exclamation

Informuojame, kad nuo 2020-11-27 18:00 iki 2020-11-29 18:00 ir nuo 2020-12-04 18:00 iki 2020-12-06 18:00 bus atliekami IS infrastruktūros perkėlimo darbai. Dėl šios priežasties galimi trumpalaikiai portalo „Mano vyriausybė“ veiklos sutrikimai. Atsiprašome už nepatogumus.

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas

Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą 2007–2013 m. laikotarpiu sudarė keturi fondai: 1) Išorės sienų fondas (ISF); 2) Europos grąžinimo fondas (GF); 3) Europos pabėgėlių fondas (EPF); 4) Europos fondas trečiųjų šalių piliečių integracijai (EIF).

2014–2020 m. laikotarpiu minėti keturi fondai apjungiami į du fondus: Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondą (toliau – PMIF, kurį sudarys dabartinio laikotarpio EPF, EIF ir GF) ir Vidaus saugumo fondą (VSF), apimantį išorės sienų valdymą bei vizų politiką.

PMIF tikslas – prisidėti prie Europos Sąjungos veiksmingo migracijos srautų valdymo, kuris yra laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės dalis, laikantis bendros prieglobsčio, papildomos apsaugos, laikinos apsaugos politikos ir bendros migracijos politikos.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 2014–2020 metų laikotarpiu yra paskirta atsakinga institucija už PMIF administravimą Lietuvoje, Vidaus reikalų ministerija – VSF.

Daugiau informacijos http://esf.socmin.lt/index.php?-215201521

Komunikacijos planai: http://esf.socmin.lt/index.php?1401828966

 

 

PMIF kvietimai teikti paraiškas

PMIF kvietimų dokumentai http://esf.socmin.lt/index.php?-569890253 

2020-05-13 Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas“ 1 nacionalinio tikslo „Su grąžinimo procedūromis susijusios priemonės“ 4 veiksmo „Išsiuntimo operacijų stebėsena“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-3.1.4-K-02
Galutinis paraiškų pateikimo terminas - 2020 m. birželio 29 d. 17:00 val.

 

2020-05-06 Stabdomas paraiškų teikimas pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas“ 1 nacionalinio tikslo „Su grąžinimo procedūromis susijusios priemonės“ 4 veiksmo „Išsiuntimo operacijų stebėsena“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-3.1.4-K-02

 

2020-03-20 Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas“ 1 nacionalinio tikslo „Su grąžinimo procedūromis susijusios priemonės“ 4 veiksmo „Išsiuntimo operacijų stebėsena“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-3.1.4-K-02
Galutinis paraiškų pateikimo terminas - 2020 m. gegužės 15 d. 16:00 val.

 

2020-03-09 Paskelbtas kvietimas Nr. PMIF 1.2.2-K-02 teikti paraiškas  pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 2 nacionalinio tikslo „Valstybių narių gebėjimai plėtoti, stebėti ir vertinti savo prieglosčio politiką ir procedūras“ 2 veiksmo „Priėmimo sąlygų stebėsena“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-1.2.2-K-02.
Galutinis paraiškų pateikimo terminas - 2020 m. balandžio 30 d. 17:00 val.

 

2019-07-30 Paskelbtas kvietimas Nr. PMIF 2.1.2-K-02 teikti paraiškas  pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 2 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 2 veiksmo „Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-2.1.2-K-02.  
Galutinis paraiškų pateikimo terminas - 2019 m. rugsėjo 23 d. 17:00 val.

 

2019-01-10 Paskelbtas kvietimas PMIF 1.1.4 -K- 02   teikti paraiškas pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo "Bendroji Europos prieglobsčio sistema" 1 nacionalinio tikslo "Priėmimo ir prieglobsčio sistemos" 4 veiksmo "Paslaugų tiekimas prieglobsčio prašytojams" projektų finansavimo sąlygų aprašą   Nr. PMIF-1.1.4-K-02.
Galutinis paraiškų pateikimo terminas - 2019 m. vasario 15 d. 14.45val.

 

2018-10-03 Paskelbtas kvietimas Nr. PMIF-3.2.2-K-03 teikti paraiškas pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo "Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas" 2 nacionalinio tikslo "Grąžinimo priemonės" 2 veiksmo "Reintegracija kilmės šalyje" projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-3.2.2-K-03.

Galutinis paraiškų pateikimo terminas - 2018 m. lapkričio 12 d. 17.00 val.

