exclamation

Informuojame, kad nuo 2020-11-27 18:00 iki 2020-11-29 18:00 ir nuo 2020-12-04 18:00 iki 2020-12-06 18:00 bus atliekami IS infrastruktūros perkėlimo darbai. Dėl šios priežasties galimi trumpalaikiai portalo „Mano vyriausybė“ veiklos sutrikimai. Atsiprašome už nepatogumus.

Informacija grįžtantiems migrantams

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, siekdama įgyvendinti Užsienio reikalų ministerijos koordinuojamos „Globalios Lietuvos“ programos idėją, įtvirtinančią abipusį partneryste ir pagarba grįstą Lietuvos valstybės ir jos diasporos bendradarbiavimą, skatinančią užsienio lietuvius puoselėti lietuvių kalbą, lietuvių tautinį tapatumą, stiprinti jų tarpusavio ryšius ir politinius, pilietinius, ekonominius, kultūrinius ryšius su Lietuva, 2016 m. įgyvendino 2 priemones:

1. išleido elektroninį leidinį „Gyvenimas ir darbas Lietuvoje“, kuriame susistemintai pateikta informacija apie darbą, verslo pradžią, mokesčius, socialines garantijas, sveikatos apsaugą, socialinį būstą, švietimą bei kitus klausimus, kurie yra aktualūs iš Lietuvos emigravusiems ir ketinantiems ar bent svarstantiems galimybę grįžti į Lietuvą tautiečiams.

 

2. organizavo psichologinių konsultacijų teikimą internetu asmenims, išvykusiems iš Lietuvos. 2016 m. psichologinė pagalba buvo suteikta suteikta 299 psichologinių konsultacijų 150 grįžusių iš emigracijos ar emigravusių, bet ketinančių grįžti į Lietuvą 150 asmenų. Šiai priemonei įgyvendinti panaudota 8671 Eur.  

 

SVARBU: Užsienyje gyvenantys piliečiai, planuojantys grįžti į Lietuvą, nemokamas konsultacijas „vieno langelio“ principu gali gauti Migracijos Informacijos Centre „Renkuosi Lietuvą“.                     

 

 

Leidinių archyvas:

Teisės aktai:

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-23