Asmenys, nukentėję atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje

Teisinis statusas pripažįstamas:
 

1. asmenims, kurie  prarado  sveikatą  ar  tapo   invalidais  priverstinės karinės tarnybos ar karinių mokymų metu – pagal Asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 6 a punktą;
2. Afganistano karo dalyviams – pagal Asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso   įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 8 i punktą.

 

1

asmenims, kurie tapo invalidais būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu (1945 07 22-1991 12 31) arba  vėliau buvo pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) dėl ligų, susijusių su karine tarnyba, mokamos nukentėjusiųjų asmenų valstybinės  pensijos:

- pripažintiems netekusiais 75-100 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - I grupės invalidais) – 2,14 VPB dydžio (124,12 Eur);
- pripažintiems netekusiais 60-70 proc. darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - II grupės invalidais) - 1,605 VPB dydžio (93,09 Eur);
- pripažintiems netekusiais 45-55 proc. darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - III grupės  invalidais) - 0,8025 VPB dydžio (46,55 Eur),.


2. asmenims, kurie būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu atliko tarnybą Afganistane, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies  darbingais, netekusiais 60 procentų ir daugiau darbingumo (iki  2005  m.  liepos  1  d.  I  ar  II  grupės invalidais) arbasukakusiems   senatvės   pensijos   amžių, mokamos nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos1,07 VPB dydžio (62,06 Eur);


3. nukentėjusiųjų asmenų valstybines pensijas asmenų, žuvusių ar mirusių būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje (1945 07 22 - 1991 12 31) metu arba vėliau mirusių dėl ligų, susijusių su karine tarnyba, nustatytomis sąlygomis turi teisę gauti tėvai, sutuoktiniai ir vaikai.


Nukentėjusiųjų asmenų valstybines našlių ir našlaičių pensijas nustatytomis sąlygomis turi teisę gauti mirusių valstybinių pensijų gavėjų sutuoktiniai ir vaikai.

 

1. asmenų, žuvusių ar mirusių būtinosios karinės tarnybos ir karinių apmokymų metu sovietinėje armijoje ar mirusių vėliau  dėl ligų,  susijusių su tarnyba, šeimos nariams lygiomis dalimis išmokama 4171 Eur vienkartinė kompensacija.

2. asmenims, kurie buvo pašaukti į karinę tarnybą ar karinius mokymus sovietinėje armijoje ir dėl sužalojimų ar ligų, susijusių su karine tarnyba ar kariniais mokymais, pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais arba netekusiais 20–40 procentų darbingumo ar karo gydytojų sprendimu netinkamais karo tarnybai, išmokamos šių dydžių vienkartinės kompensacijos:

-  pripažintiems netekusiais 75-100 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - I grupės invalidais) – 2086 Eur;
-  pripažintiems  netekusiais 60-70 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - II grupės invalidais) – 1669 Eur
;
-  pripažintiems  netekusiais 45-55 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - III grupės invalidais) – 1252 Eur
;
-  pripažintiems netekusiais 20-40 procentų darbingumo – 835 Eur;

-  karo gydytojų sprendimu pripažintiems netinkamais karo tarnybai – 835 Eur.

 

 Dėl  vienkartinių išmokų reikia kreiptis į gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyrių.

 

 

Asmenys, kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas Afganistano karo dalyvių teisinis statusas, laikomi apdraustaisiais, kurie draudžiami valstybės lėšomis. Sveikatos draudimo įstatymo 10 straipsnyje nustatyta vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų apdraustiesiems kompensavimo tvarka.  

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-23