BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Globoju vaiką

Globoju vaiką: kas man priklauso?

Išmokos Socialinės paslaugos

Vaiko globa (rūpyba) gali būti nustatoma šeimoje, šeimynoje, globos centre (pas budintį globotoją) arba vaikų globos institucijoje. Priklausomai nuo to, kur vaikas globojamas, gali būti mokamos skirtingos išmokos. Asmenis ir šeimas, pageidaujančias globoti vaikus, konsultuoja ir informuoja Globos centrai.

Išmokos

Išmokos globojant vaiką, kurios sutampa su išmokomis vaikui gimus

Plačiau skaitykite  skiltyje „Auginu vaiką".

  • Motinystės išmoka gali būti mokama apdraustajam asmeniui, paskirtam naujagimio globėju, nuo globos nustatymo dienos tol, kol kūdikiui sueis 70 dienų.
  • Vaiko priežiūros išmoka  gali būti mokama globojamą vaiką prižiūrinčiam vienam iš motinystės socialiniu draudimu apdraustų globėjų, jeigu vaiko priežiūros atostogų išėjęs asmuo iki pirmosios vaiko priežiūros dienos turi sukaupęs ne trumpesnį nei 12 mėnesių motinystės socialinio draudimo stažą per paskutinius 24 mėnesius. Ši išmoka mokama iki globojamam vaikui sukanka vieneri arba dveji metai.
  • Vienkartinė išmoka vaikui gali būti skiriama, kai jam nustatoma globa šeimoje ar šeimynoje, bet tik iki vaikui sueina pusantrų metų ir tik tuo atveju, jeigu išmoka nebuvo išmokėta vaikui gimus ar nustačius globą pirmą kartą. Išmoka nepriklauso, jeigu vaikas yra išlaikomas valstybės ar savivaldybių finansuojamoje įstaigoje.
  • Vaiko pinigai mokami kiekvienam vaikui.
  • Papildoma išmoka prie vaiko pinigų mokama, jeigu vaikas turi negalią, taip pat jeigu šeima yra gausi arba nesipasiturinti.
  • Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaikui. Mokama globėjams, kurie mokosi, studijuoja arba praėjus ne daugiau nei 12 mėnesių po mokslų, jeigu jie neturi teisės gauti vaiko priežiūros išmokų iš „Sodros“ ir atitinka kitus reikalaujamus kriterijus.  

Globos (rūpybos) išmoka


Kai vaikas yra globojamas šeimoje, šeimynoje, globos centre (pas budintį globotoją) ar vaikų globos institucijoje, jam skiriama globos (rūpybos) išmoka, kuri per mėnesį siekia 160 eurų.

Ši išmoka mokama iki pilnametystės, bet mokėjimas gali būti pratęstas iki 24 metų, jeigu jaunuolis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą, taip pat jei jaunuolio abu tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę. 

Jeigu bendrojo ugdymo mokykla, vaikų socializacijos centras, profesinio mokymo įstaiga ar aukštoji mokykla, kurioje jaunuolis mokosi, nemokamai suteikia nakvynę, maistą ir kitas paslaugas, globos (rūpybos) išmoka sumažėja iki 80 eurų, o vasaros mėnesiais, kai jaunuolis nėra išlaikomas mokymo įstaigos bendrabutyje ar vaikų socializacijos centre, išmoka vėl padidėja iki 160 eurų per mėnesį.

Kai vaikas arba jaunuolis  gauna našlaičio pensiją iš „Sodros“ arba vaikui išlaikyti skirtą periodinę išmoką, tuomet globos išmoka yra mažinama tiek, kad bendra suma neviršytų 160 eurų. 

KUR KREIPTIS: į savo gyvenamosios vietos savivaldybę arba prašymą pateikti spis.lt

Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas

Kai vaikas yra globojamas šeimoje, šeimynoje ar globos centre (pas budintį globotoją), tuomet vaiko globai užtikrinti kas mėnesį mokamas 160 eurų dydžio globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas. Skirtingai nei globos (rūpybos) išmoka, globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas yra skirtas būtent globėjui. Išmoka mokama tol, kol vaikas yra globojamas.

KUR KREIPTIS: į savo gyvenamosios vietos savivaldybę arba prašymą pateikti spis.lt

Vaiko laikinosios priežiūros išmoka

Vaiko laikinosios priežiūros išmoka mokama tais atvejais, kai Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovai nustato vaikui apsaugos poreikį ir jis laikinai prižiūrimas ar apgyvendinamas pas giminaičius ar kitus emociškai su vaiku susijusius asmenis.

