BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Produktų sauga

Kiekvienas produktas, pateikiamas ar tiekiamas rinkai turi būti saugus. Reikalavimus produktų saugai nustato Produktų saugos įstatymas ir Europos Sąjungos teisės aktai.  Įgyvendinant Produktų saugos įstatymą Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. 1482 „Dėl institucijų, įgaliotų tvirtinti privalomuosius produktų saugos reikalavimus ir nustatyti atitikties įvertinimo reikalavimus, paskyrimo“ paskirta atsakinga už techninių reglamentų bei kitų teisės aktų, nustatančių privalomuosius produktų saugos reikalavimus, tvirtinimą ir atitikties įvertinimo tvarkos nustatymą šių produktų:

 • asmeninių apsaugos priemonių;
 • lynų, kablių ir grandinių;
 • mašinų;
 • liftų;
 • lynų kelio įrenginių.

 

Asmeninės apsaugos priemonės

Asmeninių apsaugos priemonių (AAP) projektavimo ir gamybos reikalavimai, siekiant užtikrinti naudotojų sveikatos apsaugą ir saugą, ir laisvo AAP judėjimo Europos Sąjungoje taisyklės nustatytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/425 Siekdama užtikrinti tinkamą nustatytų reikalavimų įgyvendinimą Europos Sąjungoje, Europos Komisija parengė Reglamento (ES) 2016/425 taikymo vadovą, kurį anglų kalba, taip pat kitą aktualią informaciją dėl AAP, galima rasti Europos Komisijos vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinio direktorato tinklapyje. Asmeninių apsaugos priemonių reglamento taikymo vadovas lietuvių kalba: AAP reglamento gairės.

Dėl Reglamento (ES) 2016/425 įgyvendinimo Lietuvoje priimtas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. A1-171 „Dėl 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 89/686/EEB, įgyvendinimo“.

AAP rinkos priežiūrą vykdo Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

VšĮ Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro (buveinės adresas: Savanorių pr. 231, LT-02300 Vilnius) Tekstilės technologijų skyriaus Tekstilės medžiagų ir gaminių bandymų ir sertifikavimo laboratoriją yra paskelbtoji (notifikuotoji) įstaiga (Europos Komisijos informacinėje sistemoje Nando notifikuotosios įstaigos Nr. 1401), kuri Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. A1-550 „Dėl įstaigos paskyrimo atlikti 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 89/686/EEB, nustatytas atitikties įvertinimo procedūras“ paskirta atlikti atitikties vertinimo procedūras pagal Reglamente (ES) 2016/425 nustatytus reikalavimus šių AAP:

 • gerai matoma apranga;
 • apsauginė apranga, dėvima suvirinimo ir panašių procesų metu;
 • apsauginė apranga, apsauganti nuo karščio ir liepsnos (<100 °C);
 • apsauginė apranga nuo sklaidomojo elektrostatinio krūvio;
 • apsauginė apranga nuo atmosferos sąlygų, kurios nėra ypatingos;
 • apsaugos priemonės (apsauginė apranga) nuo cheminių medžiagų ir mišinių, pavojingų sveikatai;
 • apsaugos priemonės (apsauginė apranga) nuo kenksmingų biologinių veiksnių.

Jeigu Lietuvoje nėra reikiamos paskelbtosios (notifikuotosios) įstaigos, kuri atliktų produkto atitikties vertinimą ir išduotų sertifikatą, kad produktas atitinka jam taikomus esminius saugos ir sveikatos reikalavimus, produkto gamintojas ar jo atstovas gali kreiptis į paskelbtąją (notifikuotąją) atitikties vertinimo įstaigą, nurodytą Europos Komisijos informacinėje sistemoje Nando.

 

Lynai, kabliai ir grandinės

Europos Sąjungoje reikalavimai kėlimo įrangai nustatyti Tarybos direktyvoje 73/361/EEB.

Lietuvoje galioja techninis reglamentas „Kėlimo reikmenys. Sertifikavimas ir ženklinimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 113 „Dėl techninio reglamento „Kėlimo reikmenys. Sertifikavimas ir ženklinimas“ patvirtinimo“, kuriuo perkeltos ir įgyvendinamos Direktyvos 73/361/EEB nuostatos.

