Statistika

Neįgalumo statistika ir dinamika

2020 m. pabaigoje mūsų šalyje gyveno apie 230 tūkst. asmenų su negalia, palyginti su 2019 m., šis skaičius šiek tiek sumažėjo.

Asmenų su negalia skaičiaus dinamika pagal amžiaus grupes 2016–2020 metais

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys                       

2020 m. darbingo amžiaus asmenų su negalia buvo 153,6 tūkst. asmenų, palyginti su 2019 m., šis skaičius šiek tiek sumažėjo. Dažniausiai darbingo amžiaus asmenys pripažįstami neįgaliais dėl piktybinių navikų, kraujotakos sistemos, jungiamojo audinio ir skeleto bei raumenų sistemos ligų. Sunkiausią negalią dažniausiai lemia navikai, kraujotakos sistemos ligos ir psichikos bei elgesio sutrikimai.

Darbingo amžiaus negalią turinčių asmenų skaičiaus dinamika pagal darbingumo lygį 2016–2020 metais

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys

Neįgalių vaikų skaičius 2020 m., palyginti su 2019 m., šiek tiek sumažėjo ir siekė 15,2 tūkst. Vaikų pagrindinė negalios priežastis – psichikos ir elgesio sutrikimai, įgimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos bei nervų sistemos ligos.

Vaikų su negalia skaičiaus dinamika pagal negalios sunkumą 2016–2020 metais

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys

Per 2012–2020 m. stabilizavosi asmenų, gaunančiųjų priežiūros (pagalbos) kompensacijas, skaičius (2012 m. – 58,3 tūkst., 2013 m. – 56,8 tūkst., 2014 m. – 56 tūkst., 2015 m. – 56,4 tūkst., 2016 m. – 56,3 tūkst., 2017 m. – 57,4 tūkst., 2018 m. – 59,1 tūkst., 2019 m. – 56,2 tūkst., 2020 m. – 55,7 tūkst. asmenų). Neįgaliųjų, kuriems paskirta slaugos išlaidų kompensacija, per tą patį laiką padaugėjo, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad šiuo metu šis skaičius taip pat jau stabilizavosi: 2012 m. – 39,6 tūkst., 2013 m. – 39,2 tūkst., 2014 m. – 39,9 tūkst., 2015 m. – 41,5 tūkst., 2016 m.– 41,3 tūkst., 2017 m. – 39 tūkst., 2018 m. – 37,3 tūkst., 2019 m. – 37,9 tūkst., 2020 m. – 36,2 tūkst. asmenų. 2020 m. 1737 vaikų gavo slaugos išlaidų kompensacijas, 6 tūkst. – priežiūros (pagalbos) išlaidų kompensacijas.

Detalesni statistiniai duomenys:

2020 m. 

2019 m. 

2018 m.

2017 m.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-03