Savivaldybių teikiami statistiniai duomenys apie paramą būstui

Savivaldybių statistinė informacija pagal Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje savivaldybių pateiktus apskaitos duomenimis 2019-01-01 – 2019-06-30 laikotarpiui apie:

1)      asmenų (šeimų), įrašytų į laukiančiųjų paramos būstui išsinuomoti sąrašus, skaičių;

2)      asmenų (šeimų), nuomojančių socialinį būstą, skaičių;

3)      asmenų (šeimų), kuriems skirtos būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos, skaičių;

4)      asmenų (šeimų), kuriems suteiktos subsidijos valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai arba kredito likučiui apmokėti, skaičių;

5)      duomenys apie savivaldybės būsto fondą.

Svarbu! Lentelėse pateikti duomenys atnaujinami  rugpjūčio mėnesio 3-ąją savaitę ir vasario mėnesio 3-ąją savaitę kasmet.

 

Daugiau apie Paramą būstui įsigyti ir išsinuomoti

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-15