NVO ir bendruomenių plėtros veiksmų planas

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų planas

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano paskirtis – sudaryti ilgalaikės nevyriausybinio sektoriaus plėtros sąlygas, skatinti nevyriausybinių organizacijų  vienijimąsi ir jų bendradarbiavimą su viešuoju sektoriumi, NVO finansinį savarankiškumą, verslumą, savanoriškos veiklos plėtrą, užtikrinti informacijos apie NVO sektorių sklaidą, stiprinti bendruomeninę veiklą.

Veiksmų plano tikslas – sudaryti ilgalaikės NVO ir bendruomeninių organizacijų plėtros sąlygas, stiprinant jų institucinius gebėjimus ir didinant visuomenės informuotumą apie NVO sektorių ir savanorišką veiklą, stiprinti bendruomeninę veiklą.

Iškelti šie uždaviniai tikslui įgyvendinti:

- stebėti, rinkti, vertinti ir sisteminti duomenis apie NVO sektoriaus padėtį ir teikti

rekomendacijas valstybės institucijoms ir NVO sektoriui;

-gerinti NVO ir bendruomeninių organizacijų plėtros sąlygas, stiprinti jų institucinius

gebėjimus, bendruomeninę veiklą;

-skatinti viešojo ir NVO sektorių bendradarbiavimą, teikiant viešąsias paslaugas, ir

didinti visuomenės informuotumą apie NVO sektorių ir savanorišką veiklą;

-tobulinti NVO teisinį reguliavimą, sukuriant palankią aplinką NVO sektoriui, gerinant

sąlygas jo veiklai vykdyti ir finansavimui užtikrinti.

 

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų planas 

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros 2014–2016 metų veiksmų planas
Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano pakeitimas

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros 2014-2016 metų veiksmų plano pakeitimas

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-06-04