Programa „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“

Norvegijos Karalystė, Islandijos Respublika ir Lichtenšteino Kunigaikštystė, siekdamos prisidėti prie ekonominių ir socialinių skirtumų mažinimo Europos ekonominėje erdvėje ir stiprinti dvišalius santykius tarp šalių donorių ir gavėjų visuomenių, sukūrė Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinius mechanizmus. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo parama yra skirta net penkiolikai šalių, tarp kurių yra ir Lietuva.

Programos rezultatai

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai įgyvendinus programą „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ Lietuvoje pasiekti rezultatai: įsteigta ir renovuota 18 – vaikų dienos centrų (15-oje savivaldybių), 11 – atvirų jaunimo centrų (10-yje savivaldybių), 5 – vaikų dienos centrai su atviromis jaunimo erdvėmis. Taip pat patobulinta 380 darbuotojų ir savanorių, dirbančių vaikų dienos centruose ir atviruose jaunimo centruose, kvalifikacija bei pakelta 280 specialistų, dirbančių su vaikais, patyrusiais seksualinę prievartą, kompetencija. 2016 m. birželio 3 d. atidarytas Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos pagalbos centras. Taip pat parengta metodinė medžiaga darbui su vaikais, nukentėjusiais nuo seksualinės prievartos bei sukurta „Šeimos įgalinimo paslauga“, kurią teikia vaikų dienos centrai.
Siūlome pažiūrėti trumpus vaizdo filmukus:
1. Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centras
2. Visagino socialinio paslaugų centro Vaikų dienos centras
3. Radviliškio atviras jaunimo centras „Jaunimo erdvė“
 

Projekto eiga

2014-07-21 Posėdyje svarstyti EEE finansinio mechanizmo programai „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ pateikti projektai.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vyko Europos ekonominės erdvės (toliau EEE) finansinio mechanizmo Projektų atrankos komiteto LT05 programos „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ posėdis. Komiteto veiklos tikslas – atrinkti didžiausią socialinę ir ekonominę naudą suteikiančius projektus, kurie padidins rizikos grupės vaikų ir jaunimo gerovę ir pateikti socialinės apsaugos ir darbo ministrui siūlymus dėl jų finansavimo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomos Programos lėšomis.

Centrinė projektų valdymo agentūra vertino projektų paraiškas ir teikė Ministerijai vertinimo ataskaitas. Po posėdžio Komitetas nusprendė ministrui siūlyti tenkinti šių pareiškėjų projektus.

Ministerija 2013 m. gruodžio 31 d. skelbė kvietimą teikti paraiškas pagal 4 priemones:
1. Vaikų dienos centrų plėtra;
2. Atvirų jaunimo centrų plėtra;
3. Vaikų dienos centrų su atvira jaunimo erdve plėtra;
4. Kompetencijų kėlimas.

Dokumentai, susiję su projekto vykdymu

Skirtas programos LT05 „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ Dvišalio bendradarbiavimo fondo finansavimas Skuodo r. savivaldybės administracijos veikloms

Naujienlaiškis apie EEE ir Norvegijos paramą Lietuvai

Kvietimas teikti paraiškas 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos Nr. LT05 „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ Dvišalio bendradarbiavimo fondo veikloms vykdyti („B“ priemonė)

Kvietimas teikti paraiškas pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“

Platesnė informacija apie programą: paraiškų teikimas, metodinės rekomendacijos, atsakingi asmenys ir kt. 

Pakeistos gairės pareiškėjams paramai gauti pagal Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą LT05 „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“

Pradedamas paraiškų paramai gauti pagal programą „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ vertinimas

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-23