 

2018-03-15 Paskelbtas kvietimas Nr. PMIF-3.2.1-K-02 teikti paraiškas pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo "Trečiųjų šali piliečių grąžinimas" 2  nacionalinio tikslo „Grąžinimo priemonės" 1 veiksmo „Savanoriškas grįžimas" projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-3.2.1-K-02.

Galutinis paraiškų pateikimo terminas - 2018 m. gegužės 2 d. 17.00 val.

2017-10-26 Paskelbtas kvietimas Nr. PMIF-1.1.5-K-01 teikti paraiškas pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema" 1 nacionalinio tikslo „Priėmimo ir prieglobsčio sistemos" 5 veiksmo „Specialistų, dirbančių prieglobsčio srityje, gebėjimų stiprinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-1.1.5-K-01.
Kvietimo teikti paraiškas skelbimas paskelbtas 2017 m. spalio 26 d. leidinyje „Lietuvos žinios" (plačiau http://esf.socmin.lt/index.php?-1252706858).
Galutinis paraiškų pateikimo terminas - 2017 m. gruodžio 20 d. 17.00 val.

  

2017-10-26 Atnaujintas paraiškų priėmimas pagal Projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-2.2.1-K-01

Paskelbtas atnaujintas kvietimas Nr. PMIF-2.2.1-K-01  teikti paraiškas pagal pakeistą Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija" 2 nacionalinio tikslo Praktinis bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimo priemonės" 1 veiksmo Praktinis bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimo priemonės" projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-2.2.1-K-01.
Kvietimo teikti paraiškas skelbimas paskelbtas 2017 m. spalio 26 d. leidinyje "Lietuvos žinios" (plačiau http://esf.socmin.lt/index.php?-1252706858).
Galutinis paraiškų pateikimo terminas - 2017 m. lapkričio 30 d. 17.00 val.

 

2017-06-23 Stabdomas paraiškų priėmimas pagal Projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-2.2.1-K-01
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija stabdo paraiškų priėmimą pagal paskelbtą kvietimą teikti paraiškas projektams, skirtiems įgyvendinti Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo
Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėsta migracija" 2 nacionalinio tikslo Praktinis bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimo priemonės" 1 veiksmo Praktinis bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimo priemonės" projektų finansavimo sąlygų apraše Nr. PMIF-2.2.1-K-01, patvirtintame Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. A1-144, numatytas veiklas. Paraiškų priėmimas sustabdytas iki kol bus patvirtintos naujos kvietimo teikti paraiškas sąlygos.
Maloniai prašome sekti informaciją mūsų tinklapyje.

 

2017-04-12 Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas Nr. PMIF-2.2.1-K-01 pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija" 2 nacionalinio tikslo „Praktinis bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimo priemonės" 1 veiksmą „Praktinis bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimo priemonės" .
Kvietimo teikti paraiškas skelbimas paskelbtas 2017 m. balandžio 11 d. leidinyje „Lietuvos žinios" (plačiau http://esf.socmin.lt/index.php?-215201521).
Galutinis paraiškų pateikimo terminas - 2017 m. birželio 30 d. 16.15 val.

 

2016-11-25 Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas Nr. PMIF-2.1.3-K-02 pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija" 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės" 3 veiksmą „Tolerancijos skatinimas".
Kvietimo teikti paraiškas skelbimas paskelbtas 2016 m. lapkričio 25 d. leidinyje „Informaciniai pranešimai" Nr.92 (plačiau http://esf.socmin.lt/index.php?-1252706858).
Galutinis paraiškų pateikimo terminas - 2017 m. sausio 16 d. 17.30 val.

 

2016-10-05 Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas Nr. PMIF-2.1.5-K-01 Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos finansavimui gauti pagal veiksmą "igracijos ir integracijos informacinė platforma". Kvietimo teikti paraiškas skelbimas paskelbtas 2016 m. spalio 5 d. leidinyje „Informaciniai pranešimai" Nr. 77 (plačiau http://esf.socmin.lt/index.php?-1252706858).

Galutinis paraiškų pateikimo terminas - 2016 m. gruodžio 5 d. 17.30 val. 

 

2016-09-14 Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas Nr. PMIF-1.2.2-K-01 Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos finansavimui gauti pagal veiksmą Priėmimo sąlygų stebėsena". Kvietimo teikti paraiškas skelbimas paskelbtas 2016 m. rugsėjo 14 d. leidinyje Informaciniai pranešimai" Nr. 71 (plačiau http://esf.socmin.lt/index.php?-1252706858).

Galutinis paraiškų pateikimo terminas - 2016 m. spalio 18 d. 17.30 val.

