>

Įvaikinimas – galimybė suteikti naują šeimą vaikui, kuris negali augti biologinėje šeimoje. Tai teisinis procesas, kurio metu visos biologinių tėvų teisės ir pareigos yra perduodamos įtėvių šeimai. Įvaikinti vaikai praranda bet kokius teisinius ryšius su biologiniais tėvais ir tampa visateisiais naujos šeimos nariai. Įvaikinimo dalyviai – vaikas ir įtėvių šeima. Biologiniai vaiko tėvai neturi jokių teisių į jų įvaikintą vaiką, įvaikinimo procesas yra konfidencialus. Bet kokia informacija, susijusi su įvaikintu vaiku, gali būti viešinama tik įtėviams leidus arba gavus teismo leidimą. 

Šią sritį koordinuoja Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM. Daugiau informacijos rasite jos svetainėje Įvaikinimas (vaikoteises.lt)

VTAS* – Vaiko teisių apsaugos skyrius (tarnyba)

ASD** – atestuotas socialinis darbuotojas

VTAĮT*** – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba

Įvaikinimo žingsniai: kas gali įsivaikinti, kokių reikia dokumentų, kokie vyksta mokymai, kaip pasiūlomas vaikas ir t. t.

Kaip įsivaikinti, jei esate kitos valstybės pilietis arba Lietuvos pilietis, nuolat gyvenantis užsienyje?

Asmenys, besidomintys įvaikinimu, gali kreiptis į Tarnybą adresu Labdarių g. 8, Vilniuje, tel. (8 5) 231 0928, el. p. [email protected].

Atnaujinimo data: 2024-01-17