BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Neįgalumo lygis nustatomas asmenims iki 18 metų kompleksiškai įvertinus jų sveikatos būklę ir savarankiškumo kasdienėje veikloje ir galimybių ugdytis netekimo mastą.
Darbingumo lygis nustatomas asmenims nuo 18 metų iki senatvės pensijos amžiaus, įvertinus jų sveikatos būklę ir galimybes atlikti turimos kvalifikacijos darbus, įgyti naują kvalifikaciją ar dirbti nekvalifikuotus darbus po to, kai asmeniui gydyti buvo panaudotos visos galimos medicininės ir profesinės reabilitacijos bei specialiosios pagalbos priemonės.

Specialieji poreikiai (specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) – tai specialiosios pagalbos poreikis, atsiradęs dėl žmogaus įgimtų ar įgytų ilgalaikių sveikatos sutrikimų ir nepalankių aplinkos veiksnių. 

Specialieji poreikiai yra tokie:

 • pirmo ir antro lygio nuolatinės slaugos. Nustatomas asmenims, kuriems dėl pastovaus, negrįžtamo organizmo funkcijų sutrikimo atsiranda negalia, visiškai arba stipriai apribojanti jų savarankiškumą, galimybes orientuotis, judėti, ir kuriems reikalinga nuolatinė nuo 6 iki 8 valandų per parą ar ilgesnės trukmės slauga.;
 • pirmo ir antro lygio nuolatinės priežiūros (pagalbos). Nustatomas asmenims, kuriems dėl pastovaus, negrįžtamo organizmo funkcijų sutrikimo atsiranda negalia, iš dalies arba nestipriai apribojanti jų savarankiškumą ir dalyvavimą visuomenės gyvenime, ir kuriems reikalinga nuolatinė nuo 3 iki 5 valandų per parą kitų asmenų teikiama pagalba.
 • Darbingumo lygis nustatomas tik darbingo amžiaus asmenims, tai yra nuo asmenims nuo 18 metų iki senatvės pensijos amžiaus.
 • Neįgalumo lygis nustatomas tik asmenims iki 18 m. (vaikams). 
 • Specialieji poreikiai – specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis gali būti nustatyti tiek vaikui, tiek darbingo, tiek pensinio amžiaus žmogui neatsižvelgiant į jam nustatytą neįgalumo lygį ar darbingumo lygį.

Ir neįgalumo lygį, ir darbingumo lygį, ir specialiuosius poreikius nustato Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba.

Nustatant neįgalumo, darbingumo lygio ar specialiuosius poreikius dalyvauja ir reikiamą informaciją Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai pateikia asmenį gydantis gydytojas (visą reikiamą medicininę informaciją apie asmens sveikatos būklę) ir savivaldybės įgalioti darbuotojai (pildo Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimyną pensinio amžiaus asmenims). Galutinį sprendimą dėl neįgalumo, darbingumo lygių ar specialiųjų poreikių priima Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba.
 

Žingsniai, kaip vertinamas ir nustatomas neįgalumo, darbingumo lygiai ir specialieji poreikiai:

 • Jei vaikas iki 18 m., darbingo ar pensinio amžiaus asmuo turi ilgalaikių organizmo funkcijų sutrikimų, jį gydantis gydytojas parengia siuntimą į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą, kuriame pateikia duomenis apie asmens sveikatą. 

SVARBU! – Gydytojo parengtas siuntimas galioja 60 kalendorinių dienų.

 • Asmuo kreipiasi į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą ir pateikia: prašymą nustatyti neįgalumo ar darbingumo lygį ir (ar) specialiuosius poreikius, gydytojo užpildytą siuntimą į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (jei Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai nepateikė elektroniniu būdu) nuotrauką, tapatybę patvirtinantį dokumentą, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje. 

SVARBU! Dokumentus Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai gali pateikti pats asmuo, jo tėvai, sutuoktinis, pilnamečiai vaikai, globėjai (rūpintojai) arba jo įgalioti kiti asmenys arba asmeniui atstovaujantis gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas arba socialinės globos įstaigos, kurioje asmuo gyvena nuolat, socialinis darbuotojas. Jei dokumentai siunčiami registruotu paštu, dokumentų kopijos turi būti patvirtintos teisės aktuose nustatyta tvarka.

