Ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviai - kariai savanoriai

 

Skiriamos ir mokamos Lietuvos Respublikos I laipsnio valstybinės pensijos – 4 valstybinių pensijų bazių dydžio (232 Eur).


Valstybines našlių ir našlaičių pensijas nustatytomis sąlygomis turi teisę gauti mirusių valstybinių pensijų gavėjų sutuoktiniai ir vaikai.

 

 

1. sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar  kalinimo metu, išmokama 1622 Eur vienkartinė pašalpa;
2. asmenims dėl dalyvavimo ginkluoto  pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo išmokamos vienkartinės pašalpos:


 – pripažintiems netekusiais 75-100 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - I  grupės invalidais) - 4171 Eur;
– pripažintiems netekusiais 60-70 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - II grupės  invalidais) - 3337 Eur;
–  pripažintiems  netekusiais 45-55 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - III grupės invalidais) - 2503 Eur.

 

Karys savanoris laidojamas valstybės lėšomis (mirus kariui savanoriui, išmokama 20 bazinių socialinių išmokų dydžio pašalpa (760 Eur).

 

Dėl  vienkartinių išmokų reikia kreiptis į gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyrių.

 
Faktinis laikas, išbūtas laisvės kovotojų struktūrose, jei šis laikas neįskaitytas kitaip, prilyginamas valstybinio socialinio draudimo pensijų stažui.
 
Turi teisę įsigyti vienkartinį važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais bei vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą:
1. su 80 procentų nuolaida, jei yra sukakę 70 metų ir vyresni;
2. su 50 procentų nuolaida, jei yra jaunesni nei 70 metų. 
  
Kariai savanoriai yra laikomi apdraustaisiais, kurie draudžiami valstybės lėšomis. Sveikatos draudimo įstatymo 10 straipsnyje nustatyta vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų apdraustiesiems kompensavimo tvarka. 
 
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-23