NVO teikiamas finansavimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 3 punktą, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija renka ir analizuoja duomenis apie nevyriausybinėms organizacijoms teikiamą finansavimą. Susisteminta informacija, pateikiama puslapyje, parengta pagal institucijų pateiktą informaciją Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

2021 m. skiriamas finansavimas

Detali informacija

 

2020 m. skirtas finansavimas

2020 m. nevyriausybinėms organizacijoms pretendavo į bent 50 955 808.38 Eur. Detalesnė informacija apie skirtą finansavimą bus surinkta 2021 m. I ketvirtyje.

Detali informacija

 

2019 m. suteiktas finansavimas

2019 m. nevyriausybinės organizacijos galėjo pretenduoti į 143 688 238.65 Eur. Iš viso 2019 m. buvo finansuota daugiau nei 2800 nevyriausybinių organizacijų projektų (tam tikrais atvejais naudos gavėjų pagal nevyriausybinės organizacijos statusą išskirti neįmanoma).

Detali informacija

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-31