Auginu vaiką

Auginu vaiką: kas man priklauso?

Išmokos Socialinės paslaugos

Gimus vaikui, šeima gali pretenduoti į įvairias išmokas, kurių vienos yra skiriamos kompensuoti netektas pajamas anksčiau dirbusiai mamai arba tėčiui, o kitos skiriamos atsižvelgiant į kitas priežastis arba priklauso visoms šeimoms su vaikais, nepaisant jokių aplinkybių. Šeimos, auginančias vaikus, ne tik gali gauti įvairias pinigines išmokas, bet ir pasinaudoti teikiamomis paslaugomis, kurios skirtos stiprinti šeimas.

Išmokos

Motinystės išmoka dirbusiai moteriai

Motinystės išmoka mokama motinystės socialiniu draudimu apdraustai moteriai, kuri dirbdama mokėjo įmokas ir iki pirmosios nėštumo ir gimdymo atostogų dienos sukaupė ne trumpesnį nei 12 mėnesių motinystės socialinio draudimo stažą per paskutinius 24 mėnesius bei kuriai suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos. Nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą gydytojas išduoda ne anksčiau nei sueina 30 nėštumo savaičių.

Jeigu moteris reikiamo motinystės socialinio draudimo stažo neįgijo, nes buvo vaiko priežiūros atostogose su kitu vaiku, tokiu atveju stažas skaičiuojamas iš 24 mėnesių laikotarpio, buvusio iki vaikui sukaks 2 metai. Taigi motinystės išmoka vis tiek priklausys.

Motinystės išmokų dydis siekia 77,58 proc. nuo darbo užmokesčio „ant popieriaus“. Minimali motinystės išmoka negali būti mažesnė nei 234 eurai (įgijus teisę į motinystės išmoką II ketvirtyje, minimali motinystės išmoka negalės būti mažesnė nei 240 eurų), tačiau maksimalios ribos nenustatomos ir konkretus išmokos dydis priklauso nuo buvusių darbo pajamų.

KUR KREIPTIS: į „Sodrą“.

Tėvystės išmoka dirbusiam tėčiui

Tėvystės išmoka mokama apdraustam motinystės socialiniu draudimu tėčiui ar įtėviui, kuris dirbdamas mokėjo įmokas ir iki pirmosios tėvystės atostogų dienos sukaupė ne trumpesnį nei 12 mėnesių motinystės socialinio draudimo stažą per paskutinius 24 mėnesius, jei gimus vaikui jam suteiktos 30 kalendorinių dienų nepertraukiamos trukmės tėvystės atostogos. Konkretų tėvystės atostogų laiką asmuo gali rinktis, tačiau pasinaudoti apmokamomis atostogomis galima iki vaikui sukanka vieneri metai.

Jeigu vyras reikiamo stažo neįgijo, nes buvo vaiko priežiūros atostogose su kitu vaiku, tokiu atveju stažas skaičiuojamas iš 24 mėnesių laikotarpio, buvusio iki vaikui sukaks 2 metai. Taigi, tėvystės išmoka vis tiek priklausys.

Tėvystės išmokų dydis siekia 77,58 proc. nuo darbo užmokesčio „ant popieriaus“. Minimali tėvystės išmoka negali būti mažesnė nei 234 eurai (įgijus teisę į tėvystės išmoką II ketvirtyje, minimali tėvystės išmoka negalės būti mažesnė nei 240 eurų). Maksimalus kompensuojamasis uždarbis tėvystės išmokai negali viršyti 2 šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, dydžio.

KUR KREIPTIS: į „Sodrą“.

Vaiko priežiūros išmoka dirbusiam asmeniui, kuris prižiūri vaiką

Vaiko priežiūros išmoka iki vaikui sukanka vieni arba dveji metai gali būti mokama vaiką prižiūrinčiam vienam iš tėvų, įtėvių, globėjų ar dirbusių senelių. Senelis ar senelė pretenduoti į vaiko priežiūros išmoką gali tik tuo atveju, jeigu teisę gauti šią išmoką už tą patį vaiką turi bent vienas iš vaiko tėvų ar įtėvių.

Ši išmoka gali būti skiriama apdraustam motinystės socialiniu draudimu asmeniui, kuris dirbdamas mokėjo įmokas ir iki pirmosios vaiko priežiūros atostogų dienos sukaupė ne trumpesnį nei 12 mėnesių motinystės socialinio draudimo stažą per paskutinius 24 mėnesius bei gimus vaikui pasirenka jį prižiūrėti iki vaikui sueis vieni arba dveji metai.

