Metodinės rekomendacijos

Dėl asmens socialinių paslaugų poreikio nustatymo

Globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo pavyzdinė sutartis

Globos centro paslaugų teikimo ir finansavimo sutartis, 1 pavyzdys

Globos centro paslaugų teikimo ir finansavimo sutartis, 2 pavyzdys

 

Dėl asmenų gebėjimų pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus vertinimo organizavimo savivaldybėse

 

Dėl socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokesčio

 

Dėl paslaugų į namus paslaugų organizavimo ir teikimo rekomendacijų

 

Rekomendacijos apie individualios priežiūros darbuotojų–slaugytojo padėjėjų, teikiančių integralią pagalbą asmens namuose, funkcijas ir atsakomybes

 

Metodinės rekomendacijos dirbantiems socialinį darbą

 

Dėl pagalbos nukentėjusiems ar galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis asmenims modelio

 

Dėl socialinio darbo su šeimomis stiprinimo

 

Dėl senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijų kompensavimo

 

Mokėjimo dydžio už nakvynės namuose teikiamas socialinės priežiūros paslaugas nustatymo rekomendacijos

 

Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo, atestacijos reglamentavimas

  

Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos pakeitimai

 

Reikalavimų socialinės globos įstaigoms pasikeitimai

 

DĖL INDIVIDUALIOS SOCIALINĖS GLOBOS PLANO SUDARYMO REKOMENDACIJOS

 

REKOMENDACIJOS SOCIALINIAMS DARBUOTOJAMS, DIRBANTIEMS SU SOCIALINĖS RIZIKOS ŠEIMOMIS, DĖL ŠEIMOS SITUACIJOS VERTINIMO IR DARBO SU ŠEIMA PLANAVIMO Word versija

 

SOCIALINIS DARBAS SU RIZIKOS ŠEIMOMIS. METODINĖ INFORMACIJA SOCIALINIAMS DARBUOTOJAMS

 

SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMŲ SENYVO AMŽIAUS IR NEĮGALIESIEMS ASMENIMS VEIKLOS METODINĖS REKOMENDACIJOS

 

GRUPINIO GYVENIMO NAMŲ NEĮGALIESIEMS REKOMENDACIJOS

 

REKOMENDACIJOS DĖL SOCIALINĖS GLOBOS SKYRIMO

 

REKOMENDACIJOS DĖL GLOBĖJO PAKEITIMO

 

REKOMENDACIJOS DĖL VAIKŲ GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-23