Svarbiausi LR teisės aktai ir strateginiai dokumentai lyčių lygybės klausimais

Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas / Law on Equal Opportunities for Women and Men

Darbo kodeksas 26 str. 1 dalis / Labour Law artcile 26, 1st part.

 

Kiti teisės aktai

 

Valstybinė moterų ir vyrų lygių galimybių programa

 

Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių programos įgyvendinimo ataskaitos

Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių programos įgyvendinimo poveikio vertinimas

 
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-16