BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Žmonės su negalia atviroje darbo rinkoje

Turiu negalią ir noriu dirbti: ką daryti? 

Jei turite negalią ir norite susirasti darbą, rekomenduojame kreiptis į Užimtumo tarnybą.

 Galimi keli būdai:
• apsilankyti klientų aptarnavimo skyriuje;
• registruotis naudojantis Užimtumo tarnybos el. paslaugomis;
• susisiekti bendruoju konsultacijų numeriu 1883.  

Būtent čia susitiksite su potencialiais darbdaviais, kurie įdarbindami jus galės pasinaudoti subsidija darbo užmokesčiui arba darbo vietos steigimui ar pritaikymui. O jūs, jei bus toks poreikis, turėsite galimybę gauti profesinės reabilitacijos paslaugą, papildomą atvejo vadybininko pagalbą įsidarbinant ar jau įsidarbinus, paramą pirmą kartą steigiant darbo vietą sau ar paramą mokymuisi, kelionės išlaidoms ir panašiai. 

Užimtumo tarnyboje darbingo amžiaus žmonėms su negalia, priskirtiems vidutinių ar ribotų įsidarbinimo galimybių grupei, gali būti teikiama įdarbinimo su pagalba paslauga. Pavyzdžiui, žmogui su negalia padedama susitvarkyti įsidarbinimui reikalingus dokumentus, suprasti darbo sutarties sąlygas, darbdavio vidaus tvarkos taisykles ir darbo vietoje atliekamas darbo funkcijas. Paskirtas atvejo vadybininkas taip pat konsultuoja darbdavį, kaip naujajam darbuotojui turėtų būti pritaikyta darbo vieta.

Žmogui su negalia gali būti teikiama ir lydimoji pagalba įsidarbinus – padedama išspręsti naujoje darbovietėje kylančias problemas, dėl kurių neįgalus asmuo gali netekti darbo. Atvejo vadybininkas taip pat konsultuoja, kaip užtikrinti asmens su negalia teises ir išvengti diskriminacijos, tarpininkauja, jei kyla nesutarimų dėl darbo sąlygų.

Žmonės su negalia taip pat turi galimybę dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje siekiant atkurti ar padidinti savo darbingumą, profesinę kompetenciją bei pajėgumą dalyvauti darbo rinkoje. Dėl dalyvavimo profesinėje reabilitacijoje žmogui su negalia reikėtų kreiptis į Užimtumo tarnybą, kuri išduos siuntimą į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą. Čia bus nustatytas profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis. 

Pagalba darbo vietą susikuriant sau

Jei vis svarstote pradėti savo verslą, turite galimybę pasinaudoti Užimtumo tarnybos teikiama parama. Žmogui su negalia, pirmą kartą steigiančiam sau darbo vietą labai mažose įmonėse 2022 metais gali būti kompensuojama iki 22,652 tūkst. Eur* jo darbo vietos steigimo išlaidų. Valstybės paramos lėšos gali būti skiriamos:

 • įsigyti, montuoti ir pritaikyti darbo priemones;
 • remontuoti arba pritaikyti nuosavas patalpas, reikalingas darbo vietai įrengti (iki 50 proc. subsidijos sumos).

*vienai darbo vietai steigti gali būti skirta ne daugiau kaip 31,03 minimaliosios mėnesinės algos dydžių suma. 2022 metais tai sudarė 22,652 tūkst. Eur.  

Kaip viskas vyksta:  