Laikinosios priežiūros išmokos dydis siekia 240 eurų per mėnesį už vieną vaiką, bet konkretus sumos dydis priklauso nuo to, kiek ilgai vaikas prižiūrimas.

Laikinosios priežiūros metu, kai vaikas laikinai prižiūrimas pas giminaičius ar emociškai susijusius asmenis, išmoka mokama nuo ketvirtos priežiūros dienos, o kai vaikas paimamas iš nesaugios aplinkos ir apgyvendinamas pas fizinius asmenis – nuo pirmos vaiko laikino apgyvendinimo dienos.

Dėl išmokos kreiptis galima pasibaigus vaiko laikinajai priežiūrai ar laikinam apgyvendinimui, bet ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo pirmos vaiko priežiūros ar apgyvendinimo dienos.

KUR KREIPTIS: į savo gyvenamosios vietos savivaldybę.

Vienkartinė išmoka įsikurti

Kai globojamas vaikas sulaukia pilnametystės arba kai globa (rūpyba) pasibaigia dėl jo emancipacijos, taip pat dėl santuokos sudarymo, tuomet jam skiriama 3000 eurų dydžio išmoka savarankiško gyvenimo pradžiai. Dėl vienkartinės išmokos įsikurti galima kreiptis iki asmeniui sukanka 25 metai.

Ši išmoka gali būti panaudota būstui ar žemės sklypui pirkti, paskolai už būstą, taip pat būsto nuomai, komunaliniams mokesčiams, būsto remontui ar rekonstrukcijai, baldams, buitinei, vaizdo ir garso technikai, namų apyvokos reikmenims, vienam asmeniniam kompiuteriui, vienam mobiliojo ryšio telefonui įsigyti, studijoms ir neformaliajam švietimui apmokėti, mokymosi ir darbo priemonėms įsigyti, valstybės neapmokamų sveikatos priežiūros prekių ir paslaugų išlaidoms kompensuoti, automobiliui įsigyti, jeigu buvęs globotinis turi galiojantį B kategorijos motorinės transporto priemonės vairuotojo pažymėjimą. Vienkartinė išmoka įsikurti turi būti panaudota per 24 mėnesius nuo savivaldybės administracijos sprendimo skirti išmoką priėmimo dienos.

Vienkartinė išmoka įsikurti nėra mokama grynaisiais pinigais. Išimtis gali būti daroma tuomet, kai, panaudojus didžiąją dalį sumos, likutis sudaro mažiau nei 80 eurų. 

KUR KREIPTIS: į savo gyvenamosios vietos savivaldybę.

Kas priklauso vaikams, jų tėvams, įtėviams ar globėjams?

Socialinės paslaugos

Paslaugas globėjams (rūpintojams) ir globojamiems (rūpinamiems) vaikams teikia kiekvienoje savivaldybėje veikiantys Globos centrai. Jie konsultuoja ir informuoja asmenis, pageidaujančius globoti (rūpinti) vaikus, vykdo pasirengimo globoti (rūpinti) mokymus pagal specialią Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo ir konsultavimo programą GIMK, vertina asmenų pasirengimą ir teikia išvadas dėl tinkamumo tapti globėjais (rūpintojais).

Globos centrai koordinuoja pagalbos teikimą šeimoms, kuriose yra globojamų (rūpinamų) vaikų. Siekdami padėti išspręsti iškilusias problemas, atsiradus naujam šeimos nariui, bei palaikyti šeimas,  Globos centrai globėjams (rūpintojams) organizuoja ir veda tęstinius mokymus, savitarpio paramos grupių užsiėmimus, teikia individualias konsultacijas ir kitas paslaugas. Globos centrai taip pat rūpinasi reikalingų pagalbos paslaugų teikimu globojamiems (rūpinamiems) vaikams.

Paslaugos globėjams (rūpintojams) ir globojamiems (rūpinamiems) vaikams

Informacija apie globą (rūpybą): 

Globos centrai Viskas apie globą

Įvaikinimo ir globos skambučių linija:

Įvaikinimo ir globos skambučių linija

Emocinė ir psichologinė pagalba:

Tėvų linija Pagalbos vaikams linija
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-07