Politiniai kaliniai ir tremtiniai


Teisinis statusas pripažįstamas pagal Asmenų, nukentėjusiųjų nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymą (politinio kalinio – pagal įstatymo 4 straipsnį; tremtinio – pagal įstatymo  5  straipsnį).
 
Nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos (Valstybinių pensijų įstatymas)

Nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos skiriamos pateikus Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijų išduotus dokumentus (reabilitacijos pažymas), patvirtinančius politinių kalinių ir tremtinių teisių atkūrimą, arba Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išduotus nuo okupacijų nukentėjusio asmens – politinio kalinio, tremtinio teisinio statuso pažymėjimus.

1. Pripažintiems nedarbingais ar iš dalies  darbingais, netekusiais 60 procentų ir daugiau darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. I ar II grupės invalidais) arba sukakusiems  senatvės  pensijos amžių, skiriama ir mokama 1,07 valstybinių pensijų bazės dydžio (VPB) dydžio nukentėjusiųjų asmenų valstybinė pensija (62,06 Eur);

2. Skiriamos ir mokamos nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos asmenims dėl priežasčių, susijusių su kalinimu ar tremtimi:

  • pripažintiems netekusiais 75–100 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidais) – 2,14 VPB dydžio (124,12 Eur);
  • pripažintiems netekusiais 60–70 proc. darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – II grupės invalidais) – 1,605 VPB dydžio (93,09 Eur);
  • pripažintiems netekusiais 45–55 proc. darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – III grupės  invalidais) – 0,8025 VPB dydžio (46,55 Eur), iki sukaks senatvės pensijos amžių (sukakus senatvės pensijos amžių mokamos 1,07 VPB pensijos dydžio (62,06 Eur) nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos).

Asmenims, kurie kalėjo ar išbuvo tremtyje ne mažiau kaip 15 kalendorinių metų buvusios TSRS Tolimosios Šiaurės rajonuose ar jiems prilygintose vietovėse pagal LRV patvirtintą buvusios TSRS Tolimosios Šiaurės rajonų ir jiems prilygintų vietovių sąrašą, 1,07 VPB dydžio nukentėjusiųjų asmenų valstybinė pensija skiriama ir mokama likus 5 metams iki senatvės pensijos amžiaus (jei nėra mokama jokia Lietuvos  ar kitos valstybės pensija ar nuolatinė kompensacinė išmoka už ypatingas darbo sąlygas).


Nukentėjusiųjų asmenų valstybines našlių ir našlaičių pensijas nustatytomis sąlygomis turi teisę gauti mirusių valstybinių pensijų gavėjų sutuoktiniai ir vaikai.

Mokamos politiniams kaliniams ar jų įpėdiniams, už laisvės atėmimo vietose išbūtą laiką (po 6 Eur už vieną išbūtą mėnesį). Išmoka miesto ar rajono, kurio teritorijoje gyveno šie asmenys iki suėmimo, mokesčių inspekcijos.  
 
Reabilituotų politinių kalinių ir tremtinių kalinimo ir tremties faktinis laikas prilyginamas valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui, jei šis laikas neįskaitytas kitaip.
 

Turi teisę įsigyti vienkartinį važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais bei vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą:

1. Su 80 procentų nuolaida, jei yra sukakę 70 metų ir vyresni;

2. Su 50 procentų nuolaida, jei yra jaunesni nei 70 metų.

 
Politiniai kaliniai ir tremtiniai yra laikomi apdraustaisiais, kurie draudžiami valstybės lėšomis.
Sveikatos draudimo įstatymo 10 straipsnyje nustatyta vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų apdraustiesiems kompensavimo tvarka.  
 
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-07