Pagrindiniai socialiniai rodikliai

Rodiklio pavadinimas

Rodiklio dydis

Įsigaliojimo data

Minimalioji mėnesinė alga (MMA)

607 Eur

2020-01-01

Minimalusis valandinis atlygis

3,72 Eur

2020-01-01

2020 metų bazinis dydis, taikomas apskaičiuojant valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareigines algas

176 Eur

2020-01-01

Vidutinis darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių)

2020 m. I ketv.

   bruto

   neto

 

 

1 381

879,2

 

15-64 m. amžiaus

gyventojų užimtumo lygis

2019 m. IV ketvirtį

(Gyventojų užimtumo

statistinio tyrimo vertinimais)

vyrų užimtumo lygis

moterų užimtumo lygis

73,2 proc.

 

 

 

 

 73,4 proc.

 73,0 proc.

 

Nedarbo lygis 2019 m. IV ketvirtį (Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo vertinimais)

6,4 proc.

 

Bedarbių skaičius 2019 m. IV ketvirtį (Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo vertinimais)

93,7 tūkst. žm.

 

Minimali nedarbo socialinio draudimo išmoka

141,25 Eur

 2020-01-01

Maksimali nedarbo socialinio draudimo išmoka

Negali viršyti 58,18% šalies vidutinio darbo užmokesčio*

 2019-07-01

Vidutinė nedarbo socialinio draudimo išmoka per mėnesį 2020 m. sausio mėn.

345 Eur

 

Valstybinė socialinio draudimo bazinė pensija

180,95 Eur

2020-01-01

Valstybinių pensijų bazė

58 Eur

2015-07-01

Valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos bazinis dydis

26,13 Eur

2020-01-01

Vidutinė senatvės pensija per mėnesį 2020 m. vasario mėn.

 

376,2 Eur

 

 

Vidutinė senatvės pensija per mėnesį, turint būtinąjį stažą 2020 m. vasario mėn. 

 

398,6 Eur

 

Apskaitos vieneto vertė

3,81

2020-01-01

2020 metų indeksavimo koeficientas

1,0811

2020-01-01

2020 metų bazinės pensijos indeksavimo koeficientas 1,0994 2020-01-01

Valstybės remiamos pajamos

125 Eur

2020-01-01 (128 Eur - 2021 m.**)

Bazinė socialinė išmoka

39 Eur

2020-01-01 (40 Eur - 2021 m.**)

Šalpos pensijų bazė

140 Eur   

2020-01-01 (143 Eur - 2021 m.**)

Tikslinių kompensacijų bazė

117 Eur  

2020-01-01 (120 Eur - 2021 m.**)

Minimalių vartojimo poreikių dydis bendrai gyvenantiems asmenims, suprantamiems taip, kaip jie yra apibrėžti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme:

 

pirmam asmeniui 

 

antram asmeniui 

 

trečiam ir paskesniems bendrai gyvenantiems asmenims 

 

 

 

 

257 Eur 

 

206 Eur

 

180 Eur

 2020-01-01

* Galiojusio užpraeitą kalendorinį ketvirtį nuo bedarbio įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos
** Įgyvendinant socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymą

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-05