 • Esate darbingo amžiaus  asmuo su negalia, kuriam nustatytas ne didesnis kaip 55 proc. darbingumo lygis ir anksčiau nesate steigęs darbo vietos sau labai mažose įmonėse.
 • Su Užimtumo tarnybos konsultantu aptariate ir sudarote individualios užimtumo veiklos planą, kuriame yra numatyta ši savarankiško užimtumo rėmimo priemonė.
 • Užimtumo tarnyba interneto svetainėje www.uzt.lt paskelbia savarankiško užimtumo rėmimo paraiškų atrankos konkursą. 
 • Pateikiate paraišką subsidijai gauti tame Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamentų skyriuje, kurio aptarnaujamoje teritorijoje planuojate steigti darbo vietą.
 • Komisija vertina paraiškas pagal nustatytus kriterijus. Taip pat paraiška ir paraiškos teikėjas vertinami pagal atitikties reikalavimus ir, prireikus, – pagal papildomus vertinimo kriterijus.
 • Tvirtinamas finansuojamų savarankiško užimtumo rėmimo projektų sąrašas.
 • Jei jūsų paraiška patvirtinama, per 3 mėnesius turite įsteigti  labai mažą įmonę ir per 20 darbo dienų nuo jos įsteigimo, pateikus Užimtumo tarnybai reikiamus dokumentus, esate kviečiamas pasirašyti sutartį.
 • Žmogus su negalia, įsteigęs sau darbo vietą, turi ją išlaikyti ne mažiau kaip 36 mėnesius.

Vertinant savarankiško užimtumo rėmimo paraiškas, didelis dėmesys skiriamas didinti užimtumą kaimo vietovėse, didžiausio nedarbo teritorijose, taip pat vertinamas paraiškos teikėjo nuosavų lėšų indėlis, prašomos paramos dydis, planuojamas sukurti papildomų darbo vietų skaičius, paraiškos teikėjo gebėjimai atlikti darbo funkcijas numatomoje steigti darbo vietoje pagal turimą kvalifikaciją ir darbo patirtį.

Esu asmuo su negalia ir dirbu: ką turiu žinoti? 

Tinkama darbo vieta. Įrengiant darbo vietas turi būti įvertintos darbuotojo fizinės galimybės. Darbo vietos turi būti įrengtos taip, kad jose dirbantys darbuotojai būtų apsaugoti nuo galimų traumų, jų darbo aplinkoje nebūtų sveikatai kenksmingų ar pavojingų rizikos veiksnių.

Galimybė dirbti nuotoliniu būdu. Jeigu darbdavys neįrodo, kad dėl gamybinio būtinumo ar darbo organizavimo ypatumų tai sukeltų per dideles sąnaudas, nuo rugpjūčio 1 dienos jis privalo tenkinti darbuotojo, turinčio negalią, prašymą dirbti nuotoliniu būdu, jeigu jis pateikė prašymą, pagrįstą sveikatos priežiūros įstaigos išvada apie jo sveikatos būklę, arba būtinybe slaugyti ar prižiūrėti šeimos narį ar kartu su juo gyvenantį asmenį. 

Galimybė dirbti ne visą darbo laiką ir teisė grįžti dirbti visą darbo laiką. Darbo kodeksas leidžia prašyti darbdavio dirbti ne visą darbo laiką neribotą laikotarpį, jeigu jūsų prašymas pagrįstas sveikatos būkle, neįgalumu, būtinybe slaugyti šeimos narį ar kitą kartu gyvenantį asmenį. Taip pat jeigu to prašo nėščia, neseniai pagimdžiusi ar krūtimi maitinanti darbuotoja, auginantys vaiką iki 8 m., vienas auginantis vaiką iki 14 m. ar vaiką su negalia iki 18 metų. Šie asmenys grįžti dirbti viso darbo laiko sąlygomis gali raštu įspėję darbdavį prieš dvi savaites, išskyrus atvejus, kai darbdavys sutinka nesilaikyti šio termino.

Kasmetinės apmokamos atostogos. Jeigu turite negalią ar vienas auginate neįgalų vaiką iki 18 m., jums priklauso 25 d. d. apmokamų atostogų, jei dirbama penkias dienas per savaitę, arba 30 d. d. atostogų, jei dirbama šešias dienas per savaitę. Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, turi būti suteiktos 5 savaičių trukmės atostogos.

Vaiką su negalia iki 18 m. auginantys darbuotojai yra prioritetų sąraše, kai sudaroma kasmetinių atostogų eilė darbovietėje. Tai reiškia, kad šie darbuotojai vieni pirmųjų gali rinktis atostogų laiką.

