Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas

Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą 2007–2013 m. laikotarpiu sudarė keturi fondai:
1) Išorės sienų fondas (ISF);
2) Europos grąžinimo fondas (GF);
3) Europos pabėgėlių fondas (EPF);
4) Europos fondas trečiųjų šalių piliečių integracijai (EIF).

2014–2020 m. laikotarpiu minėti keturi fondai apjungiami į du fondus: Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondą (toliau – PMIF, kurį sudarys dabartinio laikotarpio EPF, EIF ir GF) ir Vidaus saugumo fondą (VSF), apimantį išorės sienų valdymą bei vizų politiką.

PMIF tikslas – prisidėti prie Europos Sąjungos veiksmingo migracijos srautų valdymo, kuris yra laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės dalis, laikantis bendros prieglobsčio, papildomos apsaugos, laikinos apsaugos politikos ir bendros migracijos politikos.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 2014–2020 metų laikotarpiu yra paskirta atsakinga institucija už PMIF administravimą Lietuvoje, Vidaus reikalų ministerija – VSF.

Aktualios nuorodos:

 

PMIF kvietimai teikti paraiškas

2020-12-07 Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 3 veiksmo „Tolerancijos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-2.1.3-K-03.
Galutinis paraiškų pateikimo terminas - 2021 m. vasario 1 d. 17:00 val. 
Projekto finansavimo sąlygų aprašą galite rasti čia, paraiškos ir priedų formas pildymui čia.

2020-11-13 Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 6 veiksmo „Bendruomenių iniciatyvų skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2.1.6-K-01 (patikslintas 12-07).
Galutinis paraiškų pateikimo terminas - 2021 m. vasario 17 d. 17:00 val.
Projekto finansavimo sąlygų aprašą galite rasti čia, paraiškos ir priedų formas pildymui čia.

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-07