 

Mašinos

Europos Sąjungoje reikalavimai, taikomi mašinų projektavimui, gamybai, jų atitikties vertinimui ir pateikimui, tiekimui rinkai, nustatyti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/42/EB. iš dalies keičiančioje Direktyvą 95/16/EB (nauja redakcija). Siekdama užtikrinti tinkamą nustatytų reikalavimų įgyvendinimą Europos Sąjungoje, Europos Komisija parengė Direktyvos 2006/42/EB taikymo vadovą, kurį anglų kalba, taip pat kitą aktualią informaciją dėl mašinų, galima rasti Europos Komisijos vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinio direktorato tinklapyje. Direktyvos 2006/42/EB taikymo vadovo (2.1 redakcija) vertimas į lietuvių kalbą čia.

Lietuvoje galioja techninis reglamentas „Mašinų sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28 „Dėl techninio reglamento „Mašinų sauga“ patvirtinimo“, kuriuo perkeltos ir įgyvendinamos Direktyvos 2006/42/EB nuostatos. Lietuvos rinkai pateikiamos, tiekiamos ar pradedamos naudoti mašinos turi atitikti šio techninio reglamento reikalavimus.

Mašinų, skirtų naudoti ne profesionaliems naudotojams, rinkos priežiūrą vykdo Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

Mašinų, skirtų naudoti profesionaliems naudotojams, rinkos priežiūrą vykdo Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinė darbo inspekcija).

Lietuvoje nėra paskelbtųjų (notifikuotųjų) įstaigų,  kurios pagal techninio reglamento „Mašinų sauga“ reikalavimus atliktų produkto atitikties vertinimą ir išduotų sertifikatą, kad produktas atitinka jam taikomus esminius saugos ir sveikatos reikalavimus. Todėl atitinkamo produkto gamintojas ar jo atstovas gali kreiptis į paskelbtąją (notifikuotąją) atitikties vertinimo įstaigą, nurodytą Europos Komisijos informacinėje sistemoje Nando.

 

Liftai

Europos Sąjungoje reikalavimai, taikomi liftų ir liftų saugos įtaisų projektavimui, gamybai, jų atitikties vertinimui ir pateikimui, tiekimui rinkai, nustatyti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/33/ES. Siekdama užtikrinti tinkamą nustatytų reikalavimų įgyvendinimą Europos Sąjungoje, Europos Komisija parengė Direktyvos 2014/33/ES taikymo vadovą, kurį anglų kalba, taip pat kitą aktualią informaciją dėl liftų ir liftų saugos įtaisų, galima rasti Europos Komisijos vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinio direktorato tinklapyje. Direktyvos 2014/33/ES taikymo vadovo vertimas į lietuvių kalbą  čia.

Lietuvoje galioja techninis reglamentas „Liftai ir liftų saugos įtaisai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 106 „Dėl techninio reglamento „Liftai ir liftų saugos įtaisai“ patvirtinimo“, kuriuo perkeltos ir įgyvendinamos Direktyvos 2014/33/ES nuostatos. Lietuvos rinkai pateikiami, tiekiami ar pradedami naudoti liftai ir liftų saugos įtaisai turi atitikti šio techninio reglamento reikalavimus.

Liftų ir liftų saugos įtaisų rinkos priežiūrą vykdo Valstybinė darbo inspekcija.

Lietuvoje liftų atitiktį esminiams saugos ir sveikatos reikalavimams vertina šios paskelbtosios (notifikuotosios) atitikties vertinimo įstaigos:

Įstaigos pavadinimas

Europos Komisijos suteiktas numeris informacinėje sistemoje Nando

Atitikties vertinimo procedūra pagal techninį reglamentą „Liftai ir liftų saugos įtaisai“

Sprendimas dėl atitikties vertinimo įstaigos paskyrimo

VšĮ

Technikos priežiūros tarnyba

Nr. 1399

 • Baigiamasis liftų patikrinimas pagal 5 priedą.
 • Vieneto patikra pagrįsta liftų atitiktis (G modulis) pagal 8 priedą.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. kovo 21 d. įsakymas Nr. A1-143 „Dėl viešosios įstaigos Technikos priežiūros tarnybos paskyrimo atlikti techniniame reglamente „Liftai ir liftų saugos įtaisai“ nustatytas atitikties įvertinimo procedūras“

