Tyrimai

NVO teisinė ir mokestinė aplinka

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu 2019 m. buvo atliktas Nevyriausybinių organizacijų teisinės ir mokestinės aplinkos tyrimas, kuriuo siekta išanalizuoti NVO teisinę aplinką, ypatingą dėmesį skiriant šiems teisės aktams: Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymas, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas, Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gruodžio 13 d. nutarimas Nr. XII-82 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“, išanalizuoti NVO mokestinę aplinką, ypatingą dėmesį skiriant šiems mokesčiams: gyventojų pajamų mokestis, loterijų ir lošimų mokestis, nekilnojamojo turto mokestis, pridėtinės vertės mokestis, taip pat su darbo santykiais susiję mokesčiai.

Bendruomeninė ir savanoriška veikla Lietuvoje

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu 2020 m. buvo atliktas Bendruomeninės ir savanoriškos veiklos Lietuvoje tyrimas. Šis tyrimas skirtas bendruomeninės ir savanoriškos veiklos situacijai ir pokyčiams Lietuvoje įvertinti, analizuojant įvairių visuomenės grupių požiūrį ir įsitraukimą į šias veiklas, taip pat iššūkiams, įskaitant teisinį reglamentavimą ir įgyvendinamas programas, kurie kyla šias veiklas plėtojančioms organizacijoms, nustatyti, siekiant, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos ir numatytos veiksmingesnės priemonės bendruomeninei ir savanoriškai veiklą plėtoti ir stiprinti. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-12-18