Smurto artimoje aplinkoje prevencija

Kas yra SPC? Kaip į jį kreiptis?

Ką gali pasiūlyti SPC?

Jei smurto aukomis ar liudininkais buvo vaikai

Komiksas „Birutė Bebaimė“ apie smurto prevenciją

SPC KONTAKTAI

Tyrimai ir ataskaitos

 

Smurtas – veikimu ar neveikimu asmeniui daromas tyčinis fizinis, psichinis, seksualinis, ekonominis ar kitas poveikis, dėl kurio asmuo patiria fizinę, materialinę ar neturtinę žalą. Tai netoleruotima, tačiau smurtą patyrę žmonės dažnai būna šokiruoti ir nežino, kur kreiptis. Todėl Lietuvoje veikia specializuotos pagalbos centrai, į kuriuos galima kreiptis konsultacijų ir kitos pagalbos.

Kas yra SPC?

Kaip nurodyta LR Apsaugos nuo smurto įstatyme, Specializuotos pagalbos centras – viešąsias funkcijas atliekanti institucija, teikianti specializuotą kompleksinę pagalbą smurtą patyrusiems asmenims. Į juos gali kreiptis visų Lietuvos savivaldybių gyventojai.

Specializuotos pagalbos centrų veiklą reglamentuoja Specializuotos pagalbos centrų veiklos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. A1-227 „Dėl Specializuotos pagalbos centrų veiklos aprašo patvirtinimo“.

Specializuotos pagalbos centras (toliau – SPC), gavęs iš policijos informaciją apie smurto artimoje aplinkoje atvejį ir smurtą artimoje aplinkoje patyrusio asmens duomenis, pagal galimybes nedelsdamas, ne vėliau kaip kitą SPC darbo dieną po informacijos gavimo, telefonu ar kitomis priemonėmis ir būdais susisiekia su smurtą artimoje aplinkoje patyrusiu asmeniu ir jam pasiūlo specializuotą kompleksinę pagalbą.

Specializuota kompleksinė pagalba teikiama ir tuomet, jei smurtą artimoje aplinkoje patyręs asmuo pats savarankiškai kreipiasi į SPC.

Metodinės rekomendacijos SPC darbuotojams, savanoriams bei apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą įgyvendinančių institucijų darbuotojams ir specialistams (atnaujinta 2018).

Ką gali pasiūlyti smurtą ar jo grėsmę patyrusiam žmogui SPC?

Jei smurtą artimoje aplinkoje patyręs asmuo priima specializuotą kompleksinę pagalbą, konsultantas:

  •  informuoja, konsultuoja ir (ar) tarpininkauja sprendžiant su smurtu artimoje aplinkoje susijusius klausimus;
  •  suteikia psichologinę ir (ar) teisinę pagalbą. Jei reikia specializuotos psichologo ir (ar) teisininko pagalbos, su smurtą artimoje aplinkoje patyrusiu asmeniu suderinamas konsultacijų laikas. Jei SPC nėra psichologo ir (ar) teisininko, SPC tarpininkauja, kad smurtą artimoje aplinkoje patyrusiam asmeniui būtų suteikta reikiama pagalba kitoje valstybės ir savivaldybės institucijoje, įstaigoje ar nevyriausybinėje organizacijoje;
  •  suteikia informaciją apie galimybę gauti specializuotą kompleksinę pagalbą, kurią teikia SPC;
  •  kartu su smurtą artimoje aplinkoje patyrusiu asmeniu sudaro veiksmų ir pagalbos priemonių planą;
  •  su smurtą artimoje aplinkoje patyrusiu asmeniu suderina jam priimtiniausią galimą tolesnės specializuotos kompleksinės pagalbos teikimo būdą;
  •  siekdami suteikti specializuotą kompleksinę pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiam asmeniui bei užtikrinti teikiamos specializuotos kompleksinės pagalbos efektyvumą ir kompleksiškumą, prireikus bendradarbiauja su VTAS, savivaldybių įstaigomis, seniūnijomis ar nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis pagalbą smurtą patyrusiems asmenims, įstaigomis ir (ar) organizacijomis, teikiančiomis apnakvindinimo, apgyvendinimo ar kitas būtinas paslaugas, su policija, sveikatos priežiūros įstaigomis, teisinę pagalbą teikiančiomis įstaigomis ir institucijomis ir kt.;
  •  smurtą artimoje aplinkoje patyrusio asmens prašymu tarpininkauja, kad smurtą artimoje aplinkoje patyrusiam asmeniui būtų suteikta medicininė pagalba. 