Darbdavys privalo suteikti kasmetines atostogas, jeigu to prašo darbuotojas, slaugantis sergantį šeimos narį ar žmogų su negalia, taip pat jeigu to prašo darbuotojas, sergantis chroniška liga, kurios paūmėjimas priklauso nuo atmosferos sąlygų, esant sveikatos priežiūros įstaigų rekomendacijai.

Nemokamos atostogos. Jei turite negalią, auginate  vaiką su negalia iki 18 m. arba slaugote asmenį su negalia, kuriam nustatytas nuolatinės slaugos būtinumas, darbdavys privalo tenkinti jūsų prašymą suteikti nemokamas atostogas. Jos turi būti ne trumpesnės nei prašote, bet ne ilgesnės nei 30 kalendorinių dienų.
 
Jeigu darbdaviui pateikiate sveikatos priežiūros įstaigos išvadą apie savo sveikatos būklę, slaugote sergantį šeimos narį ar kitą su kartu gyvenantį asmenį, nemokamos atostogos jums turi būti suteiktos tokiam laikui, kokį rekomenduoja sveikatos priežiūros įstaiga. 

Mamadienis/tėvadienis. Tėvai, auginantys 2 vaikus iki 12 metų, kai vienas jų ar abu turi negalią, gali pasinaudoti 2 laisvomis dienomis per mėnesį (arba sutrumpinti darbo laiką 2 valandomis per savaitę). 

Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva. Neįgalus darbuotojas ar neįgalų šeimos narį, ar kartu su juo gyvenantį asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, slaugantis darbuotojas gali nutraukti darbo sutartį įspėjęs darbdavį prieš 5 d. d., kai dėl neįgalumo, ligos ar slaugymo negali tinkamai atlikti savo darbo funkcijos.

Darbdavys privalo išmokėti darbuotojui 2 jo vidutinio darbo užmokesčių dydžio išeitinę išmoką, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau (negu 1 m.), - vieno jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką.

Darbo sutarties nutraukimas be darbuotojo kaltės. Darbuotojas su negalia turi pirmumo teisę likti dirbti, kai perteklinę funkciją vykdo keletas darbuotojų. 

Pirmenybė likti dirbti, be kitų grupių, priklauso darbuotojams, kurie vieni augina neįgalų vaiką iki 18 m. taip pat vieni prižiūri kitus šeimos narius, kuriems nustatytas mažesnis nei 55 proc. darbingumo lygis, o jeigu prižiūrimi pensinio amžiaus šeimos nariai, jiems turi būti nustatyti vidutiniai arba dideli specialieji poreikiai, jeigu minimų darbuotojų kvalifikacija nėra žemesnė už kitų tos pačios specialybės darbuotojų, dirbančių toje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, kvalifikaciją.

Be to, galioja 3 kartus ilgesnis įspėjimo terminas, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės. Įprastas įspėjimo terminas siekia 2 sav., jei darbuotojas dirba trumpiau nei metus, ir 1 mėn., jei darbuotojas dirba ilgiau nei metus. Neįgalius darbuotojus, o taip pat darbuotojus, auginančius vaiką iki 18 m., įspėti apie atleidimą reikia prieš 1,5 mėn. (6 sav.), jei dirbo trumpiau nei metus, arba prieš 3 mėn., jei dirbo 1 metus ir ilgiau.

Negalima be sutikimo skirti budėti pasyviai ar budėti pasyviai namie. Darbdavys pasyviai budėti namuose gali skirti tik su darbuotojo, auginančio neįgalų vaiką iki 18 metų, neįgalųjį slaugančio, neįgaliųjų, jeigu jiems nedraudžia Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išvada, sutikimu.

Neapmokestinamų pajamų dydis (NPD). NPD – tai suma, kuri nėra apmokestinama gyventojų pajamų mokesčiu. NPD taikomas tik su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms. Kuo didesnis NPD, tuo didesnę sumą nuo darbo užmokesčio žmogus gauna „į rankas“. 

•    Jei jums nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis (sunkus neįgalumo lygis), taikomas mėnesio neapmokestinamų pajamų dydis yra 870 eurų. 

