Tyrimai

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu 2019 m. buvo atliktas Nevyriausybinių organizacijų teisinės ir mokestinės aplinkos tyrimas, kuriuo siekta išanalizuoti NVO teisinę aplinką, ypatingą dėmesį skiriant šiems teisės aktams: Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymas, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas, Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gruodžio 13 d. nutarimas Nr. XII-82 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“, išanalizuoti NVO mokestinę aplinką, ypatingą dėmesį skiriant šiems mokesčiams: gyventojų pajamų mokestis, loterijų ir lošimų mokestis, nekilnojamojo turto mokestis, pridėtinės vertės mokestis, taip pat su darbo santykiais susiję mokesčiai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-18