Kompleksinės paslaugos šeimai

Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą visose Lietuvos savivaldybėse yra įgyvendinami projektai pagal priemonę „Kompleksinės paslaugos šeimai“. Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016–2020 m. veiksmų planui įgyvendinti ir asmeninio asistento paslaugai asmenims su fizine ir (ar) kompleksine negalia teikti skirta 35,86 mln. eurų Europos Sąjungos fondų ir valstybės biudžeto lėšų. 

Savivaldybės kartu su projektų partneriais (nevyriausybinėmis organizacijomis ir savivaldybės įstaigomis) organizuoja ir teikia kompleksines paslaugas šeimoms bei asmeninio asistento paslaugą asmenims su fizine ir (ar) kompleksine negalia savo savivaldybės gyventojams.

Šiuo metu vykdoma papildomo finansavimo skyrimo procedūra asmeninio asistento paslaugai teikti. Dėl papildmo finansavimo skyrimo gali kreiptis savivaldybės, kurios vykdo projektus pagal priemonę „Kompleksinės paslaugos šeimai“. Paslaugos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis.

Daugiau informacijos rasite čia:

 

Kam reikalingos Kompleksinės paslaugos šeimai?

Kokios paslaugos gali būti teikiamos?

Kaip susisiekti su paslaugų teikėjais?

 

Kam reikalingos Kompleksinės paslaugos šeimai?

Priemonės tikslas – sudaryti sąlygas šeimai gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos ir siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusius sunkumus ir krizes bei padėti derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.
Iki šiol įvairiapusės paslaugos šeimoms dažnai būdavo neprieinamos ar sunkiai prieinamos dėl didelio atstumo iki paslaugų teikimo vietų ar specialistų bei pačių paslaugų trūkumo. Šiais projektais savivaldybės kartu su partneriais (nevyriausybinės organizacijomis ir biudžetinėmis įstaigomis) įgalinamos sudaryti sąlygas šeimai gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos. Be to, paslaugos teikiamos bet kuriai šeimai, kuri susiduria su sunkumais ir krizėmis. Siekiama, kad šeima gautų pagalbą, kol problemos dar nėra įsisenėjusios.
Specialistų pagalba padės tobulinti pozityvios tėvystės įgūdžius, įveikti krizes  ir priklausomybes, mažinti socialinę atskirtį, skatinti savanorystę ir savipagalbos grupes.
Kiekviena savivaldybė pagal savo poreikius pasirenka, kokios paslaugos teikiamos jos teritorijoje. Savivaldybės įstaiga ar nevyriausybinė organizacija, kuri vykdo paslaugų koordinavimą ir organizavimą, yra vadinama Bendruomeniniais šeimos namais. Būtent į juos turėtų kreiptis savivaldybės gyventojai, norėdami gauti kompleksiškai teikiamų paslaugų.
Svarbu tai, kad paslaugos teikiamos vieno langelio principu: žmogui, kuris kreipsis į Bendruomeninius šeimos namus, bus suteikta plati informacija apie paslaugas, kurias jis gali gauti tos savivaldybės teritorijoje.

Kokios paslaugos gali būti teikiamos?

Kiekviena savivaldybė apsisprendžia, kurios iš šių paslaugų ir kokia apimtimi įgyvendinant projektą teikiamos gyventojams:

 

  • pozityviosios tėvystės mokymai – paslaugos, teikiamos šeimoms, norinčioms tobulinti ar įgyti tėvystės įgūdžių, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes bei padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes;

  • psichosocialinė pagalba – pagalba asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems traumuojančius emocinius išgyvenimus (ligas, netektis, skyrybas ir kt.), ir jų šeimoms, artimiesiems, apimanti socialinę, psichologinę, psichoterapinę pagalbą, sielovadą, taip pat pagalbą įveikiant priklausomybes nuo psichoaktyviųjų medžiagų, lošimų ir kt.;

  • šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos – įvairius šeimos gyvenime reikalingus įgūdžius, nuostatas ugdantys grupių užsiėmimai, šeimų klubų veikla, mokymai šeimos finansų planavimo ir valdymo srityje, šeimų stovyklų organizavimas, neformalios pagalbos, savanorystės skatinimas ir kt.;

  • mediacijos paslaugos – paslaugos, teikiamos neteisminiam civilinių ginčų taikinamajam tarpininkavimui, siekiant taikaus ginčų, tarpusavio konfliktų sprendimo;

  • vaikų priežiūros paslaugos – ne ilgiau kaip 4 val. per dieną visiems tėvams (įtėviams, globėjams), auginantiems vaikus (įvaikius, globotinius) nuo trejų metų amžiaus iki kol vaikas pradės lankyti bendrojo lavinimo įstaigą (nuo 6 iki 22 val.);

  • pavėžėjimo paslauga tiems, kas dalyvauja aukščiau nurodytose veiklose ir negali patys atvykti, pvz., nėra pakankamų galimybių naudotis viešuoju transportu ar asmeniniu transportu.