•    Jei jums nustatytas 30–55 proc. darbingumo lygis (lengvas arba vidutinis neįgalumo lygis) – taikomas mėnesio NPD – 810 eurų. 

Palyginimui, asmenims, uždirbantiems minimalią algą, 2022 metais taikomas NPD – 540 eurų, kitiems jis apskaičiuojamas pagal formulę.

Darbuotojui suprantama kalba. Darbdavys jums turi pateikti visą reikalingą informaciją lietuvių ar kita jums suprantama kalba, pavyzdžiui, lengvai suprantama kalba.
 

Noriu įdarbinti žmogų su negalia: ką daryti? 

Jei esate darbdavys ir ieškote darbuotojų laisvai darbo vietai užimti, visuomet galite kreiptis į Užimtumo tarnybą.

Galimi keli būdai:
• apsilankyti klientų aptarnavimo skyriuje;
• laisvas darbo vietas registruoti Užimtumo tarnybos svetainėje naudojantis el. paslaugomis;
• susisiekti bendruoju konsultacijų numeriu 1883 ar el. paštu [email protected]

Rasti tinkamą specialistą čia jums padės tarpininkas. 

Visų pirma kartu parengsite laisvos darbo vietos aprašą, aptarsite darbo sąlygas, darbuotojui keliamus kvalifikacinius reikalavimus, tinkamo darbuotojo profilį, kandidatų į laisvą darbo vietą atrankos būdus, laikotarpį, per kurį bus rastas darbuotojas, taip pat – kur bus vykdomos darbuotojų atrankos: įmonėje ar Užimtumo tarnyboje. 

Darbdaviui atsirinkus kandidatą su negalia, galima pasinaudoti subsidijomis jo darbo užmokesčiui.


 

Jeigu jūsų įdarbinamam žmogui su negalia Užimtumo tarnyboje teikta įdarbinimo su pagalba paslauga, atvejo vadybininkas suteiks konsultacijas, kaip būsimam darbuotojui turi būti pritaikyta darbo vieta, o jeigu iškiltų nesklandumų pradėjus dirbti – tarpininkaus juos sprendžiant. 

Įdarbinant žmogų su negalia darbdavys taip pat gali gauti subsidiją jo darbo vietos steigimui ar pritaikymui. Įdarbinus asmenį su negalia į tokią darbo vietą, subsidija jo darbo užmokesčiui nemokama.

Paraiškose planuojamoms darbo vietoms steigti subsidijos dydis vienai darbo vietai 2022 metais negali viršyti 22,652 tūkst. Eur*. Subsidijos lėšos gali būti skiriamos:

 • įsigyti, montuoti ir pritaikyti darbo priemones arba techninės pagalbos priemones, steigiant darbo vietą darbuotojui su negalia;
 • remontuoti arba pritaikyti darbdaviui priklausančias patalpas, reikalingas darbo vietai įrengti (iki 50 proc. subsidijos sumos).

*vienai darbo vietai steigti gali būti skirta ne daugiau kaip 31,03 minimaliosios mėnesinės algos dydžių suma. 2022 metais tai sudaro 22,652 tūkst. Eur.  

Kaip gauti subsidiją žmogaus su negalia darbo vietos steigimui ar pritaikymui: 

 • Užimtumo tarnyba interneto svetainėje www.uzt.lt skelbia paraiškų atranką. 
 • Darbdavys pateikia paraišką tame Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriuje, kurio teritorijoje planuoja steigti darbo vietą.
 • Komisija vertina paraiškas pagal nustatytus kriterijus. Taip pat paraiška ir paraiškos teikėjas vertinami pagal atitikties reikalavimus ir, prireikus, – pagal papildomus vertinimo kriterijus.
 • Tvirtinamas finansuojamų darbo vietų steigimo projektų sąrašas.
 • Darbdavys, kurio paraiška patvirtinama, kviečiamas pasirašyti sutartį.
 • Darbdavys įsteigia ar pritaiko darbo vietą ir įdarbina asmenį su negalia.
 • Tokią įsteigtą ar pritaikytą darbo vietą reikia išlaikyti ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo  asmens su negalia įdarbinimo.   

