Apie savanorišką veiklą

Savanoriška veikla tai savanorio, ne jaunesnio nei 14 metų amžiaus, neatlyginamai atliekama visuomenei naudinga veikla, kuri vykdoma sudarius susitarimą žodžiu ar raštu. Savanoriškos veiklos sutartys privalo būti sudaromos tik tais atvejais, jei organizacija kompensuoja savanorio patirtas išlaidas ar to pageidauja bent viena iš sutartį sudarančių pusių. 

Savanoriškos  veiklos ypatumus, principus, savanorio ir savanoriškos veiklos organizatoriaus teises ir pareigas,  organizavimo tvarką, savanorių draudimo ir išlaidų kompensavimo atvejus nustato - Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas

Savanorystė gali būti labai įvairių formų - savanoriška veikla ir savanoriška tarnyba, vietinė, nacionalinė ir tarptautinė savanoriška veikla, specializuota veikla, konkrečios amžiaus grupės atstovų veikla, trumpalaikė ir ilgalaikė. Kiekviena forma turi savų pranašumų, tad labai svarbu pasirinkti ne tik temą, bet ir formą, atitinkančią jūsų poreikius.

Daugiau apie savanoriškos veiklos galimybes Lietuvoje ir Europoje:

http://buksavanoriu.lt 
http://www.cv.lt/savanoryste
http://savanoriaujam.lt
http://www.sportosavanoriai.lt/
http://kulturossavanoriai.lt/
https://www.jtba.lt

2022 metai - Savanorystės metai

Siekiant pažymėti savanorystės įteisinimo Lietuvoje dešimtmetį ir atkreipti dėmesį į visuomenės įsitraukimo į savanorišką veiklą svarbą bei savanorių indėlį prisidedant prie Covid-19 pasekmių suvaldymo, Lietuvos Respublikos Seimas 2021 m. gegužės 13 d. priėmė nutarimą Nr. XIV-314 „Dėl 2022 metų paskelbimo Savanorystės metais“. Įgyvendinant minėtą nutarimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2021 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1002 patvirtino Savanorystės metų minėjimo 2022 metais planą, kuriame numatytos edukacinės ir kultūrinės iniciatyvos, mokymai, renginiai, planuojamos parengti metodikos, tyrimai ir planuojama tobulinti teisinė bazė, reguliuojanti savanorišką veiklą.  

Savanoriška veikla ekstremalios situacijos metu

2020 m. pandemijos akivaizdoje savanorių veikla prisidėjo prie visuomenės iššūkių sprendimo. Siekiant padėti nevyriausybinėms organizacijoms (NVO) saugiai organizuoti savanorišką veiklą pandemijos metu, taip pat atsiradus kitoms ekstremalioms aplinkybėms, dalintis patirtimi, išmoktomis pamokomis ir plėtoti pradėtą glaudesnį valstybės bei savivaldybių įstaigų bendradarbiavimą su NVO, VšĮ Europos namai parengė metodines rekomendacijas skirtas NVO, savivaldybėms ir valstybinėms institucijoms.

Metodinės rekomendacijos NVO: Kaip organizuoti savanorišką veiklą ekstremaliosios situacijos metu

2020 m. rugsėjo mėn. organizuotas renginys, ekstremalių situacijų savanoriškos veiklos organizavimo patirties dalinimuisi ir metodinių rekomendacijų pristatymui. Kviečiame susipažinti su renginio įrašu:

Atnaujinimo data: 2024-01-17