Socialinės paramos veiksmingumo stebėsena Lietuvos savivaldybėse

Veiksminga socialinės paramos sistema reikšmingai prisideda prie skurdo mažinimo tikslų, užtikrinant efektyvią:

  • pagalbą žmonėms, kuriems parama yra reikalinga, ji yra prieinama, adekvati ir įgalina juos išeiti iš paramos sistemos;
  • prevenciją – kuo mažiau žmonių parama yra reikalinga, o iš paramos sistemos išėję žmonės sėkmingai užsitikrina savo ir savo vaikų poreikius.

Socialinės paramos veiksmingumo indeksas

Socialinės paramos veiksmingumo stebėsena yra vykdoma atrinkus pagrindinius socialinės paramos sistemos rodiklius skurdo mažinimo, pagalbos ir prevencijos srityse ir juos apjungus į bendrą indeksą. Jį sudarantys rodikliai yra paverčiami į rangus 10-balėje skalėje, kur 1 reiškia blogiausią rezultatą, o 10 – geriausią. Visų rodiklių svoris indekse yra vienodas. Rangai parodo savivaldybės tų metų situaciją lyginant su kitomis savivaldybėmis. Pavyzdžiui, 5 balų rangas rodo, kad savivaldybei sekasi vidutiniškai, didesnis rangas – sekasi geriau nei vidutiniškai, mažesnis – prasčiau nei vidutiniškai.

Indekso ap=valga

Pasirinkto indekso rodiklio apžvalga

Indekso palyginimas tarp savivaldybių

Indekso duomenys

Vadovaujantis 2021 m. rugsėjo 14 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu „Dėl socialinės paramos veiksmingumo stebėsenos Lietuvos Respublikos savivaldybėse metodikos patvirtinimo“, 2021 m. lapkričio–gruodžio mėn. vyko socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams apklausa dėl jiems teikiamų socialinių paslaugų kokybės vertinimo. Apklausos rezultatai yra naudojami ir skaičiuojant Socialinės paramos veiksmingumo indeksą. Apklausos rezultatai. Socialinės paramos stebėsenos ataskaita. 

Socialinės paramos veiksmingumo stebėsenos bendrieji rodikliai

Papildomai yra stebima bendra šalies situacija socialinės paramos teikimo ir skurdo mažinimo srityje, situacijos dinamika laike bei lyginant su kitomis Europos Sąjungos šalimis – narėmis. 

  • Konteksto rodikliai atspindi socialinės paramos teikimui ir skurdo mažinimui svarbius socio-ekonominio konteksto rodiklius: nedarbo ir ilgalaikio nedarbo lygį, dirbančiųjų skurdą ir būsto išlaikymo naštą.
  • Proceso rodikliai atspindi socialinės paramos teikimo finansavimo rodiklius, socialinės paramos adekvatumą bei paramos gavėjų finansines paskatas dirbti.
  • Rezultato rodikliai apima skurdo ir nepritekliaus rodiklius Lietuvoje ir Europos Sąjungoje: analizuojamas skurdo rizikos ir ilgalaikio skurdo rizikos lygio kitimas, kraštutinis materialinis nepriteklius ir dalis namų ūkių, negalintys pakankamai šildyti būsto Lietuvoje.
Konteksto rodikliaiProceso rodikliaiRezultato rodikliai

Apie stebėseną

Siekiant mažinti skurdą, socialinę atskirtį ir nelygybę tarp skirtingų visuomenės grupių bei iš to kylančias problemas, svarbu vykdyti reguliarią socialinės paramos sistemos veikimo ir rezultatų stebėseną. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sukurta socialinės paramos veiksmingumo Lietuvos Respublikos savivaldybėse stebėsenos sistema yra siekiama:

  • prisidėti prie skurdo mažinimo tikslų Lietuvoje, Europos Sąjungos socialinio ramsčio įgyvendinimo ir kitų skurdo ir socialinės atskirties mažinimo strategijų;
  • plėtoti veiksmingos socialinės paramos sistemos viziją, kurti teigiamas paskatas savivaldybėms tobulinti paramos teikimą, dalintis patirtimi, mokytis iš gerųjų pavyzdžių;
  • sukurti įrankį savivaldybių teikiamos socialinės paramos veiksmingumo stebėsenai, lyginimui tarp savivaldybių, pagal jų grupes ir Lietuvos mastu.

Stebėsena yra vykdoma vadovaujantis 2021 m. rugsėjo 14 d. socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-656 „Dėl Socialinės paramos veiksmingumo stebėsenos Lietuvos Respublikos savivaldybėse metodikos patvirtinimo“. Plačiau su metodinėmis stebėsenos gairėmis galima susipažinti čia

 
   

Atnaujinimo data: 2024-05-27