmickienė
Tel. 8 706 68148
El. p. [email protected]

Kolektyvinių sutarčių registras

 

Bazinis paslaugų šeimai paketas

Naujovės Įsigaliojimo data Lėšos Kontaktai
Patvirtintas bazinis paslaugų šeimai paketas (14 paslaugų), kurį turi užtikrinti kiekviena savivaldybė.

8 ir 11 punktai – nuo 2020-01-01*

 

Socialinių paslaugų skyriaus patarėja Eglė Kanopaitė-Gruodienė
Tel. 8 706 68149
El. p. [email protected]

*Nutarimas dėl bazinio paslaugų šeimai paketo patvirtinimo

 

Šeimos politika

Naujovės Įsigaliojimo data Lėšos Kontaktai

Rekomenduojama savivaldybių tarybose patvirtinti šeimos kortelės programas, kuriose būtų numatytas šeimos kortelės priemonių organizavimas savivaldybės teritorijoje: šeimos kortelės viešinimas, asmenų konsultavimas ir pagalba teikiant prašymus, partnerių pritraukimas, savivaldybės įmonių ir įstaigų taikomų lengvatų bei nuolaidų šeimos kortelės turėtojams administravimas per šeimos kortelę ir kt.

Lietuvos Respublikos šeimos kortelės įstatymas 5 straipsnis: „Savivaldybės administracija užtikrina Šeimos kortelės programos įgyvendinimo priemonių organizavimą ir koordinavimą savivaldybės teritorijoje. Savivaldybių tarybos turi teisę savo sprendimais asmenims, turintiems teisę į šeimos kortelę, suteikti papildomų lengvatų, galiojančių tos savivaldybės teritorijoje“.

8 straipsnio 2 punktas: „Savivaldybių tarybos iki 2019 m. birželio 1 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus“.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas:

6 straipsnio 45 punktas: „Šeimos kortelės programos įgyvendinimo priemonių organizavimas ir koordinavimas savivaldybės teritorijoje“.

2019-07-01  

Vyriausiasis patarėjas šeimos klausimais Steponas Kulbauskas
Tel. (8 5) 2664223
El. p. [email protected]

 

Šeimos ir vaiko teisių apsaugos grupės vyriausioji specialistė Rasa Žemaitė
Tel. (8 5) 266 4225
El. p. [email protected]

Šeimos kortelės įstatymas

Šeimos kortelės interneto svetainė

 

Vaiko teisių apsauga

Naujovės Įsigaliojimo data Lėšos Kontaktai

Naikinami grėsmės lygiai, atsiranda vaiko situacijos vertinimas ir gali būti nustatomi du poreikiai:

1. Pagalbos šeimai poreikis - šeimai teikiama pagalba, vaikas nėra paimamas iš šeimos.
2. Vaiko apsaugos poreikis - palaipsniui imamasi priemonių vaiko saugumo užtikrinimui:
- nustatoma laikinoji priežiūra (pas giminaičius, artimus asmenis, krizių centre);
- kreipiamasi į teismą dėl vaiko apsaugojimo (vaikas paimamas), ieškoma laikino globėjo.

2020-01-01*

Valstybės biudžetas

Savivaldybių biudžetas

Vyriausioji patarėja vaikų klausimais Daina Urbonaitienė
Tel. 8 5 266 81 31
El. p. [email protected] 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Alina Jakavonienė
Tel. 8 5 231 0939
El. p. [email protected]

Kai nustatomas vaiko apsaugos poreikis, jo laikinosios priežiūros pas fizinius asmenis ar laikino apgyvendinimo pas fizinius asmenis metu vaiką laikinai prižiūrinčiam asmeniui už kiekvieną laikinai prižiūrimą ar laikinai apgyvendintą vaiką, skiriama 228 eurų dydžio vaiko laikinosios priežiūros išmoka per mėnesį.

Išmokos dydis apskaičiuojamas proporcingai vaiko laikinosios priežiūros ar laikino apgyvendinimo kalendorinių dienų skaičiui, o išmoka vaiko laikinosios priežiūros atveju mokama nuo ketvirtosios vaiko laikinosios priežiūros dienos, o vaiką laikinai apgyvendinus pas fizinius asmenis – nuo pirmos vaiko laikino apgyvendinimo dienos.

Kai vaiko laikinoji priežiūra nustatoma tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu, išmoka nemokama.

