Statistika

Neįgalumo statistika ir dinamika

2017 m. pabaigoje mūsų šalyje netekto darbingumo pensijos buvo mokamos 242 tūkst. gyventojų, palyginti su 2017 m., šis skaičius šiek tiek sumažėjo. Neįgalumo pensijas gauna apie 47 proc. vyrų ir apie 53 proc. moterų. Neįgalių vaikų skaičius, palyginti su 2017 m., nesikeitė ir siekė 14,8 tūkst. Neįgalių asmenų skaičiaus dinamika pagal darbingumo lygį (invalidumo grupes) ir neįgalumo lygį 2012 – 2017 metais pateikta žemiau esančioje diagramoje.

 

Neįgalių asmenų skaičiaus dinamika pagal darbingumo lygį (invalidumo grupes) ir neįgalumo lygį 2012–2017 metais

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys                       

 

2009 m. pradėjo mažėti pirmą kartą pripažintų neįgaliais asmenų skaičius, t. y. 2008 m. – 27, 2 tūkst., o 2009 m. – 22,8 tūkst., 2012 m. tokių asmenų buvo 14,3 tūkst., 2013 m. ir 2014 m. – po 13,8 tūkst., 2015 m. – 12,9 tūkst., 2016 m. – 12 tūkst., 2017 m. – 12,2 tūkst.

Dažniausiai darbingo amžiaus asmenys pripažįstami neįgaliais dėl piktybinių navikų, kraujotakos sistemos, jungiamojo audinio ir skeleto bei raumenų sistemos ligų. Sunkiausią negalią dažniausiai lemia navikai, kraujotakos sistemos ligos ir psichikos bei elgesio sutrikimai.

Vaikų pagrindinė negalios priežastis – psichikos ir elgesio sutrikimai, įgimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos bei nervų sistemos ligos.

Per 2012–2017 m. stabilizavosi asmenų, gaunančiųjų priežiūros (pagalbos) kompensacijas, skaičius (2012 m. – 58,3 tūkst., 2013 m. – 56,8 tūkst., 2014 m. – 56 tūkst., 2015 m. – 56,4 tūkst., 2016 m. – 56,3 tūkst., 2017 m. – 57,4 tūkst. asmenų). Neįgaliųjų, kuriems paskirta slaugos išlaidų kompensacija, per tą patį laiką padaugėjo, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad šiuo metu šis skaičius taip pat jau stabilizavosi: 2012 m. – 39,6 tūkst., 2013 m. – 39,2 tūkst., 2014 m. – 39,9 tūkst., 2015 m. – 41,5 tūkst., 2016 m.– 41,3 tūkst., 2017 m. – 39 tūkst. asmenų. 2017 m. 931 vaikų gavo slaugos išlaidų kompensacijas, 8,9 tūkst. – priežiūros (pagalbos) išlaidų kompensacijas.

Detalesni statistiniai duomenys:

2018 m.

2017 m.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-09-27