Kitos programos

Nevyriausybinių organizacijų, vienijančių Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjus ir kitus nukentėjusius nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir vėliau vykdytos SSRS agresijos asmenis, stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų planas

 

 

Atsižvelgiant į 2014–2020 metų Nacionalinės pažangos programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimą Nr. 1482 „Dėl 2014–2020 metų Nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“, 2 prioriteto „Veikli ir solidari visuomenė“ 2.2 tikslą „Didinti bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų vaidmenį“ 2016 m. rugsėjo 30 d. socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-545 buvo patvirtintas Nevyriausybinių organizacijų, vienijančių Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjus ir kitus nukentėjusius nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir vėliau vykdytos SSRS agresijos asmenis, stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų planas, kurio įgyvendinimui skirta po 19 000 eurų valstybės lėšų kiekvienais metais.


Siekiant įgyvendinti minėtą planą parengti Nevyriausybinių organizacijų, vienijančių Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjus ir kitus nukentėjusius nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir vėliau vykdytos SSRS agresijos asmenis, stiprinimo 2017–2019 metų konkurso organizavimo nuostatai. Konkursas, skirtas šių nevyriausybinių organizacijų narių ir jų šeimos narių bendravimui, savitarpio pagalbai plėtoti, savanorystei skatinti, istorinei atminčiai liudyti ir išsaugoti, šių organizacijų instituciniam stiprinimui, informacijos apie šių organizacijų veiklą sklaidai vykdyti, pilietiniams, kultūriniams renginiams organizuoti, informacijos ir patirties mainams, organizacijų narių įsitraukimui į visuomenės gyvenimą skatinti.

 

 

Nevyriausybinių organizacijų, vienijančių Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjus ir kitus nukentėjusius nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenis, stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų planas

Nevyriausybinių organizacijų, vienijančių Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjus ir kitus nukentėjusius nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenis, stiprinimo 2015–2016 metų veiksmų planas

Nevyriausybinių organizacijų, vienijančių Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjus ir kitus nukentėjusius nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenis, stiprinimo 2015–2016 metų konkurso organizavimo nuostatai

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-06-04