 

Kaip susisiekti su paslaugų teikėjais?

Pasikeitus kontaktams, prašome pranešti adr. info@socmin.lt

Nr. Projekto vykdytojas  Projekto vykdytojo svetainė Bendruomeniniai šeimos namai (BŠN) Bendruomeninių šeimos namų kontaktai Teikiamos paslaugos
1 Akmenės r. savivaldybės administracija http://www.akmene.lt/ BĮ Akmenės rajono paramos šeimai centras http://www.akmenesvaikai.lt/ 1. Paslaugų šeimai organizavimas ir  koordinavimas užtikrinant „vieno langelio“ principą.
2. Psichosocialinė pagalba tikslinės grupės asmenims.
3. Šeimos įgūdžių ugdymas.
4. Pozityvios tėvystės mokymai.
5. Vaikų priežiūros paslaugos.
2 Alytaus m. savivaldybės administracija http://www.alytus.lt/ VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centras http://ambc.lt/ 1. Paslaugų šeimai teikimo organizavimas ir koordinavimas „Bendruomeniniuose šeimos namuose“.
2. Paslaugos „Psichosocialinė pagalba“ šeimai teikimas.
3. Paslaugos „Pozityvios tėvystės mokymai“ šeimai teikimas.
4. Paslaugos „Mediacijos paslaugos“ šeimai teikimas.
5. Paslaugos „Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos“ šeimai teikimas.
3 Alytaus r. savivaldybės administracija  http://www.arsa.lt/ Alytaus seniūnija   1. Paslaugų teikimo koordinavimas, užtikrinant ,,vieno langelio" principą ir informacinių iniciatyvų organizavimas.
2. Pozityvios tėvystės mokymai.
3. Psichosocialinė pagalba:
4. Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos.
5. Vaikų priežiūra.
6. Pavėžėjimo paslauga.
7. Mediacijos paslaugos.
      Alovės seniūnija  
      Butrimonių seniūnija  
      Daugų seniūnija  
      Krokialaukio seniūnija  
      Miroslavo seniūnija  
      Nemunaičio seniūnija  
      Pivašiūnų seniūnija  
      Punios seniūnija  
      Raitininkų seniūnija  
      Simno seniūnija  
4 Anykščių r. savivaldybės administracija https://www.anyksciai.lt/ Asociacija Anykščių socialinės gerovės centras Facebook paskyra 1. Paslaugų šeimai teikimo organizavimas ir koordinavimas „Bendruomeniniuose šeimos namuose“ užtikrinant „vieno langelio“ principą.
2. Psichosocialinės pagalbos šeimoms teikimas.
3. Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos.
4. Pavėžėjimas.
5. Vaikų priežiūros paslaugos.
5 Birštono savivaldybės administracija http://birstonas.lt/ BĮ Nemajūnų dienos centras http://www.nemajunudc.lt/ 1. Paslaugų šeimai teikimo organizavimas ir koordinavimas „Bendruomeniniuose šeimos namuose“ užtikrinant „vieno langelio“ principą.
2. Psichosocialinė pagalba.
3. Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos.
4. Pozityvios tėvystės mokymai.
5. Vaikų priežiūros paslaugos.
6 Biržų r. savivaldybės administracija https://birzai.lt/ Viešoji įstaiga Biržų rajono socialinių paslaugų centras Facebook paskyra

1. Kompleksiškai teikiamų paslaugų Biržų rajono savivaldybės šeimoms organizavimas, koordinavimas, informavimas užtikrinant „vieno langelio“ principą
2. Psichosocialinė pagalba šeimoms.
3. Šeimos mediacijos paslaugos.
4. Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos šeimoms.
5. Vaikų priežiūra.
6. Pozityvios tėvystės mokymai.