 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba įvertina gydytojo pateiktą informaciją apie asmens sveikatos būklę ir asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti kriterijus, pildant Asmens veiklos gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimyną.
 • Per 20 darbo dienų priimamas sprendimas dėl neįgalumo ar darbingumo lygio ir (ar) specialiųjų poreikių nustatymo.

Pagal negalios sunkumą neįgalumas skirstomas į 3 lygius: sunkaus, vidutinio ir lengvo lygio.

 • Sunkus neįgalumo lygis – asmens būklė, kai dėl ligos, traumos, sužalojimo, įgimtų arba vaikystėje įgytų sveikatos sutrikimų, aplinkos veiksnių neigiamo poveikio žymiai sumažėjusios galimybės ugdytis, dalyvauti, veikti ir būtina nuolatinė kitų žmonių slauga, priežiūra, pagalba;
 • Vidutinis neįgalumo lygis – asmens būklė, kai dėl ligos, traumos, sužalojimo, įgimtų arba vaikystėje įgytų sveikatos sutrikimų, aplinkos veiksnių neigiamo poveikio sumažėjusios galimybės ugdytis, dalyvauti, veikti ir reikia nenuolatinės kitų žmonių priežiūros, pagalbos;
 • Lengvas neįgalumo lygis – asmens būklė, kai dėl ligos, traumos, sužalojimo, įgimtų arba vaikystėje įgytų sveikatos sutrikimų, aplinkos veiksnių neigiamo poveikio nežymiai sumažėjusios galimybės ugdytis, dalyvauti, veikti.

Nustatytas neįgalumo lygis nurodomas Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduotame sprendime ir Neįgalumo lygio pažymoje.
 

Neįgalumo lygis gali būti nustatomas 6 mėnesiams, vieneriems, dvejiems metams arba iki asmeniui sukaks 18 metų, kai asmens sveikatos sutrikimai yra nuolatinio, nekintančio pobūdžio, bet ne ilgiau nei iki leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje galiojimo pabaigos. 

Pasibaigus nustatytam terminui gali būti atliktas pakartotinis vertinimas. 
 

Atsižvelgiant į nustatytą neįgalumo lygį, „Sodra“ skiria šalpos pensiją.

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba darbingumą įvertina procentais:

Asmeniui nustačius 0–55 proc. darbingumo lygį, jam išduodama: darbingumo lygio pažyma ar (ir) darbingumo lygio dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos pažyma; neįgaliojo pažymėjimas; rekomendacija dėl pagalbos poreikio; išvada dėl darbo pobūdžio ir sąlygų.

Asmeniui nustačius 60 proc. ar didesnį darbingumo lygį, jam išduodama pažyma, kai sumažėjusio darbingumo priežastis yra nelaimingas atsitikimas (suluošinimas) darbe, profesinė liga ir kt. atvejais. 
 

Darbingumo lygis gali būti nustatomas 6 mėnesiams, vieneriems ar dvejiems metams, iki profesinės reabilitacijos programos pabaigos, iki senatvės pensijos amžiaus sukakties dienos ar neterminuotai, kai darbingumo lygis nustatomas dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar dėl profesinės ligos, bet ne ilgiau nei iki leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje galiojimo pabaigos.

Pasibaigus nustatytam terminui gali būti atliktas pakartotinis vertinimas.
 

Atsižvelgiant į nustatytą darbingumo lygį, „Sodra“ skiria socialinio draudimo netekto darbingumo pensiją arba šalpos pensiją. 

Dėl išmokų, susijusių su nustatytu neįgalumo lygiu (asmenims iki 18 metų) ar darbingumo lygiu (asmenims nuo 18 m. iki sukaks senatvės pensijos amžių), reikia kreiptis į „Sodrą“ pagal deklaruotą gyvenamąją vietą.

Dėl išmokų asmenims, kuriems nustatytas nuolatinės slaugos arba pagalbos (priežiūros) poreikis (tiek vaikams, tiek darbingo, tiek pensinio amžiaus asmenims), reikia kreiptis į savivaldybės, kurioje gyvenate, administracijos Socialinių paslaugų skyrių.
 

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai įvertinus suaugusio žmogaus ar vaiko specialiuosius poreikius, gali būti skiriamos ir mokamos slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos. 
Tikslinė kompensacija – tai mėnesinė piniginė išmoka, skiriama asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. Kiekviena iš jų turi du lygius. 

