Tarpininkavimo įdarbinant paslaugos

Turinys

 

Įdarbinimo užsienyje agentūros

Nemažai darbą praradusių ar norinčių jį pakeisti žmonių ketina įsidarbinti kitose Europos Sąjungos šalyse. Tai jie gali padaryti tiesiogiai arba per įdarbinimo užsienyje agentūras. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija perspėja, kad reikia atidžiai rinktis įdarbinimo tarpininką, kad netektų nukentėti nuo nesąžiningų verteivų, būtinai skaityti pasirašomas paslaugų ir darbo sutartis, žinoti, kuo jos skiriasi, o kilus klausimams kreiptis į teisininkus ar įdarbinimą kontroliuojančias institucijas.

 

Ką turi daryti žmogus, norintis dirbti kitoje ES šalyje?

 

Pirmas žingsnis: renkama informacija, naudojamasi nemokama konsultacija

Visų pirma asmuo gali kreiptis į „Eures“ konsultantus, kurie dirba teritorinėse darbo biržose. „Eures“ – Europos užimtumo tarnyba – yra bendradarbiavimo tinklas, kurio paskirtis – užtikrinti laisvą darbuotojų judėjimą Europos ekonominėje erdvėje. Konsultantai nemokamai padeda ir pataria asmenims, kurie nori dirbti užsienyje, informuoja apie atitinkamas laisvas darbo vietas ir padeda rašyti prašymus bei gyvenimo aprašymus. Jie naudojasi duomenų baze, kurioje yra informacijos apie gyvenimo ir darbo sąlygas, darbo rinkas, būsto sąlygas, švietimą, pragyvenimo išlaidas, socialinę sritį reglamentuojančius teisės aktus, mokesčių sistemą, mokymosi galimybes, kvalifikacijų pripažinimą visose valstybėse narėse. Taip pat „Eures“ paslaugomis gali naudotis ir darbdaviai, ieškodami darbuotojų svetur.

Norint pasinaudoti „Eures“ konsultanto pagalba nebūtina būti užsiregistravus darbo biržoje. Tokie konsultantai dirba ir kitose ES šalyse.

 

Antras žingsnis: įsitikinama, ar tarpininkaujantis įdarbinant asmuo deklaravęs tokią veiklą

Užsiimantys šia veikla fiziniai ir juridiniai asmenys turi pranešti apie savo statusą Lietuvos darbo biržai pagal Informacijos apie tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimą tvarkos aprašą

Įdarbinimo agentūras kontroliuoja tos įstaigos, kurios prižiūri įmonių veiklą bei užsiima nelegalaus darbo prevencija: Valstybinė darbo inspekcija, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (kuri nelegalų darbą kontroliuojančių valstybės institucijų ir įstaigų prašymu atlieka operatyvinį darbą ir nustačiusi nusikaltimų finansams požymių vykdo baudžiamąjį persekiojimą), Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (kuri tikrina atvejus, kai dirbama neturint verslo liudijimų, nedeklaravus individualios veiklos ar neregistravus įmonės), Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (kuris teikia pagalbą valstybės institucijoms ir įstaigoms, vykdančioms nelegalaus darbo reiškinių prevenciją, o taip pat vykdo draudžiamos, neregistruotos bei dirbamos neturint verslo liudijimo veiklos kontrolę), „Sodra“ (kuri kontroliuoja, ar nėra pažeidimų mokant socialinio draudimo įmokas).

Jei įtariama, kad įmonė verčiasi veikla pažeisdama įstatymus, reikia kreiptis į teisėsaugos institucijas.

 

Trečias žingsnis: sudarant paslaugų sutartį reikia žinoti abiejų pusių teises ir pareigas

Su įdarbinimo agentūra asmuo sudaro paslaugų sutartį. Ją būtina atidžiai perskaityti: turi būti nurodyti tos agentūros įsipareigojimai, teikiamos paslaugos bei ieškančio darbo asmens įsipareigojimai, nesutarimų sprendimo tvarka. Agentūra privalo ieškoti darbo vietos pagal ieškančio darbo asmens pageidavimus ir profesinį pasirengimą. Suradus darbo vietą – užtikrinti visų būtinų dokumentų, reikalingų asmens įsidarbinimui pagal įdarbinančios šalies teisės aktus, sutvarkymą ir pateikimą asmeniui. Ieškančiam darbo asmeniui turi būti pateiktas darbo pasiūlymas, darbo sutartis, taip pat jis turi būti išsamiai informuotas apie darbo pobūdį, įdarbinimo bei apmokėjimo sąlygas ir terminus, mokesčių bei socialinio draudimo įmokų mokėjimą.

Tarp darbuotojo ir darbdavio pasirašoma darbo sutartis. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad apmokėjimas už darbą, darbo sąlygos, bandomojo laikotarpio trukmė, atsakomybė yra darbdavio ir darbuotojo susitarimo reikalas ir šie abiejų pusių įsipareigojimai turi būti aiškiai aptarti ir išdėstyti darbo sutartyje ir darbo pasiūlyme, bet ne sutartyje su agentūra.

Ginčai, kylantys dėl darbo sutarties ir darbo santykių tarp užsienio valstybės darbdavio ir iš Lietuvos dirbančio asmens, sprendžiami tos užsienio valstybės įstatymų nustatyta tvarka, t.y., agentūra neatsako už įdarbinamo asmens ir darbdavio susitarimus. Jei jie nevykdomi, darbuotojas gali kreiptis į teisėsaugą įprasta tvarka toje šalyje, kur dirba.

 

Trumpa atmintinė

  • Kol nepatikrinsite, nepasitikėkite įmonėmis, kurios skelbia tik telefoną arba el. pašto adresą.
  • Būtinai skaitykite visas sutartis, nepasirašinėkite jų „iš klausos“. Tai ne šiaip formalumas, o juridinis dokumentas!
  • Nepasirašinėkite sutarčių, kuriose neaiškiai aprašyti įsipareigojimai, arba pasakojama ir žadama viena, o sutartyje kas kita. 
  • Jei toks faktas jau įvyko, reikia kreiptis į artimiausią policijos įstaigą arba į darbo santykius kontroliuojančias institucijas. 
  • Vykstant į užsienį bet kokiu atveju reikia pasidomėti, kokios institucijos toje šalyje užsiima darbo santykių priežiūra.
  • Darykite sutarčių ir asmens dokumentų kopijas, turėkite jas su savimi.
  • Nedirbkite be darbo sutarčių, neatiduokite asmens dokumentų įtartiniems asmenims.
 

Svarbios nuorodos

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-02-28