Tėvai, įtėviai, globėjai ar seneliai gali dalintis vaiko priežiūra iki vaikui sueina vieni ar dveji metai. Pavyzdžiui, jeigu pasirenkama vaiko priežiūros atostogų išeiti iki vaikui sukanka metai, pusę metų vaiką gali prižiūrėti ir išmokas gauti mama, likusius pusę metų – tėtis. Taip pat ir su vaiko priežiūros atostogomis, jeigu vaikas prižiūrimas iki jam sukanka dveji. Vaiko priežiūrą suaugusieji gali dalintis savo nuožiūra, pasiskirstydami priežiūros mėnesius.

Jeigu vaiką prižiūrintis asmuo reikiamo stažo neįgijo, nes buvo vaiko priežiūros atostogose su kitu vaiku, tokiu atveju stažas skaičiuojamas iš 24 mėnesių laikotarpio, buvusio iki vaikui sukaks 2 metai. Taigi, vaiko priežiūros išmoka vis tiek priklausys.

Vaiko priežiūros išmokų dydžiai:

  • Kai pasirenkama prižiūrėti vaiką iki vienerių metų, išmokos dydis siekia 77,58 proc. nuo darbo užmokesčio „ant popieriaus“. Gaunamos darbo pajamos lemia vaiko priežiūros išmokos sumažėjimą.
  • Kai pasirenkama prižiūrėti vaiką iki dvejų metų, pirmaisiais priežiūros metais išmokos dydis siekia 54,31 proc. nuo darbo užmokesčio „ant popieriaus“, antraisiais – 31,03 proc. Gaunamos darbo pajamos vaiko priežiūros išmokų mažėjimą lemia pirmaisiais vaiko priežiūros metais, antraisiais – sudarytos galimybės gauti ir darbo pajamas, ir vaiko priežiūros išmoką. 

Minimali vaiko priežiūros išmoka negali būti mažesnė nei 234 eurai (įgijus teisę į išmoką II ketvirtyje, minimali išmoka negalės būti mažesnė nei 240 eurų).

Maksimalus kompensuojamasis uždarbis vaiko priežiūros išmokai negali viršyti 2 šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, dydžio.

Vaiko įvaikinimo atveju vaiko priežiūros išmoka mokama ne kol vaikui sueina vieneri ar dveji metai, o metus arba dvejus pasirinktinai. Tai reiškia, kad įvaikinus vyresnį vaiką, vienas iš įtėvių gali gauti vaiko priežiūros išmokas vienus ar dvejus metus.

Tokia galimybė egzistuoja įvaikinus bet kurio amžiaus vaiką iki 18 metų. Vaiko priežiūros atostogos vaiko įvaikinimo atveju turi būti suteikiamos per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo arba sprendimo vykdymo pradžios.

Kai vienoje šeimoje yra keli prižiūrimi vaikai, vaiko priežiūros išmokas už skirtingus vaikus gali gauti keli suaugusieji, jeigu atitinka visus kriterijus.

KUR KREIPTIS: į „Sodrą“.

Vienkartinė išmoka nėščiai nedirbusiai moteriai

Moteriai, kuri nedirbo ir nesukaupė reikiamo motinystės socialinio draudimo stažo, todėl negali pretenduoti į motinystės išmoką iš „Sodros“, likus 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos, mokama vienkartinė 257,2 eurų dydžio išmoka.

Moteris dėl vienkartinės išmokos gali kreiptis per 12 mėnesių nuo dienos, kai iki numatomo gimdymo buvo likę 70 kalendorinių dienų.

KUR KREIPTIS: į savo gyvenamosios vietos savivaldybę arba prašymą pateikti spis.lt

Vienkartinė išmoka vaikui

Kiekvienam gimusiam vaikui Lietuvoje išmokama vienkartinė 440 eurų dydžio išmoka. Gimus vaikui, asmuo dėl vienkartinės išmokos skyrimo gali kreiptis per 12 mėnesių nuo vaiko gimimo dienos.

Ši išmoka priklauso ir įvaikinus vaiką, neatsižvelgiant į tai, ar jau buvo išmokėta vaikui gimus, ar ne. Dėl jos galima kreiptis per 12 mėnesių nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo dienos, o skubaus vykdymo atveju – nuo sprendimo vykdymo pradžios.

