Asmenys, atkelti pagal Sovietų Sąjungos ir nacistinės Vokietijos susitarimą į Lietuvą

 
Teisinis statusas pripažįstamas pagal Asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso   įstatymo 5(1) straipsnio 1 dalies 1 punktą.
 

Asmenims, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies  darbingais, netekusiais 60 procentų ir daugiau darbingumo (iki  2005  m.  liepos  1  d.  I  ar  II  grupės invalidais) arba sukakusiems senatvės pensijos   amžių, skiriamos ir mokamos 1,07 valstybinių pensijų bazės dydžio nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos (62,06 Eur).


Nukentėjusiųjų asmenų valstybines našlių ir našlaičių pensijas nustatytomis sąlygomis turi teisę gauti mirusių valstybinių pensijų gavėjų sutuoktiniai ir vaikai.

 
 
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-23