Papildomos garantijos darbe žmonėms su negalia

Tinkama darbo vieta. Įrengiant darbo vietas turi būti įvertintos darbuotojo fizinės galimybės. Darbo vietos turi būti įrengtos taip, kad jose dirbantys darbuotojai būtų apsaugoti nuo galimų traumų, jų darbo aplinkoje nebūtų sveikatai kenksmingų ar pavojingų rizikos veiksnių.

Galimybė dirbti nuotoliniu būdu. Jeigu neįrodote, kad dėl gamybinio būtinumo ar darbo organizavimo ypatumų tai sukeltų per dideles sąnaudas, nuo rugpjūčio 1 dienos privalote tenkinti darbuotojo, turinčio negalią, prašymą dirbti nuotoliniu būdu, jeigu jis pateikė prašymą, pagrįstą sveikatos priežiūros įstaigos išvada apie jo sveikatos būklę, arba būtinybe slaugyti ar prižiūrėti šeimos narį ar kartu su juo gyvenantį asmenį. 

Galimybė dirbti ne visą darbo laiką ir teisė grįžti dirbti visą darbo laiką. Darbo kodeksas leidžia prašyti darbdavio dirbti ne visą darbo laiką neribotą laikotarpį, jeigu darbuotojo su negalia prašymas pagrįstas sveikatos būkle, neįgalumu, būtinybe slaugyti šeimos narį ar kitą kartu gyvenantį asmenį. Taip pat jeigu to prašo nėščia, neseniai pagimdžiusi ar krūtimi maitinanti darbuotoja, auginantys vaiką iki 8 m., vienas auginantis vaiką iki 14 m. ar vaiką su negalia iki 18 metų. Šie asmenys grįžti dirbti viso darbo laiko sąlygomis gali raštu įspėję darbdavį prieš dvi savaites, išskyrus atvejus, kai darbdavys sutinka nesilaikyti šio termino.

Darbo sutarties nutraukimas be darbuotojo kaltės. Darbuotojas su negalia turi pirmumo teisę likti dirbti, kai perteklinę funkciją vykdo keletas darbuotojų. 

Pirmenybė likti dirbti, be kitų grupių, priklauso darbuotojams, kurie vieni augina neįgalų vaiką iki 18 m. taip pat vieni prižiūri kitus šeimos narius, kuriems nustatytas mažesnis nei 55 proc. darbingumo lygis, o jeigu prižiūrimi pensinio amžiaus šeimos nariai, jiems turi būti nustatyti vidutiniai arba dideli specialieji poreikiai, jeigu minimų darbuotojų kvalifikacija nėra žemesnė už kitų tos pačios specialybės darbuotojų, dirbančių toje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, kvalifikaciją.

Be to, galioja 3 kartus ilgesnis įspėjimo terminas, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės. Įprastas įspėjimo terminas siekia 2 sav., jei darbuotojas dirba trumpiau nei metus, ir 1 mėn., jei darbuotojas dirba ilgiau nei metus. Neįgalius darbuotojus, o taip pat darbuotojus, auginančius vaiką iki 18 m., įspėti apie atleidimą reikia prieš 1,5 mėn. (6 sav.), jei dirbo trumpiau nei metus, arba prieš 3 mėn., jei dirbo 1 metus ir ilgiau.

Kasmetinės apmokamos atostogos. Jeigu darbuotojas turi negalią ar vienas augina neįgalų vaiką iki 18 m., jam priklauso 25 d. d. apmokamų atostogų, jei dirbama penkias dienas per savaitę, arba 30 d. d. atostogų, jei dirbama šešias dienas per savaitę. Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, turi būti suteiktos 5 savaičių trukmės atostogos.

Vaiką su negalia iki 18 m. auginantys darbuotojai yra prioritetų sąraše, kai sudaroma kasmetinių atostogų eilė darbovietėje. Tai reiškia, kad šie darbuotojai vieni pirmųjų gali rinktis atostogų laiką.

