Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) teikiama parama žmonėms, netekusiems darbo dėl esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, vykstančių dėl globalizacijos, pavyzdžiui, kai uždaroma didelė bendrovė arba gamykla perkeliama už ES ribų, arba dėl pasaulinės ekonomikos ir finansų krizės.

Pagrindinis EGF tikslas – individualios darbo rinkos priemonės, padedančios darbuotojams kuo greičiau grįžti į darbo rinką.

EGF finansinė parama teikiama, kai:

  • iš įmonės ( įskaitant darbuotojus, atleistus jos tiekėjų ar tolesnės gamybos grandies įmonėse) atleidžiama bent 500 darbuotojų per 4 mėnesių laikotarpį;
  • iš vieno sektoriaus atleidžiama bent 500 darbuotojų per 9 mėnesių laikotarpį;
  • išimtinais atvejais atleistųjų skaičius gali nesiekti 500, t.y.  kai atleidimai iš darbo smarkiai paveikia užimtumo lygį ir vietos ekonomiką.


EGF paramos projektus administruoja ir įgyvendina nacionalinės arba regionų valdžios institucijos (Lietuvos atveju projektai įgyvendinami per Lietuvos darbo biržos sistemą). EGF projektais gali pasinaudoti atleisti pavieniai darbuotojai.

Iš EGF gali būti bendrai finansuojami tokios priemonės kaip:

pagalba ieškant darbo, profesinio orientavimo pagalba, švietimas, mokymas ir perkvalifikavimas, verslumas.

Iš EGF bendrai nefinansuojamos socialinės apsaugos priemonės, tokios kaip pensijos arba bedarbio pašalpos.

Intervencijos kriterijų, reikalavimus atitinkančių paramos gavėjų bei paraiškų, priemonių ir kitos taisyklės nustatytos EGF reglamente (2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1309/2013).

Daugiau informacijos http://esf.socmin.lt/index.php?1788577551

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-23