7 Druskininkų r. savivaldybės administracija http://www.druskininkai.lt Druskininkų šeimos paramos centras Facebook paskyra 1. Paslaugų teikimo koordinavimas užtikrinant „vieno langelio“ principą.
2. Psichosocialinė pagalba.
3. Mediacijos paslaugos.
4. Pozityvios tėvystės mokymai.
5. Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos.
6. Vaikų priežiūros paslauga.
8 Elektrėnų saivaldybės administracija http://www.elektrenai.lt/ Elektrėnų socialinių paslaugų centras

Facebook paskyra

http://soc.elektrenai.lt

1. Kompleksiškai teikiamų paslaugų Elektrėnų savivaldybės šeimoms organizavimas, koordinavimas ir konsultavimas.
2. Psichosocialinė pagalba.
3. Šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos.
4. Mediacijos paslaugos.
5. Pozityvios tėvystės mokymai.
6. Vaikų priežiūros paslaugos.
7. Pavežėjimo paslauga.
9 Ignalinos r. savivaldybės administracija http://www.ignalina.lt/ Ignalinos rajono socialinių paslaugų centras http://www.ignalina.lt 
1. Paslaugų teikimo organizavimas ir koordinavimas užtikrinant „vieno langelio“ principą.
2. Psichosocialinė pagalba.
3. Šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos.
4. Pozityvios tėvystės mokymai.
5. Vaikų priežiūros paslaugos.
      Asociacija Ilgių bendruomenė http://www.ilgiubendruomene.lt
10 Jonavos r. savivaldybės administracija http://www.jonava.lt/ BĮ Jonavos rajono socialinių paslaugų centras http://www.jonavosspc.lt/ 1. Paslaugų teikimo projekto tikslinei grupei organizavimas ir koordinavimas užtikrinant „vieno langelio“ principą.
2. Psichosocialinė pagalba tikslinėms grupėms.
3. Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos teikimas tikslinėms grupės asmenims.
4. Pozityvios tėvystės mokymai tikslinės grupės asmenims.
5. Vaikų priežiūros paslauga tikslinės grupės asmenims.
6. Mediacijos paslaugos.
11 Joniškio r. savivaldybės administracija http://www.joniskis.lt/  Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centras http://zspc.lt/  1. Informavimas ir konsultavimas.
2. Pozityvios tėvystės mokymai tikslinės grupės asmenims.
3. Psichosocialinė pagalba šeimoms.
4. Mediacijos paslaugos.
5. Šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos.
6. Vaikų priežiūra.
7. Pavėžėjimo paslaugos. 
12 Jurbarko r. savivaldybės administracija https://www.jurbarkas.lt/ BĮ Jurbarko švietimo centras

http://www.jurbarkosc.lt/

Facebook paskyra

 

1. Paslaugų šeimai teikimo organizavimas ir koordinavimas užtikrinant „vieno langelio“ principą.
2. Pozityvios tėvystės mokymų organizavimas.
3. Psichosocialinė pagalba.
4. Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos.
5. Vaiko priežiūros paslaugos.
6. Pavėžėjimo paslauga.
13 Kaišiadorių r. savivaldybės administracija http://www.kaisiadorys.lt/ BĮ Kaišiadorių socialinių paslaugų centras http://www.kaisiadoriuspc.lt 1.Paslaugų šeimai organizavimas ir koordinavimas ir informacinių iniciatyvų organizavimas.
2. Psichosocialinė pagalba.
3. Sociokultūrinės paslaugos.
4. Pozityvios tėvystės mokymai.
 
14 Kalvarijos savivaldybės administracija http://kalvarija.lt/ BĮ Kalvarijos socialinių paslaugų centras

http://www.kalvarijaspc.lt/

Facebook paskyra

 

