Asmenys, kurie Antrojo pasaulinio karo metais buvo išvežti priverstiniams darbams (taip pat ten gimę ar kartu su jais buvę nepilnamečiai šeimos nariai)

 
Teisinis statusas pripažįstamas pagal Asmenų, nukentėjusiųjų nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo  7 straipsnio 1 dalies 6 d ir 8 g punktus.
 

1. asmenims, kurie  Antrojo  pasaulinio  karo  metais  buvo  išvežti priverstiniams  darbams  (taip pat ten gimę ar kartu su jais buvę nepilnamečiai šeimos nariai), pripažintiems nedarbingais ar iš dalies  darbingais, netekusiais 60 procentų ir daugiau darbingumo (iki  2005  m.  liepos  1  d. - I  ar  II  grupės invalidais) arba sukakusiems   senatvės   pensijos   amžių, mokamos 1,07 valstybinių pensijų bazės (VPB) dydžio nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos (62,06);
2. nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos skiriamos ir mokamos asmenims dėl priežasčių, susijusių su buvimu priverstiniuose darbuose:


pripažintiems netekusiais 75-100 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - I grupės invalidais) – 2,14 VPB dydžio (124,12 Eur);
- pripažintiems netekusiais 60-70 proc. darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - II grupės invalidais) - 1,605 VPB dydžio (93,09 Eur);
- pripažintiems netekusiais 45-55 proc. darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - III grupės  invalidais) - 0,8025 VPB dydžio (46,55 Eur), iki sukaks senatvės pensijos amžių  sukakus senatvės pensijos amžių mokamos 1,07 VPB pensijos dydžio (62,06 Eur) nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos).

Nukentėjusiųjų asmenų valstybines našlių ir našlaičių pensijas nustatytomis sąlygomis turi teisę gauti  mirusių valstybinių pensijų gavėjų sutuoktiniai ir vaikai.

 

Asmenims, kurie Antrojo pasaulinio karo metais buvo išvežti priverstiniams darbams, už  išbūtą laiką priverstiniuose darbuose, arba jų įpėdiniams skiriamos kompensacijos (po 6 Eur už vieną išbūtą mėnesį). Išmoka miesto  ar rajono, kurio teritorijoje gyveno šie asmenys iki represavimo, mokesčių inspekcijos.

 


Asmenų, išvežtų antrojo pasaulinio karo metais priverstiniams darbams už buvusios SSRS ribų, faktinis laikas prilyginamas socialinio pensijų draudimo stažui.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-23