Pašalpos ir išmokos

Pabėgėlių priėmimo centre
Pašalpa maistui ir smulkioms išlaidoms (kiekvieną mėnesį) (Eur) 87,5 
Persikėlus gyventi į savivaldybės teritoriją gaunamos pašalpos
Vienkartinė įsikūrimo pašalpa (mokama vieną kartą) (Eur)
Vienam asmeniui / 2 asmenų šeimai 500
3-4 asmenų šeimai 750
5-6 asmenų šeimai 875
7 ir daugiau asmenų šeimai 1000
Nelydimam nepilnamečiui, sulaukus pilnametystės 1375
Mėnesinė piniginė pašalpa būtiniausioms reikmėms (Eur)
  Iki 7 mėn. Nuo 8 iki 12 mėn. Nuo 12 iki 18 mėn. Nuo 19 iki 36 mėn.
1 asmeniui 250 125-250 125-175 75-125
2 asmenų šeimai 375 187,5-375 187,5-262,5 112,5-187,5
3 asmenų šeimai 500 250-500 250-350 150-250
Jeigu šeimoje yra daugiau kaip trys asmenys, kiekvienam kitam asmeniui kas mėnesį papildomai mokama 62,5 31,25-62 31,25-43,75 18,75-31,25 
Papildomai gali būti skiriama (Eur)
Kompensacija vaikų ugdymo pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas išlaidoms (mokama kas mėnesį) 62,4
Pašalpa mokyklinio amžiaus vaikams būtiniausiems mokinio reikmenims įsigyti (vienkartinė išmoka) 58,5
Būsto nuomos dalies kompensacija (Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatyta formulė) 
(vidutiniškai kiekvienam prieglobsčio gavėjui tenka 46 Eur per mėnesį)
46-200

•   Prieglobsčio gavėjai išmokas integracijai gali gauti tik tol, kol dalyvauja integracijos programoje. 
•  Išmokos ir kompensacijos integracijos laikotarpiu iš integracijai skirtų lėšų mokamos tik tuo atveju, jeigu prieglobsčio gavėjams nėra mokama valstybės parama.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-12-02