1. Kompleksiškai teikiamų paslaugų koordinavimas.
2. Psichosocialinė pagalba.
3. Šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos.
4. Pozityvios tėvystės mokymai tikslinės grupės asmenims.
5. Vaikų priežiūros paslaugos.
6. Pavėžėjimo paslauga.
15 Kauno m. savivaldybės administracija http://www.kaunas.lt/ VšĮ Psichologinės paramos ir konsultavimo centras http://ppkc.lt/ 1. Paslaugų organizavimas ir koordinavimas.
2. Vaikų priežiūros paslaugos.
3. Pavėžėjimo paslaugos.
4. Pozityvios tėvystės mokymai.
5. Psichosocialinė pagalba.
6. Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos.
7. Mediacijos paslaugos.
16 Kauno r. savivaldybės administracija https://www.krs.lt/ VšĮ „Darnūs namai“  http://darnus-namai.lt/ 1. Kompleksinių paslaugų šeimai organizavimas, koordinavimas, informavimas ir konsultavimas.
2. Pozityvios tėvystės mokymai.
3. Psichosocialinė pagalba.
4. Mediacijos paslauga.
5. Vaikų priežiūros paslauga.
6. Pavėžėjimo paslauga.
17 Kazlų Rūdos savivaldybės administracija http://www.kazluruda.lt/ VšĮ Kazlų Rūdos vaikų dienos centras 861693301 1. Paslaugų šeimai teikimo organizavimas ir koordinavimas „Bendruomeniniuose šeimos namuose“.
2. Paslaugos „Psichosocialinė pagalba“ šeimai teikimas.
3. Paslaugos „Pozityvios tėvystės mokymai“ šeimai teikimas asmenys.
4. Paslaugos „Mediacijos paslaugos“ šeimai teikimas: asmenys.
5. Paslaugos „Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos“ šeimai teikimas asmenys.
6. Vaikų priežiūros paslaugos.
18 Kėdainių r. savivaldybės administracija http://www.kedainiai.lt Kėdainių pagalbos šeimai centras Facebook paskyra 1. Paslaugų teikimo koordinavimas užtikrinant „vieno langelio“ principą.
2. Pozityvios tėvystės mokymai.
3. Psichosocialinė pagalba.
4. Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos.
19 Kelmės r. savivaldybės administracija http://www.kelme.lt/ Asociacija Lietuvos Samariečių bendrijos Kelmės skyrius

http://www.kelmessamarieciai.lt/ 

Facebook paskyra

1. Paslaugų teikimo projekto tikslinei grupei organizavimas ir koordinavimas užtikrinant „vieno langelio“ principą.
2. Psichosocialinė pagalba.
3. Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos.
4. Pavėžėjimo paslauga.
5. Vaikų priežiūros paslauga.
20 Klaipėdos m. savivaldybės administracija https://www.klaipeda.lt/ BĮ Klaipėdos m. šeimos ir vaiko gerovės centras http://www.seimaiklaipedoje.lt/ 1. Paslaugų teikimo koordinavimas užtikrinant "vieno langelio" principą.
2. Psichosocialinė pagalba.
3. Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos.
4. Pozityvios tėvystės mokymai.
5. Mediacijos paslaugos.
6. Vaikų priežiūra.
21 Klaipėdos r. savivaldybės administracija https://www.klaipedos-r.lt/ BĮ Klaipėdos rajono paramos šeimai centras

http://gargzdupsc.lt/

Facebook paskyra

 

1. Paslaugų šeimai teikimo organizavimas ir koordinavimas užtikrinant „vieno langelio“ principą.
2. Psichosocialinė pagalba.
3. Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos teikimas tikslinės grupės asmenims.
4. Pozityvios tėvystės mokymai tikslinės grupės asmenims.
5. Vaiko priežiūros paslaugos tikslinės grupės asmenims.
6. Mediacijos paslaugos tikslinės grupės asmenims.
22 Kretingos r. savivaldybės administracija https://www.kretinga.lt/ BĮ Kretingos socialinių paslaugų centras http://www.spc.kretingos.lt/ 1. Kompleksinių paslaugų šeimoms teikimo koordinavimas, potencialių dalyvių informavimas apie kompleksines paslaugas šeimoms.
2. Pozityvios tėvystės mokymai tikslinės grupės asmenims.
3. Psichosocialinė pagalba tikslinės grupės asmenims.
4. Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos tikslinės grupės asmenims.
5. Mediacijos paslaugos tikslinės grupės asmenims.
6. Vaikų priežiūros paslaugos.
23 Kupiškio r. savivaldybės administracija http://www.kupiskis.lt/ VšĮ Kupiškio vaikų dienos centras  Facebook paskyra 1. Paslaugų šeimai teikimo organizavimas ir koordinavimas užtikrinant „vieno langelio“ principą.
2. Psichosocialinė pagalba.
3. Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos.
4. Pozityvios tėvystės mokymai.
5. Vaikų priežiūros paslauga.
24 Lazdijų rajono savivaldybės administracija https://www.lazdijai.lt/  Varnėnų kaimo bendruomenė

