Užsieniečių integracijos į visuomenę 2018-2020 metų veiksmų plano ataskaita (už 2019 metus)