 

2016-06-06 Paskelbtas kvietimas Nr. PMIF-3.2.2-K-02 teikti paraiškas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos finansavimui gauti pagal veiksmą „Reintegracija kilmės šalyje". Kvietimo teikti paraiškas skelbimas paskelbtas 2016 m. birželio 3 d. leidinyje „Informaciniai pranešimai" Nr. 43 (plačiau http://esf.socmin.lt/index.php?-1252706858).

Galutinis paraiškų pateikimo terminas -2016 m. liepos 11 d. 17:30 val.

 

2016-04-15 Paskelbtas kvietimas Nr. PMIF-3.1.4-K-01 teikti paraiškas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos finansavimui gauti. Kvietimo teikti paraiškas skelbimas paskelbtas 2016 m. balandžio 15 d. leidinyje „Informaciniai pranešimai" Nr. 29 (plačiau http://esf.socmin.lt/index.php?-1252706858).

Galutinis paraiškų pateikimo terminas -2016 m. gegužės 23 d. 17:30 val.

 

2016-03-23 Paskelbtas kvietimas Nr. PMIF-2.1.3-K-01 teikti paraiškas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos finansavimui gauti.
Kvietimo teikti paraiškas skelbimas paskelbtas 2016 m. kovo 23 d. leidinyje „Informaciniai pranešimai" Nr. 22 (plačiau http://esf.socmin.lt/index.php?-1252706858).

Galutinis paraiškų pateikimo terminas -2016 m. balandžio 25 d. 17:30 val.

 

2015-12-18 Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal atnaujintas konkurso sąlygas projektams, skirtiems įgyvendinti Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija" 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės" 2 veiksmą „Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas".

Galutinis paraiškų pateikimo terminas - 2016 m. vasario 1 d. 17.30 val.

Pareiškėjai, planuojantys projektą įgyvendinti su partneriu (-iais), turi viešai atsirinkti partnerį pagal projektų finansavimo sąlygų aprašo 13 ir 131 punktų reikalavimus. Pareiškėjas likus ne mažiau kaip 10 dienų iki galutinio paraiškų pateikimo termino pabaigos turi pateikti 131 punkte nurodytą informaciją atsakingai institucijai el. paštu Dovile.Kinaitiene@socmin.lt ir Gerda.Mockaitiene@socmin.lt

Informacija apie projektų partnerių atranką skelbiama čia.

 

2015-11-05 Stabdomas paraiškų priėmimas pagal Projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-2.1.2-K-01

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija stabdo paraiškų priėmimą pagal paskelbtą kvietimą teikti paraiškas projektams, skirtiems įgyvendinti Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėsta migracija" 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės" 2 veiksmo „Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas" projektų finansavimo sąlygų apraše Nr. PMIF-2.1.2-K-01, patvirtintame Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. A1-530, numatytas veiklas. Paraiškų priėmimas sustabdytas iki kol bus patvirtintos naujos kvietimo teikti paraiškas sąlygos.

Maloniai prašome sekti informaciją mūsų tinklapyje.

 

2015-10-14 Paskelbtas kvietimas Nr. PMIF-3.2.2-K-01 teikti paraiškas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos finansavimui gauti.
Kvietimo teikti paraiškas skelbimas paskelbtas 2015 m. spalio 14 d. leidinyje „Informaciniai pranešimai" Nr. 81 (plačiau http://esf.socmin.lt/index.php?-569890253

2015-10-07 Paskelbti kvietimai Nr. PMIF-2.1.1-K-01 ir Nr. PMIF-3.2.1-K-01 teikti paraiškas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos finansavimui gauti.
Kvietimų teikti paraiškas skelbimai paskelbti 2015 m. spalio 7 d. leidinyje „Informaciniai pranešimai" Nr. 79.

2015-09-30 Paskelbtas kvietimas Nr. PMIF-2.1.2-K-01 teikti paraiškas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos finansavimui gauti.
Kvietimo teikti paraiškas skelbimas paskelbtas 2015 m. rugsėjo 30 d. leidinyje „Informaciniai pranešimai" Nr. 77.

2015-07-13 Paskelbtas kvietimas Nr. PMIF-1.1.4-K-01 teikti paraiškas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos finansavimui gauti.
Kvietimo teikti paraiškas skelbimas paskelbtas 2015 m. liepos 10 d. leidinyje „Informaciniai pranešimai" Nr. 54. 

 

PMIF viešinimas:

2017 m. spalio 16 d. – 2018 m. spalio 15 d. laikotarpio PMIF komunikacijos planas

PMIF ženklas ir jo techninės charakteristikos

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-23