Asmenys, buvę getuose, koncentracijos stovyklose ar kitokio tipo prievartinėse stovyklose

Teisinis statusas pripažįstamas pagal Asmenų, nukentėjusiųjų nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo 6 straipsnio1 dalies 1 punktą.

 

asmenims, kurie  Antrojo  pasaulinio  karo  metais buvo getuose, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinėse stovyklose, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies  darbingais, netekusiais 60 procentų ir daugiau darbingumo (iki  2005  m.  liepos  1  d.  I  ar  II  grupės invalidais) arba sukakusiems   senatvės   pensijos   amžių, mokamos 1,07 valstybinių pensijų bazės (VPB) dydžio nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos (62,06 Eur);

2. skiriamos ir mokamos nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos asmenims dėl priežasčių, susijusių su buvimu getuose, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinėse stovyklose:

pripažintiems netekusiais 75-100 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - I grupės invalidais) – 2,14 VPB dydžio (124,12 Eur);
- pripažintiems netekusiais 60-70 proc. darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - II grupės invalidais) - 1,605 VPB dydžio (93,09 Eur);
- pripažintiems netekusiais 45-55 proc. darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - III grupės  invalidais) - 0,8025 VPB dydžio (46,55 Eur), iki sukaks senatvės pensijos amžių (sukakus sukakus senatvės pensijos amžių mokamos 1,07 VPB pensijos dydžio (62,06 Eur) nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos).

 

Nukentėjusiųjų asmenų valstybines našlių ir našlaičių pensijas nustatytomis sąlygomis turi teisę gauti mirusių valstybinių pensijų gavėjų sutuoktiniai ir vaikai.

Asmenims, kurie Antrojo pasaulinio karo metais buvo getuose ir kitose laisvės atėmimo vietose, arba jų įpėdiniams skiriamos kompensacijos už  išbūtą laiką getuose, koncentracijos stovyklose (po 6 Eur už vieną išbūtą mėnesį). Išmoka miesto ar rajono, kurio teritorijoje gyveno šie asmenys iki represavimo, mokesčių inspekcijos. Getų, koncentracijos stovyklų ir kitokių prievartinių stovyklų sąrašą tvirtina Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

 

Asmenų buvimo getuose, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinėse stovyklose Antrojo pasaulinio karo metais faktinis laikas prilyginamas socialinio pensijų draudimo stažui.

 

Turi teisę įsigyti vienkartinį važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais bei vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą:

1. su 80 procentų nuolaida, jei yra sukakę 70 metų ir vyresni;

2. su 50 procentų nuolaida, jei yra jaunesni nei 70 metų.

 

Buvusieji  getų  ir  buvusieji  mažamečiai  fašistinių prievartinio įkalinimo vietų kaliniai yra laikomi apdraustaisiais, kurie draudžiami valstybės lėšomis. Sveikatos draudimo įstatymo 10 straipsnyje nustatyta vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų apdraustiesiems kompensavimo tvarka.  

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-23