Jei smurto aukomis ar liudininkais buvo vaikai

Jei paaiškėja, kad vaikai buvo smurto artimoje aplinkoje liudininkai ir (ar) vaikai gyvena aplinkoje, kurioje buvo smurtauta, ir (ar) buvo smurtauta tiesiogiai prieš juos, SPC konsultantai nedelsdami, ne vėliau kaip kitą SPC darbo dieną po informacijos paaiškėjimo momento, elektroniniu paštu arba telefonu praneša apie tai VTAS. Taip pat praneša policijai, jeigu smurtą artimoje aplinkoje patyręs asmuo į SPC kreipėsi savarankiškai.

Komiksas, skirtas smurto artimoje aplinkoje prevencijai – „Birutė Bebaimė“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specializuotos pagalbos centrų, 2018 metais teikiančių specializuotą kompleksinę pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims, sąrašas pagal savivaldybes

Eil. Nr.

Savivaldybė ir nuoroda į jos svetainę

Organizacijos pavadinimas

ir nuoroda į jos svetainę, jei tokia yra

Tel. Nr.

El. pašto adresas

1.

Akmenės r.

Moterų veiklos inovacijų centras

8 652 24232

mvic@splius.lt

2.

Alytaus m.

Alytaus miesto moterų krizių centras

8 645 45287

ammkc@aktv.lt

3.

Alytaus r.

Alytaus miesto moterų krizių centras

8 645 45287

ammkc@aktv.lt

4.

Anykščių r.

Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras

8 615 45464

anyksciumoterys@gmail.com

5.

Birštono

Kauno moterų draugija

8 603 89833

kmd.asoc@gmail.com

6.

Biržų r.

Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius

8 699 86866  

paramosnamai@gmail.com

7.

Druskininkų

Alytaus miesto moterų krizių centras

8 645 45287

ammkc@aktv.lt

8.

Elektrėnų

Moterų informacijos centras

8 650 95216

spc@lygus.lt

9.

Ignalinos r.

Visagino šeimos krizių centras

8 699 20069

8 686 60657

viltisvskc@gmail.com

10.

Jonavos r.

Moters pagalba moteriai

8 618 40044

info@moters-pagalba.lt

11.

Joniškio r.

Moterų veiklos inovacijų centras

8 652 24232

mvic@splius.lt

12.

Jurbarko r.

Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras

8 446 61565  
8 616 55877

taurage@moterscentras.w3.lt

13.

Kaišiadorių r.

Kauno moterų draugija

8 603 89833

kmd.asoc@gmail.com

14.

Kalvarijos

Marijampolės apskrities moters veikos centras

8 343 59525  
8 633 55007

spc.mar@gmail.com

15.

Kauno m.

Kauno apskrities moterų krizių centras

8 679 31930

kaunoaspc@kamkc.lt

16.

Kauno r.

Kauno moterų draugija

8 603 89833

kmd.asoc@gmail.com

17.

Kazlų Rūdos

Marijampolės apskrities moters veikos centras

8 343 59525  
8 633 55007

spc.mar@gmail.com

18.

Kelmės r.

Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras

8 446 61565  
8 616 55877

taurage@moterscentras.w3.lt

19.

Kėdainių r.

Moters pagalba moteriai

8 618 40044

info@moters-pagalba.lt

20.

Klaipėdos m.

Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras

8 46 350099  
8 650 60094

kmn@moteriai.lt

21.

Klaipėdos r.

Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras

8 445 78024  
8 605 82331

kretingosmoterys@gmail.com

22.

Kretingos r.

Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras

8 445 78024    
8 605 82331

kretingosmoterys@gmail.com

23.

Kupiškio r.

Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius

8 699 86866  

paramosnamai@gmail.com

24.

Lazdijų r.

Alytaus miesto moterų krizių centras

8 645 45287

ammkc@aktv.lt

25.

Marijampolės

Marijampolės apskrities moters veikos centras

8 343 59525  
8 633 55007

spc.mar@gmail.com

26.

Mažeikių r.

Telšių krizių centras

8 682 29459   
8 609 02636

kriziucentras@gmail.com

27.

Molėtų r.

Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras

8 615 45464

anyksciumoterys@gmail.com

28.

Neringos m.

Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras

8 46 350099
8 650 60094

kmn@moteriai.lt

29.