Jeigu vaikui nustatoma globa šeimoje ar šeimynoje, išmoka priklauso iki vaikui sukanka pusantrų metų, tačiau tik tuo atveju, jeigu ji nebuvo išmokėta vaikui gimus ar nustačius globą pirmą kartą. Vaiko globėjas dėl vienkartinės išmokos turi teisę kreiptis per 6 mėnesius nuo globos nustatymo dienos.

Išmoka nepriklauso, jeigu vaikas gimė negyvas, yra išlaikomas valstybės ar savivaldybių finansuojamoje įstaigoje, taip pat tais atvejais, kai vienas iš sutuoktinių įsivaikina kito sutuoktinio vaiką.

KUR KREIPTIS: į savo gyvenamosios vietos savivaldybę arba prašymą pateikti spis.lt

Vaiko pinigai

Kiekvienam vaikui Lietuvoje kas mėnesį mokama 70 eurų dydžio išmoka vaikui arba kitaip – vaiko pinigai. Jie priklauso iki vaikas sulaukia 18 metų. Išmoka gali būti mokama ir ilgiau, tai yra iki 21 metų, jeigu vaikas mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, įskaitant ir besimokančius profesinio mokymo įstaigose, kai į mokymąsi įtraukta bendrojo ugdymo programa.

KUR KREIPTIS: į savo gyvenamosios vietos savivaldybę arba prašymą pateikti spis.lt

Papildoma išmoka prie vaiko pinigų

Papildoma 41 euro dydžio išmoka prie vaiko pinigų mokama visiems vaikams iš gausių ar nepasiturinčių šeimų, taip pat visiems vaikams, turintiems negalią.

Ji gali būti mokama iki vaikui sukanka 18 metų arba ilgiausiai iki 21 metų, bet tik tuo atveju, jei jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, įskaitant ir besimokančius profesinio mokymo įstaigose, kai į mokymąsi įtraukta bendrojo ugdymo programa.

Gausi šeima – šeima, auginanti, globojanti 3 ir daugiau vaikų. Gausiai šeimai papildoma išmoka skiriama nevertinant šeimos gaunamų pajamų.

Nepasiturinti šeima – šeima, auginanti, globojanti 1 ar 2 vaikus, kurioje vidutinės mėnesio pajamos vienam šeimos nariui neviršija 256 eurų, bet į pajamas neįskaičiuojami vaiko pinigai, dalis su darbo santykiais susijusių pajamų, nedarbo socialinio draudimo bei darbo paieškos išmokų, priklausomai nuo šeimos sudėties ir vaikų skaičiaus:

  • 25 proc. – kai šeimoje du suaugę augina, globoja 1–2 vaikus.
  • 30 proc. – kai šeimoje du suaugę augina, globoja 3 ir daugiau vaikų.
  • 35 proc. – kai vienas suaugęs augina, globoja 1–2 vaikus.
  • 40 proc. – kai vienas suaugęs augina, globoja 3 ir daugiau vaikų. 

Vaikas su negalia – vaikas, kuriam nustatytas neįgalumo lygis arba 55 proc. ir mažesnis darbingumo lygis, jei kalbama apie asmenis, jau sulaukusius pilnametystės, bet vis dar besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą.

Papildoma išmoka vaikams iš gausių ar nepasiturinčių šeimų mokama kiekvienam tos šeimos vaikui. Tačiau, pavyzdžiui, jeigu šeima nėra gausi ir nėra nepasiturinti, bet joje auga vienas vaikas su negalia, o kitas negalios neturi, tuomet papildoma išmoka skiriama tik tam vaikui, kuriam nustatyta negalia.

Papildomos išmokos mokėjimas gali būti nutrauktas, jeigu šeima nebeatitinka gausios ar nepasiturinčios šeimos apibrėžimo. Pavyzdžiui, jeigu padidėja šeimos pajamos ar vienas iš vaikų suauga ir nebėra įskaitomas į savo šeimos sudėtį. Jeigu pilnametis vaikas iki 24 metų mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje paprastai yra įskaitomas į savo šeimos sudėtį. Jis nebeturi teisės gauti išmokos, bet šeima laikoma gausia, o kitiems dviem pilnamečiams vaikams išmoka vaikui skiriama kaip gausios šeimos vaikams, nevertinant šeimos gaunamų pajamų.