http://www.lazdijubendruomenes.lt/varnenai/

Facebook paskyra


1. Paslaugų teikimo koordinavimas užtikrinant „vieno langelio“ principą.
2. Psichosocialinė pagalba.
3. Mediacijos paslaugos.
4. Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos.
5. Pozityvios tėvystės mokymai.
6. Vaikų priežiūra.
      Būdviečio seniūnija  
      Kapčiamiesčio seniūnija  
      Kučiūnų seniūnija  
      Krosnos seniūnija  
      Lazdijų miesto (arba Lazdijų) seniūnija  
      Seirijų seniūnija  
      Šventežerio seniūnija  
      Šeštokų seniūnija  
      Veisiejų seniūnija  
25 Marijampolės  savivaldybės administracija http://www.marijampole.lt/ BĮ Marijampolės socialinės pagalbos centras http://www.mspc.lt/ 1. Paslaugų teikimo koordinavimas užtikrinant „vieno langelio“ principą.
2. Pozityvios tėvystės mokymai.
3. Psichosocialinė pagalba.
4. Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos.
5. Vaikų priežiūros paslaugos.
6. Mediacijos paslaugos.
26 Mažeikių r. saivaldybės administracija http://www.mazeikiai.lt/ VšĮ Veiklių mamų klubas, Mažeikių filialas Facebook paskyra 1. Paslaugų teikimo organizavimas ir koordinavimas užtikrinant ,,vieno langelio" principą.
2. Pozityvios tėvystės mokymai.
3. Psichosocialinė pagalba.
4. Šeimos įgūdžių ugdymas.
5. Sociokultūrinės paslaugos.
6. Vaikų priežiūros paslaugos.
27 Molėtų r. savivaldybės administracija https://www.moletai.lt/ BĮ Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai http://moletuvaikai.lt/ 1. Paslaugų šeimai teikimo organizavimas ir koordinavimas „Bendruomeniniuose šeimos namuose“ užtikrinant „vieno langelio“ principą.
2. Psichosocialinės pagalbos šeimoms teikimas.
3. Mediacijos paslaugos.
4. Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos.
5. Pozityvios tėvystės mokymai.
4. Vaikų priežiūros paslaugos.
28 Neringos savivaldybės administracija http://www.neringa.lt/ VšĮ „Neringa FM" https://www.neringafm.lt/lt/ 1. Paslaugų teikimo koordinavimas užtikrinant „vieno langelio“ principą ir informacinių iniciatyvų organizavimas
2. Psichosocialinė pagalba.
3. Sociokultūrinės paslaugos.
4. Pozityvios tėvystės mokymai.
5. Pavėžėjimo paslaugos.
6. Vaikų priežiūros paslaugos.
29 Pagėgių savivaldybės administracija http://www.pagegiai.lt/ BĮ Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centras http://pagegiuspc.lt/ 1. Paslaugų teikimo koordinavimas užtikrinant „vieno langelio“ principą.
2. Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos.
3. Pozityvios tėvystės mokymai.
4. Vaikų priežiūra.
5. Pavėžėjimo paslauga.
6. Mediacijos paslaugos.
30 Pakruojo r. savivaldybės administracija http://www.pakruojis.lt/ BĮ Pakruojo nestacionarių paslaugų centras Facebook paskyra 1. Paslaugų teikimo koordinavimas užtikrinant „vieno langelio“ principą.
2. Psichosocialinė pagalba.
3. Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos.
4. Pozityvios tėvystės mokymai.
5. Vaikų priežiūros paslauga.
31 Palangos m. savivaldybės administracija http://www.palanga.lt/ Labdaros ir paramos fondas "Dienvidis"

Facebook paskyra

el. p. projektas.seimoms@gmail.com 

tel. 869491354

1. Paslaugų teikimo koordinavimas užtikrinant „vieno langelio“ principą.
2. Pozityvios tėvystės mokymai.
3. Psichosocialinė pagalba.
4. Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinių paslaugų teikimas.
5. Vaikų priežiūros paslaugos.
6. Mediacijos paslaugos.
7. Asmeninio asistento paslaugos.

