Įstaigos, įgyvendinančios žmonių su negalia socialinę integraciją

Įstaigos pavadinimas

Adresas

Telefonas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, vyriausioji patarėja neįgaliųjų klausimais E. Čaplikienė

A. Vivulskio g. 11, Vilnius

(8 5) 266 4261

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo departamento
Departamento direktorė – A. Kandratavičienė

Vivulskio g. 13, Vilnius

(8 5) 231 6649
www.ndt.lt

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos yra viešojo administravimo įstaiga, priimanti sprendimus dėl:

  • Neįgalumo lygio, jo priežasties, atsiradimo laiko, termino;
  • Darbingumo lygio, jo priežasties, atsiradimo laiko, termino;
  • Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio asmenims iki 18 metų, kurie yra (buvo) draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu, ir asmenims, vyresniems kaip 18 metų;
  • Neįgaliųjų darbo pobūdžio ir sąlygų;
  • Bendro pirminio neįgaliųjų specialiųjų poreikių nustatymo.

Direktorius – M. Žymantas

Švitrigailos 11 E, Vilnius

(8 5) 233 9236
(8 5) 233 9511

www.ndnt.lt

Ginčų komisija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos yra viešasis juridinis asmuo – biudžetinė įstaiga. Ginčų komisija yra privalomo ikiteisminio nagrinėjimo įstaiga.
Pirmininkė – E. Karpickienė

Gedimino prospektas 60, Vilnius

 

(8 5) 265 1952

www.ginkom.lt

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras  aprūpina neįgaliuosius asmenis techninės pagalbos priemonėmis.
Direktorė – I. Ogurcova

Mindaugo g. 42 A-1

(8 5) 273 4796

www.tpnc.lt

Respublikinių neįgaliųjų asociacijų pavadinimas

Adresas

Telefonas

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga
Pirmininkas – Sigitas Armonas

Labdarių g. 7/11, Vilnius

(8 5) 262 4866
www.lass.lt

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis”
Pirmininkė – Dana Migaliova

Kaštonų g. 2/14-17, Vilnius

(8 5) 261 5223
www.viltis.lt

Lietuvos kurčiųjų draugija
Pirmininkas – Vytautas Pivoras

Šv. Kazimiero g. 3, Vilnius

(8 5)  261 5593
www.lkd.lt

Lietuvos neįgaliųjų draugija
Pirmininkė – Jelena Ivančenko

Saltoniškių g. 29/3, Vilnius

(8 5) 275 77 16
www.draugija.lt

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga
Prezidentė – Rasa Kavaliauskaitė

Gėlių g. 7, Vilnius

(8 5) 269 1308
http://www.negalia.lt/

Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija
Pirmininkė – Nijolė Milkevičienė

Žemaitės g. 21, Vilnius

(8 5) 216 1850

Lietuvos paraplegikų asociacija
Prezidentas – Juozas Bernatavičius

Vieškelio g. 9
Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Rykštynės k.

8 612 17923
http://www.lpa.lt/

 

Lietuvos asociacija „Gyvastis“
Prezidentė Aušra Degutytė

Vytauto g. 3-5, Vilnius 8 652 42642
www.donoras.lt

Asociacija „Donorystė“
Pirmininkas - Arminas Bartkaitis 

M. Katkaus g. 5A-6, Vilnius (8 5) 27 99 001
www.donoryste.eu
Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija
Pirmininkas – Vaidotas Nikžentaitis
Kaštonų g. 4, Vilnius (8 5) 212 16 56
www.lspzgb.lt

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-25