KUR KREIPTIS: į savo gyvenamosios vietos savivaldybę arba prašymą pateikti spis.lt

Išmoka gimus daugiau nei vienam vaikui

Gimus dvynukams, trynukams ar dar daugiau vaikų, vienam iš tėvų arba vieninteliam iš tėvų kas mėnesį mokamos papildomos išmokos iki vaikams sukanka dveji metai.

Kai gimsta dvynukai, per mėnesį išmoka siekia 160 eurų, jeigu trynukai 320 eurų, jei ketvertukas 480 eurų, t. y. išmoka didinama 160 eurų už kiekvieną atžalą.

KUR KREIPTIS: į savo savivaldybę arba prašymą pateikti spis.lt 

Išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui

Jeigu vaiko tėtis, mama, įtėvis ar įmotė yra pašaukti arba savanoriškai atlieka privalomąją pradinę karo tarnybą, tokio kario ar karės vaikui kas mėnesį mokama 60 eurų dydžio išmoka. Tuo atveju, jei pradinę karo tarnybą atlieka abu tėvai ar įtėviai, išmoka nėra didinama. 

KUR KREIPTIS: į savo gyvenamosios vietos savivaldybę.

Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai

Kai vaikas auginamas vieno iš tėvų, įtėvių ar globėjų, kuris dėl mokymosi ar studijų neturi sukaupęs socialinio draudimo stažo vaiko priežiūros išmokai iš „Sodros“ gauti, tuomet jam gali būti skiriama speciali išmoka iš savivaldybės.

Išmoka mokama kas mėnesį iki vaikui sueina dveji metai ir siekia 240 eurų per mėnesį.

Išmoka priklauso, jeigu:

  • Auginant vaiką asmuo mokosi ar studijuoja, arba vaikas gimsta, yra įvaikinamas arba pradedamas globoti per 12 mėn. po mokymosi ar studijų baigimo dienos.
  • Besikreipiantis asmuo negali gauti vaiko priežiūros išmokų iš „Sodros“.
  • Besikreipiantis asmuo mokosi ar mokėsi profesinėje mokykloje pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja ar studijavo aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą, doktorantūroje ar rezidentūroje. 

Šios išmokos mokėjimas gali būti nutraukiamas, jeigu vaiko tėvas, įtėvis ar globėjas, kuriam paskirta išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, įgyja teisę į vaiko priežiūros išmoką iš „Sodros“, taip pat jeigu už tą patį vaiką buvo paskirta ar išmokėta vaiko priežiūros išmoka iš „Sodros“ kitam iš vaiko tėvų, įtėvių, globėjui ar vienam iš vaiko senelių, o įvaikinimo atveju, jei vienam iš įtėvių mokama išmoka įvaikinus vaiką. 

Šios išmokos mokėjimas gali būti nutraukiamas, jeigu vaiko tėvas, įtėvis ar globėjas, kuriam paskirta išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, įgyja teisę į vaiko priežiūros išmoką iš „Sodros“, taip pat jeigu už tą patį vaiką buvo paskirta ar išmokėta vaiko priežiūros išmoka iš „Sodros“ kitam iš vaiko tėvų, įtėvių, globėjui ar vienam iš vaiko senelių, o įvaikinimo atveju, jei vienam iš įtėvių mokama išmoka įsivaikinus vaiką. 

Turint dvynukus, trynukus ar daugiau vaikų išmoka nėra dvigubinama ir trigubinama.

KUR KREIPTIS: į savo gyvenamosios vietos savivaldybę arba prašymą pateikti spis.lt

Kas priklauso vaikams, jų tėvams, įtėviams ar globėjams pagal Išmokų vaikams įstatymą 2021 m. ?

Nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims

Visi priešmokyklinukai ir pirmokai turi teisę į nemokamus pietus mokykloje nevertinant šeimos pajamų.

2–12 klasių mokiniai iš nepasiturinčių šeimų turi teisę į nemokamus pietus, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 192 eurai. 

Mokiniai iš nepasiturinčių šeimų turi teisę į maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose ir 80 eurų dydžio paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 192 eurai.

Į vidutines pajamas neįskaitomi vaiko pinigai, dalis su darbo santykiais susijusių pajamų, nedarbo socialinio draudimo ir darbo paieškos išmokų (priklausomai nuo vaikų skaičiaus ir šeimos sudėties – nuo 20 iki 40 proc). 

