Vaikų išlaikymo išmokų mokėjimas

Vaiko išlaikymo išmokos mokamos iš valstybės lėšų vaikams, kurie pagal teismo sprendimą arba pagal teismo patvirtintą vaiko (vaikų) išlaikymo sutartį negauna viso arba dalies išlaikymo, priteisto iš vaiko tėvo (tėvų) ir mokamos periodinėmis išmokomis vieną kartą per mėnesį. Dėl šių išmokų gali kreiptis vienas iš tėvų, su kuriuo teismo sprendimu ar tėvų susitarimu gyvena vaikas, arba vaiko globėjas (rūpintojas).

Nuo 2018 m. sausio 1 d. vaiko išlaikymo išmokas skiria, moka ir išmokėtas sumas iš skolininkų išieškos „Sodra“. Iki tol šias išmokas skyrė ir mokėjo Vaikų išlaikymo fondo administracija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (likviduota 2018 m. balandžio 1 d.). ƒ„Sodra“ tęsia anksčiau paskirtų išmokų mokėjimą ir jų išieškojimą iš skolininkų. Nuo 2018 m. balandžio 1 d. „Sodra“ (Mažeikių skyrius) perima Centrinės institucijos funkcijas, kai pareiškėjų prašymai yra susiję su jaunesnių kaip 21 metų asmenų išlaikymo prievolėmis, atsirandančiomis dėl tėvų ir vaikų santykių pagal 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje ir 2007 m. lapkričio 23 d. Hagos konvenciją dėl tarptautinio vaikų ir kitokių šeimos išlaikymo išmokų išieškojimo vykdo.

Prašymus dėl vaiko išlaikymo išmokos skyrimo reikia pateikti „Sodrai“. Tai galima padaryti prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui bet kuriame „Sodros“ skyriuje ar siunčiant prašymą paštu. Daugiau skaitykite „Sodros“ svetainėje

Visa asmeninė informacija, susijusi su vaikų išlaikymo išmokomis (dėl dokumentų, reikalingų išmokų skyrimui ar mokėjimui trūkumo, sprendimai dėl išmokų skyrimo (neskyrimo), nutraukimo ar išieškojimo ir pan.) bus  teikiama asmeninėje „Sodros“ paskyroje gyventojui.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-23