Lėšų poreikio bei ataskaitinių duomenų teikimo formos

Lėšų poreikiui laidojimo pašalpai ir kompensacijoms apskaičiuoti reikalingos informacijos forma (1 priedas) 

Savivaldybės teritorijoje gyvenančioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims suteiktos piniginės socialinės paramos KETVIRTINĖS ataskaitos forma (alternatyva OpenDocument formatu)

Savivaldybės teritorijoje gyvenančioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims išmokėtų išmokų vaikams KETVIRTINĖS ataskaitos forma (alternatyva OpenDocument formatu)

Lėšų, skirtų socialinėms išmokoms, kompensacijoms, socialinei paramai mokiniams ir socialinėms paslaugoms administruoti, panaudojimo KETVIRTINĖS ataskaitos forma  

 

2021 metų lėšų poreikio išlaidoms produktams finansuoti forma (1 priedas)  

2021–2023 metų lėšų poreikio išlaidoms produktams finansuoti forma (3 priedas)

2021 metų lėšų poreikio išlaidoms mokinio reikmenims finansuoti forma (2 priedas 

2021–2023 metų lėšų poreikio išlaidoms mokinio reikmenims finansuoti forma (4 priedas)

Lėšų poreikiui socialinei paramai mokiniams apskaičiuoti ir pagrįsti reikalingos informacijos forma (4 priedas)

Ketvirtinė mokinių nemokamo maitinimo ataskaitos forma   

Metinė mokinių nemokamo maitinimo ataskaitos forma   

Paramos mokinio reikmenims įsigyti ataskaitos forma  

 

Lėšų poreikiui išmokoms vaikams apskaičiuoti reikalingos informacijos pagrindimas 

Vilniaus miesto savivaldybės šildymo, elektros energijos, ryšių, vandentiekio ir kanalizacijos paslaugų išlaidų, apmokamų iš šalpos išmokoms ir išmokoms vaikams administruoti skirtų lėšų, apskaičiavimo tvarkos aprašas

 

Papildomų / numatomų nepanaudoti lėšų socialinei paramai mokiniams forma

Papildomų / numatomų nepanaudoti lėšų išmokoms vaikams mokėti forma

Papildomų / numatomų nepanaudoti spec. tikslinių dotacijų socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti forma

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-12-16