Lyčių lygybė ir tarptautinė erdvė

Tarptautinės institucijos dirbančios lyčių lygybės temomis

Jungtinės Tautos (JT)

Europos Taryba - Moterų ir vyrų lygybės koordinacinis komitetas (CDEG)  (anglų kalba)

Europos Saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (OSCE) (anglų kalba)

Šiaurės ministrų taryba (anglų kalba)

Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuras (ODHIR) (anglų kalba)

Austrijos tarpministerinė darbo grupė dėl lyčių integravimo ir finansavimo (anglų kalba)

 

Svarbiausi teisės aktai ir strateginiai dokumentai

Jungtinės Tautos 

Ataskaitos (apie Lietuvos tarptautinių įsipareigojimų vykdymą)

Europos Taryba 

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija ir jos rekomendacijos

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-13