32 Panevėžio m. savivaldybės administracija http://www.panevezys.lt/ Panevėžio miesto bendruomeniniai šeimos namai

Facebook paskyra

bsnpanevezys@gmail.com

1. Paslaugų teikimo organizavimas ir koordinavimas užtikrinant „vieno langelio“ principą.
2. Pozityvios tėvystės mokymai.
3. Psichosocialinės pagalbos šeimai teikimas.
4. Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos.
33 Panevėžio r. savivaldybės administracija  https://www.panrs.lt/ Panevėžio r. savivaldybės administracija https://www.panrs.lt/ 1. Paslaugų teikimo šeimai koordinavimas ir organizavimas užtikrinant „vieno langelio“ principą ir potencialios tikslinės grupės informavimas, konsultavimas apie kompleksiškai teikiamas paslaugas šeimai.
2. Pozityvios tėvystės mokymai tikslinės grupės nariams.
3. Psichosocialinė pagalba.
4. Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos.
5. Vaikų priežiūros paslaugos.
6. Pavėžėjimo paslauga.
34 Pasvalio r. savivaldybės administracija http://www.pasvalys.lt/ Asociacija Pasvalio šeimos gerovės centras +370 604 43 992 1. Paslaugų teikimo koordinavimas užtikrinant „vieno langelio“ principą.
2. Psichosocialinė pagalba.
3. Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos.
4. Pozityvios tėvystės mokymai.
5. Vaikų priežiūra.
6. Pavėžėjimas.
35 Plungės r. savivaldybės administracija http://www.plunge.lt/ VšĮ „Edukacija kitaip“ http://edukacijakitaip.lt/ 1. Paslaugų teikimo koordinavimas užtikrinant „vieno langelio" principą.
2. Psichosocialinė pagalba.
3. Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos.
4. Pozityvios tėvystės mokymai.
5. Vaikų priežiūra.
36 Prienų r. savivaldybės administracija http://www.prienai.lt/ BĮ Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras http://www.prienuspc.lt/ 1. Paslaugų šeimai teikimo organizavimas ir koordinavimas „Bendruomeniniuose šeimos namuose“ užtikrinant „vieno langelio“ principą.
2. Psichosocialinės pagalbos šeimoms teikimas.
3. Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos.
4. Pozityvios tėvystės mokymai.
5. Vaikų priežiūros paslaugos.
37 Radviliškio r. savivaldybės administracija http://www.radviliskis.lt/ BĮ Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras http://www.rpbspc.lt/ 1.Paslaugų teikimo organizavimas ir koordinavimas užtikrinant „vieno langelio“ principą.
2. Psichosocialinė pagalba.
3. Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos.
4. Pozityvios tėvystės mokymai.
5. Vaikų priežiūros paslauga.
38 Raseinių r. savivaldybės administracija http://www.raseiniai.lt/ VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centras http://www.rspc.lt/ 1. Paslaugų šeimai teikimo organizavimas ir koordinavimas užtikrinant „vieno langelio“ principą.
2. Pozityvios tėvystės mokymai.
3. Psichosocialinė pagalba.
4. Šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos.
5. Vaikų priežiūros paslaugos.
39 Rietavo savivaldybės administracija http://www.rietavas.lt/ Asociacija Pelaičių bendruomenė Facebook paskyra 1. Paslaugų teikimo koordinavimo užtikrinant „vieno langelio“ principą.
2. Psichologinė pagalba.
3. Pozityvios tėvystės mokymai.
4. Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos.
5. Vaikų priežiūros paslauga.
6. Pavėžėjimo paslauga.
40 Rokiškio r. savivaldybės administracija http://www.rokiskis.lt/ BĮ Rokiškio socialinės paramos centras

http://www.rokiskiospc.lt/

Facebook paskyra

1. Paslaugų šeimai teikimo organizavimas ir koordinavimas „Bendruomeniniuose šeimos namuose“ užtikrinant „vieno langelio“ principą.
2. Pozityvios tėvystės mokymai.
3. Psichosocialinė pagalba.
4. Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos.
5. Mediacijos paslaugos.
6. Vaikų priežiūros paslaugos.
7. Pavėžėjimo paslauga.
41 Skuodo r. savivaldybės administracija http://www.skuodas.lt/ Asociacija Skuodo krašto bendruomenė http://skuodokrastas.lt/ 1. Paslaugų šeimai teikimo organizavimas ir koordinavimas (bBendruomeniniai šeimos namai).
2. Psichosocialinės paslaugos šeimai.
3. Pozityvios tėvystės mokymai.
4. Sociokultūrinės paslaugos.
5. Vaikų priežiūros paslauga.
42 Šakių r. savivaldybės administracija http://www.sakiai.lt/ VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Šakių vaikų dienos centras Facebook paskyra 1. Paslaugų teikimo koordinavimas užtikrinant „vieno langelio“ principą.
2. Pozityvios tėvystės mokymai.
3. Psichosocialinė pagalba.
4. Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos.
5. Vaikų priežiūros paslaugos.
6. Mediacijos paslaugos.
43 Šalčininkų r. savivaldybės administracija http://www.salcininkai.lt/ VšĮ Dievo gailestingumo bendruomenė Facebook paskyra 1. Paslaugų šeimoms organizavimas, koordinavimas, informavimas.
2. Psichosocialinė pagalba.
3. Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos.
4. Vaikų priežiūros paslauga tikslinės grupės asmenims.
5. Pavėžėjimo paslauga.
44 Šiaulių m. savivaldybės administracija http://www.siauliai.lt/ VšĮ Socialinių inovacijų centras 

