Įstaigos, įgyvendinančios žmonių su negalia socialinę integraciją

Įstaigos pavadinimas

Adresas

Telefonas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lygių galimybių skyrius
Vedėja – E. Čaplikienė

A. Vivulskio g. 11, Vilnius

(8 5) 266 4221
(8 5) 266 4261

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo departamento
Departamento direktorė – A. Kandratavičienė

Vivulskio g. 13, Vilnius

(8 5) 231 6649
www.ndt.lt

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos yra viešojo administravimo įstaiga, priimanti sprendimus dėl:

  • Neįgalumo lygio, jo priežasties, atsiradimo laiko, termino;
  • Darbingumo lygio, jo priežasties, atsiradimo laiko, termino;
  • Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio asmenims iki 18 metų, kurie yra (buvo) draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu, ir asmenims, vyresniems kaip 18 metų;
  • Neįgaliųjų darbo pobūdžio ir sąlygų;
  • Bendro pirminio neįgaliųjų specialiųjų poreikių nustatymo.

Direktorius – M. Žymantas

Švitrigailos 11 E, Vilnius

(8 5) 233 9236
(8 5) 233 9511

www.ndnt.lt

Ginčų komisija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos yra viešasis juridinis asmuo – biudžetinė įstaiga. Ginčų komisija yra privalomo ikiteisminio nagrinėjimo įstaiga.
Pirmininkė – E. Karpickienė

Gedimino prospektas 60, Vilnius

 

(8 5) 265 1952

www.ginkom.lt

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras  aprūpina neįgaliuosius asmenis techninės pagalbos priemonėmis.
Direktorė – I. Ogurcova

Mindaugo g. 42 A-1

(8 5) 273 4796

www.tpnc.lt

Respublikinių neįgaliųjų asociacijų pavadinimas

Adresas

Telefonas

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga
Pirmininkas – Sigitas Armonas

Labdarių g. 7/11, Vilnius

(8 5) 262 4866
www.lass.lt

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis”
Pirmininkė – Dana Migaliova

Kaštonų g. 2/14-17, Vilnius

(8 5) 261 5223
www.viltis.lt

Lietuvos kurčiųjų draugija
Pirmininkas – Vytautas Pivoras

Šv. Kazimiero g. 3, Vilnius

(8 5)  261 5593
www.lkd.lt

Lietuvos neįgaliųjų draugija
Pirmininkė – Jelena Ivančenko

Saltoniškių g. 29/3, Vilnius

(8 5) 275 77 16
www.draugija.lt

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga
Prezidentė – Rasa Kavaliauskaitė

Gėlių g. 7, Vilnius

(8 5) 269 1308
http://www.negalia.lt/

Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija
Pirmininkė – Nijolė Milkevičienė

Žemaitės g. 21, Vilnius

(8 5) 216 1850

Lietuvos paraplegikų asociacija
Prezidentas – Juozas Bernatavičius

Vieškelio g. 9
Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Rykštynės k.

8 612 17923
http://www.lpa.lt/

 

Lietuvos asociacija „Gyvastis“
Prezidentė Aušra Degutytė

Vytauto g. 3-5, Vilnius 8 652 42642
www.donoras.lt

Asociacija „Donorystė“
Pirmininkas - Arminas Bartkaitis 

M. Katkaus g. 5A-6, Vilnius (8 5) 27 99 001
www.donoryste.eu
Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija
Pirmininkas – Vaidotas Nikžentaitis
Kaštonų g. 4, Vilnius (8 5) 212 16 56
www.lspzgb.lt

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-01-03