Pagėgių

Koordinacinis centras „Gilė“

8 610 10715

koordinaciniscentras@gmail.com

30.

Pakruojo r.

Moterų veiklos inovacijų centras

8 652 24232

mvic@splius.lt

31.

Palangos m.

Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras

8 46 350099
8 650 60094

kmn@moteriai.lt

32.

Panevėžio m.

Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius

8 699 86866  

paramosnamai@gmail.com

33.

Panevėžio r.

Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius

8 699 86866  

paramosnamai@gmail.com

34.

Pasvalio r.

Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius

8 699 86866  

paramosnamai@gmail.com

35.

Plungės r.

Telšių krizių centras

8 609 02636  
8 682 29459
8 444 74282

kriziucentras@gmail.com

34.

Prienų r.

Kauno moterų draugija

8 603 89833

kmd.asoc@gmail.com

37.

Radviliškio r.

Moterų veiklos inovacijų centras

8 652 24232

mvic@splius.lt

38.

Raseinių r.

Raseinių krizių centras

8 657 87475

info@kriziucentras.eu

39.

Rietavo

Telšių krizių centras

8 609 02636
8 682 29459   

kriziucentras@gmail.com

40.

Rokiškio r.

Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius

8 699 86866  

paramosnamai@gmail.com

41.

Skuodo r.

Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras

8 445 78024
8 605 82331

kretingosmoterys@gmail.com

42.

Šakių r.

Marijampolės apskrities moters veikos centras

8 343 59525
8 633 55007

spc.mar@gmail.com

43.

Šalčininkų r.

Moterų informacijos centras

8 650 95216

spc@lygus.lt

44.

Šiaulių m.

Moterų veiklos inovacijų centras

8 652 24232

mvic@splius.lt

45.

Šiaulių r.

Moterų veiklos inovacijų centras

8 652 24232

mvic@splius.lt

44

Šilalės r.

Koordinacinis centras „Gilė“

8 610 10715

koordinaciniscentras@gmail.com

47.

Šilutės r.

Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras

8 445 78024
8 605 82331

kretingosmoterys@gmail.com

48.

Širvintų r.

Moterų informacijos centras

8 5 2629003   8 650 95216

spc@lygus.lt

49.

Švenčionių r.

Moterų informacijos centras

8 650 95216

spc@lygus.lt

50.

Tauragės r.

Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras

8 446 61565
8 616 55877

taurage@moterscentras.w3.lt

51.

Telšių r.

Telšių krizių centras

8 609 02636 
8 682 29459

kriziucentras@gmail.com

52.

Trakų r.

Moterų informacijos centras

8 650 95216

spc@lygus.lt

53.

Ukmergės r.

Moters pagalba moteriai

8 618 40044

info@moters-pagalba.lt

54.

Utenos r.

Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras

8 615 45464

anyksciumoterys@gmail.com

55.

Varėnos r.

Alytaus miesto moterų krizių centras

8 645 45287

ammkc@aktv.lt

56.

Vilkaviškio r.

Marijampolės apskrities moters veikos centras

8 343 59525
8 633 55007

spc.mar@gmail.com

57.

Vilniaus m. (išskyrus Naujininkų, Grigiškių, Naujosios Vilnius seniūnijas)

Vilniaus moterų namai

8 5 2616380

vmotnam@vmotnam.lt

Vilniaus m. (Naujininkų, Grigiškių, Naujosios Vilnius seniūnijos)

Moterų informacijos centras

8 650 95216

spc@lygus.lt

58.

Vilniaus r.

Moterų informacijos centras

8 650 95216

spc@lygus.lt

59.

Visagino r.

Visagino šeimos krizių centras

8 699 20069
8 686 60657

viltisvskc@gmail.com

60.

Zarasų r.

Visagino šeimos krizių centras

8 699 20069
8 686 60657

viltisvskc@gmail.com

 

Tyrimai ir ataskaitos

Visuomenės nuomonės tyrimas „Smurtas artimoje aplinkoje“: lyginamoji 2014-2017 metų ataskaita

Visuomenės nuomonės tyrimas „Smurtas artimoje aplinkoje“: lyginamoji 2014 m., 2015 m. ir 2016 m. ataskaita

Viešosios nuomonės tyrimo „Smurtas artimoje aplinkoje“ 2014 m. ir 2015 m. lyginamoji ataskaita

Visuomenės nuomonės tyrimas „Smurtas artimoje aplinkoje“ (2014)

 

Rekomendacijos

Rekomendacijos dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo (2018)