Darbdavys privalo suteikti kasmetines atostogas darbuotojams, slaugantiems sergančius šeimos narius ir neįgaliuosius, taip pat asmenims sergantiems chroniškomis ligomis, kurių paūmėjimas priklauso nuo atmosferos sąlygų, esant sveikatos priežiūros įstaigų rekomendacijai.

Neapmokestinamų pajamų dydis (NPD). NPD – tai suma, kuri nėra apmokestinama gyventojų pajamų mokesčiu. NPD taikomas tik su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms. Kuo didesnis NPD, tuo didesnę sumą nuo darbo užmokesčio žmogus gauna „į rankas“. 

•    Jei jums nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis (sunkus neįgalumo lygis), taikomas mėnesio neapmokestinamų pajamų dydis yra 870 eurų. 

•    Jei jums nustatytas 30–55 proc. darbingumo lygis (lengvas arba vidutinis neįgalumo lygis) – taikomas mėnesio NPD – 810 eurų. 

Palyginimui, asmenims, uždirbantiems minimalią algą, 2022 metais taikomas NPD – 540 eurų, kitiems jis apskaičiuojamas pagal formulę.

Nemokamos atostogos. Jei darbuotojas turi negalią, augina vaiką su negalia iki 18 m. arba slaugo asmenį su negalia, kuriam nustatytas nuolatinės slaugos būtinumas, darbdavys privalo tenkinti jūsų prašymą suteikti nemokamas atostogas. Jos turi būti ne trumpesnės nei prašote, bet ne ilgesnės nei 30 kalendorinių dienų.
 
Jeigu darbuotojas su negalia jums pateikia sveikatos priežiūros įstaigos išvadą, slaugo sergantį šeimos narį ar kitą su kartu gyvenantį asmenį, nemokamos atostogos jam turi būti suteiktos tokiam laikui, kokį rekomenduoja sveikatos priežiūros įstaiga. 

Darbo sutarties nutraukimas be darbuotojo kaltės. Darbuotojas su negalia turi pirmumo teisę likti dirbti, kai perteklinę funkciją vykdo keletas darbuotojų. 

Pirmenybė likti dirbti, be kitų grupių, priklauso darbuotojams, kurie vieni augina neįgalų vaiką iki 18 m. taip pat vieni prižiūri kitus šeimos narius, kuriems nustatytas mažesnis nei 55 proc. darbingumo lygis, o jeigu prižiūrimi pensinio amžiaus šeimos nariai, jiems turi būti nustatyti vidutiniai arba dideli specialieji poreikiai, jeigu minimų darbuotojų kvalifikacija nėra žemesnė už kitų tos pačios specialybės darbuotojų, dirbančių toje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, kvalifikaciją.

Be to, galioja 3 kartus ilgesnis įspėjimo terminas, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės. Įprastas įspėjimo terminas siekia 2 sav., jei darbuotojas dirba trumpiau nei metus, ir 1 mėn., jei darbuotojas dirba ilgiau nei metus. Neįgalius darbuotojus, o taip pat darbuotojus, auginančius vaiką iki 18 m., įspėti apie atleidimą reikia prieš 1,5 mėn. (6 sav.), jei dirbo trumpiau nei metus, arba prieš 3 mėn., jei dirbo 1 metus ir ilgiau.

Negalima be sutikimo skirti budėti pasyviai ar budėti pasyviai namie. Darbdavys pasyviai budėti namuose gali skirti tik su darbuotojo, auginančio neįgalų vaiką iki 18 metų, neįgalųjį slaugančio, neįgaliųjų, jeigu jiems nedraudžia Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išvada, sutikimu.

Mamadienis/tėvadienis. Tėvai, auginantys 2 vaikus iki 12 metų, kai vienas jų ar abu turi negalią, gali pasinaudoti 2 laisvomis dienomis per mėnesį (arba sutrumpinti darbo laiką 2 valandomis per savaitę). 

Darbuotojui suprantama kalba. Darbdavio pareiga – pateikti negalią turinčiam darbuotojui visą reikalingą informaciją lietuvių ar kita jam suprantama kalba, pavyzdžiui, lengvai suprantama kalba.
 

 

 

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-07