Norint gauti šią paramą, vienas iš mokinio tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų turėtų kreiptis į savo savivaldybės administraciją arba prašymą pateikti per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą spis.lt. Prie prašymo-paraiškos reikia pridėti šeimos narių pažymas apie pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius, arba kreipimosi mėnesio pajamas, jei kreipimosi mėnesį, palyginti su trimis praėjusiais mėnesiais, pasikeitė šeimos pajamų šaltinis ar šeiminė padėtis.

Jeigu šeima gauna piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams, pavyzdžiui, socialinę pašalpą ar būsto šildymo, geriamojo ar karšto vandens išlaidų kompensacijas, tuomet kreipiantis dėl nemokamo maitinimo ir mokinio reikmenų užtenka pateikti laisvos formos prašymą, o pažymų apie šeimos gaunamas pajamas pateikti nereikia. 

Nuo 2021 metų rugsėjo mėnesio nemokamus pietus ugdymo įstaigose gaus ne tik vaikai iš nepasiturinčių šeimų, visi priešmokyklinukai, pirmokai, bet ir visi antrokai. Dėl nemokamų pietų priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams teikti prašymų nereikės.

KUR KREIPTIS: į savo gyvenamosios vietos savivaldybę arba prašymą pateikti spis.lt. arba kreipiantis tik dėl nemokamo maitinimo, prašymą–paraišką galima pateikti ir mokyklos administracijai.

Šeimos kortelė

Šeimos kortelėmis gali naudotis gausios ir neįgalius vaikus prižiūrinčios šeimos, nepaisant vaikų amžiaus.

Gausi šeima – tai tokia šeima, kurioje auga 3 ir daugiau vaikų, įvaikių ar nuolatinai globojamų globotinių iki 18 metų amžiaus. Į gausios šeimos gretas patenka ir pilnamečiai vaikai iki 24 metų, jei jie neturi savo vaikų ir mokosi bendrojo ugdymo mokykloje, profesinėje mokykloje pagal formaliojo ugdymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą.

Negalią turintį slauganti ar prižiūrinti šeima - kurioje kartu su tėvais gyvena vaikas, kuriam nustatytas neįgalumo lygis arba darbingo amžiaus nesusituokęs asmuo, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) ar specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

Daugiau informacijos: www.seimos-kortele.lt

Socialinės paslaugos

Bazinės paslaugos šeimoms, auginančioms vaikus

Šeimos, auginančias vaikus, ne tik gali gauti įvairias pinigines išmokas, bet ir pasinaudoti teikiamomis paslaugomis, kurios skirtos stiprinti šeimas. Pasirengimo šeimai ir tėvystės įgūdžių ugdymo, psichosocialinės pagalbos, šeimos mediacijos, vaikų dienos socialinės priežiūros ir kitų paslaugų prieinamumą savo teritorijoje užtikrina savivaldybės.

Bazinis paslaugų paketas – keturiolikos svarbiausių šeimoms teikiamų paslaugų rinkinys, kurį gauti turi teisę visos šeimos. Tai reiškia, kad šeima nebūtinai turi atitikti kokius nors specialiuosius kriterijus ar patirti socialinę riziką.

Bazinės paslaugos šeimai

Kompleksinės paslaugos šeimoms

Savivaldybėse taip pat teikiamos kompleksinės paslaugos visoms šeimoms, siekiant įgalinti šeimas, kol dar nėra iškilusios problemos arba kol iškilusios šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo, vaikų psichosocialinės raidos, tarpusavio santykių šeimoje ir kitos problemos dar nėra įsisenėjusios, kad būtų galima išvengti su minėtomis problemomis susijusios bedarbystės, skurdo, vaikų nepriežiūros, nevaldomų įtampų šeimos narių tarpusavio santykiuose ir kt. 

Kompleksinių paslaugų šeimai koordinavimas, organizavimas ir informacijos apie paslaugas teikimas bei konsultavimas vykdomas vieno langelio principu savivaldybėse įkurtuose Bendruomeniniuose šeimos namuose. Čia taip pat galima gauti informaciją apie visas savivaldybės teritorijoje teikiamas paslaugas šeimai, tarpininkaujama tarp paslaugų teikėjų ir gavėjų.

Kompleksinės paslaugos šeimai
Emocinė ir psichologinė pagalba:

Tėvų linija Pagalbos vaikams linija

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-07