http://www.socin.lt/

Facebook paskyra

1. Informavimas bei konsultavimas.
2. Pozityvios tėvystės mokymai.
3. Psichosocialinė pagalba.
4. Šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos.
5. Mediacijos paslaugos.
6. Vaikų priežiūra.
      VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegija 

http://www.slk.lt/bendruomeniniai-seimos-namai

Facebook paskyra

1. Informavimas bei konsultavimas.
2. Pozityvios tėvystės mokymai.
3. Psichosocialinė pagalba.
4. Šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos.
5. Mediacijos paslaugos.
6. Vaikų priežiūra

45 Šiaulių r. savivaldybės administracija https://www.siauliuraj.lt/ VšĮ „ETERNA VITA“  http://www.eternavita.lt/ 1. Paslaugų teikimo koordinavimas užtikrinant „vieno langelio“ principą.
2. Psichosocialinė pagalba.
3. Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos.
4. Vaikų priežiūra (atokvėpio valandėlės).
5. Pavėžėjimo paslaugos.
      Asociacija Lietuvos raudonojo kryžiaus draugija http://www.redcross.lt/  
      Asociacija Socialinės integracijos centras http://www.integracija.info/  
46 Šilalės r. savivaldybės administracija http://www.silale.lt/ BĮ Šilalės rajono socialinių paslaugų namai http://www.silalesspn.lt/ 1. Paslaugų šeimai teikimo organizavimas ir koordinavimas užtikrinant „vieno langelio“ principą.
2. Psichosocialinė pagalba tikslinės grupės asmenims.
3. Pozityvios tėvystės mokymai tikslinės grupės asmenims.
4. Mediacijos paslaugos tikslinės grupės asmenims.
5. Vaiko priežiūros paslaugos tikslinės grupės asmenims.
6. Pavėžėjimo paslaugos tikslinės grupės asmenims.
47 Šilutės r. savivaldybės administracija https://www.silute.lt/ Asociacija Žemaičių Naumiesčio bendruomenė https://www.paslaugosseimai.lt/
 
1. Paslaugų teikimo koordinavimas užtikrinant „vieno langelio“ principą.
2. Psichosocialinė pagalba tikslinės grupės asmenims.
3. Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos.
4. Pozityvios tėvystės mokymai.
5. Vaikų priežiūros paslaugos.
6. Mediacijos paslaugos.
48 Širvintų r. savivaldybės administracija http://www.sirvintos.lt/ BĮ Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras http://sirvintuspc.lt/ 1. Paslaugų šeimai teikimo organizavimas ir koordinavimas užtikrinant „vieno langelio“ principą.
2. Pozityvi tėvystė.
3. Psichosocialinė pagalba.
4. Mediacijos paslaugos.
5. Vaiko priežiūros paslaugos.
49 Švenčionių r. savivaldybės administracija http://www.svencionys.lt/ BĮ Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnyba http://www.svencioniupsc.lt/ 1. Paslaugų teikimo organizavimas ir koordinavimas užtikrinant „vieno langelio“ principą.
2. Pozityvios tėvystės mokymai.
3. Psichosocialinė pagalba.
4. Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos.
5. Mediacijos paslaugos.
6. Vaikų priežiūra.
7. Pavėžėjimo paslaugos.
 