Nuolatinė slauga:

 • I lygio nuolatinė slauga;
 • II lygio nuolatinė slauga.

Nuolatinė priežiūra (pagalba):

 • I lygio nuolatinė priežiūra (pagalba);
 • II lygio nuolatinė priežiūra (pagalba).

Specialusis nuolatinės slaugos, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikiai, nustatomi kompleksiškai vertinant asmens sveikatos būklę ir galimybes būti savarankiškam kasdienėje veikloje.
Tikslines kompensacijas skiria ir moka savivaldybių administracijos pagal asmens gyvenamąją vietą. Dėl tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo reikia kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę arba prašymą pildyti www.spis.lt
 

Asmenys, kuriems išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, pirmiausiai turi kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytoją, kuris parengtų siuntimą į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą dėl neįgalumo lygio (vaikams), darbingumo lygio (darbingo amžiaus asmenims), specialiųjų poreikių (nepriklausomai nuo amžiaus – vaikai, darbingo amžiaus, senatvės pensijos amžių sukakę asmenys) nustatymo. 

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba, įvertinusi gydytojo pateiktą informaciją apie asmens sveikatos būklę ir asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti kriterijus, bei atsižvelgdama užpildytą Asmens veiklos gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimyną, kurio atsakymai padeda nustatyti, kokiose veiklose žmogui sunku veikti savarankiškai ir kokia pagalba padidintų jo bendravimo, savarankiškumo, žinių taikymo galimybes, priims sprendimą dėl neįgalumo lygio, darbingumo lygio, specialiųjų poreikių nustatymo. 

Vaikas, kuriam bus nustatytas lengvas, vidutinis ar sunkus neįgalumo lygis; darbingumo amžiaus asmuo, kuriam bus nustatytas 0–55 proc. darbingumo lygis; pirmojo lygio arba antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar pirmojo lygio arba antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, bus mokamos šalpos ir (ar) slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos. Šie asmenys bus pripažįstami neįgaliaisiais ir jiems bus išduoti neįgaliojo pažymėjimai.
 

Asmenims, turintiems leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje, savivaldybėse gali būti skiriamos ir teikiamos bendrosios ar specialiosios socialinės paslaugos.

 • Bendrosios socialinės paslaugos, kurios gali būti teikiamos nenustačius socialinių paslaugų poreikio:
  • Informavimas.
  • Konsultavimas.
  • Tarpininkavimas ir atstovavimas.
  • Maitinimo organizavimas.
  • Aprūpinimas drabužiais ir avalyne.
  • Transporto organizavimas.
  • Sociokultūrinės paslaugos.
  • Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas ir kt.
    
 • Specialiosios socialinės paslaugos, kurios teikiamos, jei nepakanka bendrųjų socialinių paslaugų,  asmens namuose ar socialinių paslaugų įstaigoje. Šios paslaugos yra dviejų rūšių – socialinės priežiūros ir socialinės globos.

1. Socialinės priežiūros paslaugos teikiamos atsižvelgiant į nustatytą socialinių paslaugų poreikį. Gali būti teikiama:

 • Pagalba į namus.
 • Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir atkūrimas.
 • Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose.
 • Psichosocialinė pagalba.
 • Vaikų dienos socialinė priežiūra.
 • Apgyvendinimas apsaugotame būste.
 • Laikinas atokvėpis.
 • Pagalbos pinigai.

2. Socialinė globos paslaugos teikiamos atsižvelgiant į nustatytą socialinės globos poreikį:

 • Dienos socialinė globa.
 • Trumpalaikė socialinė globa.
 • Ilgalaikė socialinė globa.
 • Laikinas atokvėpis.

Kriziniais atvejais – kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, asmuo (šeima) gali kreiptis į kitą, ne į asmens (šeimos) gyvenamosios vietos savivaldybę dėl bendrųjų socialinių paslaugų ar (ir) socialinės priežiūros teikimo, esant poreikiui dėl neatidėliotinos pagalbos – tiesiai į socialines paslaugas teikiančią įstaigą.
 

Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas teikiamas nemokamai, kitų paslaugų kainas nustato savivaldybė arba socialines paslaugas teikianti įstaiga.
Savivaldybė turi teisę atleisti asmenį (šeimą) nuo mokėjimo už socialines paslaugas.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-08