VšĮ

„Kėlimo įrenginių priežiūros tarnyba“

Nr.1618

 • Baigiamasis liftų patikrinimas pagal 5 priedą.
 • Vieneto patikra pagrįsta liftų atitiktis (G modulis) pagal 8 priedą.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. kovo 21 d. įsakymas Nr. A1-144 „Dėl viešosios įstaigos „Kėlimo įrenginių priežiūros tarnyba“ paskyrimo atlikti techniniame reglamente „Liftai ir liftų saugos įtaisai“ nustatytas atitikties įvertinimo procedūras“

UAB

„Kiwa Inspecta“

Nr. 2268

 • Baigiamasis liftų patikrinimas pagal 5 priedą.
 • Vieneto patikra pagrįsta liftų atitiktis (G modulis) pagal 8 priedą.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. A1-233 „Dėl Inspectos, UAB paskyrimo atlikti techniniame reglamente „Liftai ir liftų saugos įtaisai“ nustatytas atitikties įvertinimo procedūras“

Lietuvos ir Vokietijos UAB „Tuvlita“

Nr. 2331

 • Baigiamasis liftų patikrinimas pagal 5 priedą.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. A1-939 „Dėl Lietuvos ir Vokietijos uždarosios akcinės bendrovės „Tuvlita“ technikos kontrolės tarnybos paskyrimo atlikti techniniame reglamente „Liftai ir liftų saugos įtaisai“ nustatytas atitikties vertinimo procedūras“

UAB „Inspekta“

Nr. 2913

 • Baigiamasis liftų patikrinimas pagal 5 priedą.
 • Vieneto patikra pagrįsta liftų atitiktis (G modulis) pagal 8 priedą.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. A1-362 Dėl UAB „Inspekta“ paskyrimo atlikti techniniame reglamente „Liftai ir liftų saugos įtaisai“ nustatytas atitikties vertinimo procedūras“


Jeigu Lietuvos Respublikoje nėra reikiamos paskelbtosios (notifikuotosios) įstaigos, kuri atliktų produkto atitikties vertinimą ir išduotų sertifikatą, kad produktas atitinka jam taikomus esminius saugos ir sveikatos reikalavimus, produkto gamintojas ar jo atstovas gali kreiptis į paskelbtąją (notifikuotąją) atitikties vertinimo įstaigą, nurodytą Europos Komisijos informacinėje sistemoje Nando.

 

Lynų kelio įrenginiai

Europos Sąjungoje lynų kelio įrenginių projektavimo, montavimo ir naudojimo pradžios taisyklės, lynų kelio įrenginių posistemių ir saugos komponentų tiekimo rinkai ir laisvo jų judėjimo taisyklės nustatytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/424. Europos Komisija parengė Reglamento (ES) 2016/424 taikymo vadovą, kurį anglų kalba, taip pat kitą aktualią informaciją, susijusią su lynų kelio įrenginiams nustatytų reikalavimų įgyvendinimu, galima rasti Europos Komisijos vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinio direktorato tinklapyje.

Dėl Reglamento (ES) 2016/424 įgyvendinimo Lietuvoje priimtas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. A1-175 „Dėl 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/424 dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama Direktyva 2000/9/EB, įgyvendinimo“.

Lynų kelio įrenginių rinkos priežiūrą vykdo Valstybinė darbo inspekcija.

Lietuvoje nėra paskelbtųjų (notifikuotųjų) įstaigų, kurios pagal Reglamento (ES) 2016/424 reikalavimus atliktų produkto atitikties vertinimą ir išduotų sertifikatą, kad produktas atitinka jam taikomus esminius saugos ir sveikatos reikalavimus. Todėl atitinkamo produkto gamintojas ar jo atstovas gali kreiptis į paskelbtąją (notifikuotąją) atitikties vertinimo įstaigą, nurodytą Europos Komisijos informacinėje sistemoje Nando.

 

Archyvas:

 • 2011 metų seminarų ciklo „Liftų saugos gerinimas“ pranešimų vaizdinė medžiaga:  

-  Liftų rizikos vertinimas 

-  Liftų saugos gerinimas

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-30