2020-01-01**

Valstybės biudžetas

Piniginės paramos ir būsto skyriaus 
vyr. specialistė Ieva Aninkevičiūtė-Gorbyliovienė
Tel. 8 706 64283
El. p. [email protected]

Siekiant užtikrinti veiksmingesnę valstybės paramą nepasiturintiems asmenims, prižiūrintiems vaiką, skiriant piniginę socialinę paramą, vaiko laikinosios priežiūros išmoka neįskaitoma į vaiką laikinai prižiūrinčio asmens gaunamas pajamas. 2020-01-01*** Savivaldybių biudžetas

Piniginės paramos ir būsto skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Tumienė
Tel. 8 706 64224
El. p. [email protected]

Nepriklausomai nuo pajamų, valstybė garantuos tėvams, iš kurių buvo paimtas vaikas, nemokamą advokato pagalbą atstovavimui teisme. 2020-01-01**** Valstybės biudžetas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Alina JakavonienėTel. 8 5 231 0939El. p. alina.jakavoniene[email protected]

*Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas

**Išmokų vaikams įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas

***Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pakeitimo įstatymas

****Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo pakeitimo įstatymas

 

Institucinės globos pertvarka

Naujovės Įsigaliojimo data Lėšos Kontaktai
Nuo 2020 m. sausio 1 d. likusiems be tėvų globos vaikams ilgalaikė socialinė globa negali būti naujai pradedama teikti vaikų socialinės globos namuose. 2020-01-01* Savivaldybių biudžetas

Socialinių paslaugų skyriaus vyr. specialistė Jovita Kuzmickienė
Tel. 8 706 68148
El. p. [email protected]

Vaikų socialinės globos namuose nebegali būti teikiama vaikams ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa (išskyrus trumpalaikę socialinę globą iki 3 mėn.) Nuo 2020-12-31

14 mln. eurų Europos socialinis fondas

Savivaldybių biudžetas

Vyriausioji patarėja vaikų klausimais Daina Urbonaitienė
Tel. 8 5 266 81 31
El. p. [email protected]

Vaikams su negalia ilgalaikė socialinė globa nebegali būti teikiama vaikų su negalia socialinės globos namuose.

Suaugusiems asmenims su negalia ilgalaikė socialinė globa negali būti pradedama naujai teikti socialinės globos namuose suaugusiems asmenims su negalia, išskyrus specializuotus slaugos ir socialinės globos namus.

Nuo 2030 m.

24 mln. eurų Europos regioninės plėtros fondas

Savivaldybių biudžetas

Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Violeta Toleikienė
Tel. 8 706 64269
El. p. [email protected]

Socialinės globos įstaigų skyriaus vedėjas Darius Pauliukonis
Tel. 8 706 68241
El. p. [email protected]

*Socialines paslaugas reguliuojantys įsakymai
 Įsakymas dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo
 Institucinės globos pertvarka
 Pertvarka.lt

 

Neįgaliųjų socialinė integracija

Naujovės Įsigaliojimo data Lėšos Kontaktai
Nustatant specialiuosius poreikius pensinio amžiaus asmenims klausimyną apie asmens savarankiškumą pildo savivaldybių socialiniai darbuotojai 2019-07-01* Valstybės biudžetas

Tikslinės pagalbos skyriaus patarėja Irma Mituzienė
Tel. 8 611 11325
El. p. [email protected]

Būsto pritaikymas neįgaliesiems – galimybė prisitaikyti pačiam ir gauti kompensaciją 2019-06-28** Valstybės ir savivaldybės biudžetai

Tikslinės pagalbos skyriaus vyresnioji patarėja Jurgita Čiuladaitė-Pritulskienė
Tel. 8 695 00838
El. p. [email protected]

Asmeninė pagalba – asmeninės pagalbos poreikio nustatymas, asmeninės pagalbos teikimas 2021-07-01 Valstybės biudžetas Tikslinės pagalbos skyriaus vyresnioji patarėja Jurgita Čiuladaitė-Pritulskienė
Tel. 8 695 00838
El. p. [email protected]
Nustatant specialiuosius poreikius vaikams iki 18 metų amžiaus, turintiems klausos sutrikimų, atsisakyta  kalbos sutrikimo vertinimo, dėl kurio turi būti pateikta gydytojo otorinolaringologo ir (arba) logopedo išvada 2021-06-10   Tikslinės pagalbos skyriaus patarėja Irma Mituzienė
Tel. 8 611 11325
El. p. [email protected]
Patikslintas Specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo kriterijų sąrašas ir sudaryta galimybė asmenims nuo 18 metų amžiaus, kuriems esant atitinkamoms organizmo būklėms yra labai ryškiai sutrikusi judėjimo funkcija (bent vienos kojos paralyžius arba ryški parezė (esant  monoparezei / plegijai, paraparezei / plegijai, hemiparezei / plegijai, tetraparezei / plegijai), nustatyti specialųjį lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikį 2021-07-24  

Tikslinės pagalbos skyriaus patarėja Irma Mituzienė
Tel. 8 611 11325
El. p. [email protected]

*Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

**Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Užimtumo politika

Naujovės Įsigaliojimo data Lėšos Kontaktai
Alytaus, Druskininkų, Šilutės, Akmenės, Pagėgių, Panevėžio savivaldybėse numatyta vykdyti ES finansuojamą projektą „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelio įgyvendinimas“. 2020-01-01* Europos socialinis fondas

Vyriausioji patarėja užimtumo klausimais Asta Aranauskienė
Tel. +37068582404
El. p. [email protected]

*Dėl Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelio įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo

 

NVO / Bendruomenių politika

Naujovės Įsigaliojimo data Lėšos Kontaktai
Planuojama priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ naują aprašą 2020 m. patvirtinti šių metų pabaigoje. Rekomenduojama savivaldybių aprašus patvirtinti ir bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų konkursą paskelbti sausio mėnesį. 2020-01-01 Valstybės biudžetas

Tikslinės pagalbos skyriaus specialistas Eitvydas Zurba
Tel. 8 706 68224
El. p. [email protected]

Šiemet iš anksto skelbiamas nevyriausybinių organizacijų konkursų tvarkaraštis. Savivaldybės kviečiamos dalintis informacija. 2019-09-01 Valstybės biudžetas Konkrečių programų kuratorių kontaktai pateikti nuorodoje*

*Aktualu nevyriausybinėms organizacijoms: konkursai 2020 metams – nuo rugsėjo
 

Jaunimo politika

Naujovės Įsigaliojimo data Lėšos Kontaktai
Savivaldybės institucijos ir įstaigos pagal kompetenciją turi užtikrinti, kad jos teritorijoje veiktų atvirieji jaunimo centrai ir/arba atvirosios jaunimo erdvės. 2019-01-01* Savivaldybių biudžetas

Jaunimo reikalų departamento prie SADM vyr. specialistė Gintarė Stankevičienė
Tel. 8 683 63179
El. p. [email protected]

Kiekvienai savivaldybei teikiamos rekomendacijos, kaip galima įgyvendinti valstybės deleguotą funkciją „jaunimo politikos įgyvendinimas“. 2019-01-01** Valstybės biudžetas

Jaunimo reikalų departamento prie SADM vyr. specialistė Rita Andrejeva
Tel. 8 633 46057
El. p. [email protected]

*Jaunimo politikos pagrindų įstatymo pakeitimo įstatymas
 Dėl Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos aprašo patvirtinimo
**Jaunimo politika savivaldybėse

 

Parama būstui įsigyti ar išsinuomoti

Naujovės Įsigaliojimo data Lėšos Kontaktai

Socialinio būsto fondo plėtra – galimybė savivaldybėms išsinuomoti fiziniams ar juridiniams asmenims priklausančius būstus, kuriais būtų aprūpinami asmenys ir šeimos, turintys teisę į socialinio būsto nuomą.

20 procentų padidinti vertinamų pajamų dydžiai teisei į valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą ir socialinio būsto nuomą nustatyti.

60 procentų padidinti vertinamų pajamų dydžiai teisei į būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją nustatyti.

Teisei į išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją nustatyti įtvirtinti tie patys pajamų ir turto dydžiai kaip ir teisei į valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą nustatyti.

Asmenims ir šeimoms, išbrauktiems iš Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašo dėl pajamų (turto vertės) padidėjimo, nustatyta galimybė pajamoms (turto vertei) sumažėjus iš naujo būti įrašytiems į minėtą sąrašą, įskaitant jų ankstesnio buvimo sąraše laikotarpį, jeigu nuo išbraukimo iš sąrašo dienos yra praėję ne daugiau kaip 3 metai.

Įtvirtinta nauja jaunos šeimos sąvoka, kur kiekvienas iš sutuoktinių, yra iki 36 metų. Į jaunos šeimos sudėtį taip pat įskaitomi asmenys, sudarę registruotos partnerystės sutartį, globėjas (rūpintojas) iki 36 metų, vaikas (vaikai), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba).

2019-09-01*

Valstybės biudžetas

Savivaldybių biudžetas

Piniginės paramos ir būsto skyriaus vyresnioji patarėja Soneta Brinienė 
Tel. 8 706 68219
El. p. [email protected]

*Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo pakeitimo įstatymas

 

Finansinė paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms

Naujovės Įsigaliojimo data Lėšos Kontaktai

Finansinė paskata gali būti teikiama kartu su savivaldybės ir (ar) pelno siekiančio juridinio asmens finansine parama.

Jaunos šeimos sąvoka – taip kaip apibrėžta Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme.

2019-07-01*

 

2019-09-01**

Valstybės biudžetas

Savivaldybių biudžetas

Verslo parama

Piniginės paramos ir būsto skyriaus vyresnioji patarėja Soneta Brinienė 
Tel. 8 706 68219
El. p. [email protected]

*Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymas
**Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo pakeitimo įstatymas

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-11