Nustatyta profesinė liga

Darbuotojas, tapęs laikinai nedarbingu dėl nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo, taip pat dėl profesinės ligos, ir dėl to prarandantis darbo pajamas, gali gauti šias išmokas, mokamas iš „Sodros“: 

  1. Ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos išmoką.
  2. Netekto darbingumo vienkartinę kompensaciją.
  3. Netekto darbingumo periodinę kompensaciją.

Teisę į ligos išmoką apdraustieji įgyja net neatsižvelgiant į turimą valstybinio socialinio draudimo stažą. Tai reiškia, kad pirmai darbo dienai, įvykus nelaimingam atsitikimui darbe ir jį pripažinus draudžiamuoju įvykiu, jūs galėsite gauti išmoką (-as), taip pat ir kompensacijas dėl netekto darbingumo įvykus nelaimingam atsitikimui darbe ar profesinei laigai.

Ligos išmokos dydis yra 77,58 procento kompensuojamojo uždarbio.

KUR KREIPTIS: į „Sodrą“.

Netekto darbingumo vienkartinė kompensacija

Ši kompensacija skiriama apdraustiems asmenims, kai jie dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba susirgimo profesine liga netenka mažiau kaip 30 procentų darbingumo.

Kompensacijos skiriamos tokių dydžių:

  • terminuotai netekus iki 20 procentų (imtinai) darbingumo – 7,76 procento jo 24 mėnesių kompensuojamojo uždarbio;
  • terminuotai netekus nuo 21 iki 29 procentų (imtinai) darbingumo – 15,52 procento jo 24 mėnesių kompensuojamojo uždarbio;
  • neterminuotai netekus darbingumo išmokama trigubai didesnė netekto darbingumo vienkartinė kompensacija nei pirmame ir antrame atvejuose.

Kompensuojamasis uždarbis netekto darbingumo vienkartinei kompensacijai apskaičiuoti nustatomas pagal asmens draudžiamąsias pajamas, turėtas per paeiliui einančius 12 kalendorinių mėnesių, buvusių iki praeito kalendorinio mėnesio prieš nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo arba profesinės ligos nustatymo mėnesį.

Netekto darbingumo periodinė kompensacija

Ši kompensacija skiriama apdraustiesiems asmenims, kai jie dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba susirgimo profesine liga netenka 30 (imtinai) ir daugiau procentų darbingumo.

Netekto darbingumo periodinė kompensacija mokama iki Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos nustatyto darbingumo netekimo termino pabaigos. Ši kompensacija mokama kas mėnesį.
 

KUR KREIPTIS

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-12-21