50 Tauragės r. savivaldybės administracija

https://www.taurage.lt/

BĮ Tauragės vaikų globos namai „Šaltinėlis“ Facebook paskyra 1. Paslaugų teikimo projekto tikslinei grupei organizavimas ir koordinavimas užtikrinant „vieno langelio“ principą.
2. Pozityvios tėvystės mokymai tikslinės grupės asmenims.
3. Psichosocialinė pagalba tikslinės grupės asmenims.
4. Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos teikimas tikslinės grupės asmenims.
5. Vaikų priežiūros paslauga tikslinės grupės asmenims.
6. Pavėžėjimo paslaugos tikslinės grupės nariams.
51 Telšių r. savivaldybės administracija http://www.telsiai.lt/ Telšių socialinių paslaugų centras Facebook paskyra
1. Paslaugų šeimai teikimo koordinavimas užtikrinant „vieno langelio“ principą.
2. Pozityvios tėvystės mokymai.
3. Psichosocialinė pagalba.
4. Mediacijos paslaugos.
5. Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos.
6. Vaikų priežiūros paslaugos.
52 Trakų r. savivaldybės administracija http://www.trakai.lt/ BĮ Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras Facebook paskyra 1. Paslaugų teikimo koordinavimas užtikrinant „vieno langelio“ principą.
2. Psichosocialinė pagalba.
3. Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos.
4. Pozityvios tėvystės mokymai.
53 Ukmergės r. savivaldybės administracija http://www.ukmerge.lt/ VšĮ „Ukmergės šeimos centras“  Facebook paskyra 1. Paslaugų teikimo koordinavimas užtikrinant „vieno langelio“ principą.
2. Psichosocialinė pagalba.
3. Mediacija ir teisinė pagalba.
4. Socialinių įgūdžių ugdymas.
5. Sociokultūrinės paslaugos.
6. Vaikų priežiūra.
54 Utenos r. savivaldybės administracija http://www.utena.lt/ BĮ Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras

https://www.ugdymas.utena.lm.lt/

Facebook paskyra

1. Paslaugų teikimo organizavimas ir koordinavimas užtikrinant „vieno langelio“ principą.
2. Psichosocialinės pagalbos šeimoms teikimas.
3. Pozityvios tėvystės mokymai.
4 Vaikų priežiūros paslaugų teikimas.
5. Pavėžėjimo paslaugos.
55 Varėnos r. savivaldybės administracija http://www.varena.lt/ Asociacija Varėnos rajono visuomeninė organizacija „Ištieskime ranką vaikui“ nėra 1. Paslaugų šeimai organizavimas ir koordinavimas užtikrinant „vieno langelio“ principą.
2. Pozityviosios tėvystės mokymai.
3. Psichosocialinė pagalba.
4. Šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos.
5. Mediacijos paslaugos.
6. Vaikų priežiūros paslaugos.
56 Vilkaviškio r. savivaldybės administracija http://www.vilkaviskis.lt/ Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba https://www.spt.vilkaviskis.lm.lt/ 1. Paslaugų teikimo koordinavimas užtikrinant „vieno langelio“ principą.
2. Pozityvios tėvystės mokymai.
3. Psichosocialinė pagalba.
4. Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos.
5. Vaikų priežiūros paslauga.
6. Pavėžėjimo paslauga tikslinės grupės asmenims.
57 Vilniaus m. savivaldybės administracija https://www.vilnius.lt/ BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centras www.kpsvilnius.lt

1. Paslaugų teikimo koordinavimas.
2. Pozityvios tėvystės mokymai.
3. Psichosocialinė pagalba.
4. Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos.
5. Mediacijos paslaugos.
6. Vaikų priežiūros paslaugos.
7. Asmeninio asistento fizinę ir (ar) kompleksinę negalią turintiems asmenims paslauga.

58 Vilniaus r. savivaldybės administracija https://www.vrsa.lt/ Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centras http://www.svgc.lt/ 1. Paslaugų teikimo koordinavimas užtikrinant „vieno langelio“ principą.
2. Pozityvios tėvystės mokymai tikslinės grupės asmenims.
3. Psichosocialinė pagalba tikslinės grupės asmenims.
4. Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos tikslinės grupės asmenims.
5. Mediacijos paslaugos tikslinės grupės asmenims
6. Vaikų priežiūros paslauga tikslinės grupės asmenims
7. Pavėžėjimo paslauga tikslinės grupės asmenims
59 Visagino savivaldybės administracija www.visaginas.lt Visagino šeimos ir gerovės centras

http://vsvgc.lt/

Facebook paskyra

1. Paslaugų teikimo koordinavimas užtikrinant „vieno langelio“ principą
2. Psichosocialinė pagalba
3. Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos
4. Mediacijos paslaugos.
60 Zarasų r. savivaldybės administracija http://www.zarasai.lt/ Asociacija Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ (Vilnius) nėra 1. Paslaugų šeimai teikimo organizavimas ir koordinavimas užtikrinant „vieno langelio“ principą.
2. Psichosocialinė pagalba.
3. Pozityvios tėvystės mokymai tikslinės grupės asmenims.
4. Mediacijos paslaugos tikslinės grupės asmenims.
5. Vaiko priežiūros paslaugos tikslinės grupės asmenims.
6. Pavėžėjimo paslaugos tikslinės grupės asmenims.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-20