BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Produktų sauga

Kiekvienas produktas, pateikiamas ar tiekiamas rinkai turi būti saugus. Reikalavimus produktų saugai nustato Produktų saugos įstatymas ir Europos Sąjungos teisės aktai.  Įgyvendinant Produktų saugos įstatymą Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. 1482 „Dėl institucijų, įgaliotų tvirtinti privalomuosius produktų saugos reikalavimus ir nustatyti atitikties įvertinimo reikalavimus, paskyrimo“ paskirta atsakinga už techninių reglamentų bei kitų teisės aktų, nustatančių privalomuosius produktų saugos reikalavimus, tvirtinimą ir atitikties įvertinimo tvarkos nustatymą:

 • asmeninėms apsaugos priemonėms;
 • lynams, kabliams ir grandinėms;
 • mašinoms;
 • liftams;
 • lynų kelio įrenginiams.

 

 • Asmeninės apsaugos priemonės

Asmeninių apsaugos priemonių (AAP) projektavimo ir gamybos reikalavimai siekiant užtikrinti naudotojų sveikatos apsaugą ir saugą, ir laisvo AAP judėjimo Europos Sąjungoje taisyklės nustatytos 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 89/686/EEB. Siekiant užtikrinti tinkamą nustatytų reikalavimų įgyvendinimą Europos Sąjungoje, Europos Komisija parengė Reglamento (ES) 2016/425 taikymo vadovą, kurį anglų kalba, taip pat kitą aktualią informaciją dėl AAP, galima rasti Europos Komisijos vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinio direktorato tinklapyje https://ec.europa.eu/growth/sectors/mechanical-engineering/personal-protective-equipment_lt. Asmeninių apsaugos priemonių reglamento taikymo vadovas lietuvių kalba: AAP reglamento gairės.

Dėl Reglamento (ES) 2016/425 įgyvendinimo Lietuvoje priimtas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. A1-171 „Dėl 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 89/686/EEB, įgyvendinimo“.

AAP rinkos priežiūrą vykdo Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro Tekstilės instituto Tekstilės medžiagų fizinių-cheminių tyrimų skyrius yra paskelbtoji (notifikuotoji) įstaiga (Europos Komisijos informacinėje sistemoje Nando notifikuotosios įstaigos Nr. 1401), kuri Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020  m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. A1-1072 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. A1-550 „Dėl įstaigos paskyrimo atlikti 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 89/686/EEB, nustatytas atitikties įvertinimo procedūras“ pakeitimo“ paskirta atlikti atitikties vertinimo procedūras pagal Reglamente (ES) 2016/425 nustatytus reikalavimus šių AAP:

 • gerai matoma apranga;
 • apsauginė apranga, dėvima suvirinimo ir panašių procesų metu;
 • apsauginė apranga, apsauganti nuo karščio ir liepsnos (<100 °C);
 • apsauginė apranga nuo sklaidomojo elektrostatinio krūvio;
 • apsauginė apranga nuo atmosferos sąlygų, kurios nėra ypatingos;
 • apsaugos priemonės (apsauginė apranga) nuo cheminių medžiagų ir mišinių, pavojingų sveikatai;
 • apsaugos priemonės (apsauginė apranga) nuo kenksmingų biologinių veiksnių.

Jeigu Lietuvos Respublikoje nėra reikiamos paskelbtosios (notifikuotosios) įstaigos, kuri atliktų produkto atitikties vertinimą ir išduotų sertifikatą, kad produktas atitinka jam taikomus esminius saugos ir sveikatos reikalavimus, produkto gamintojas ar jo atstovas gali kreiptis į paskelbtąją (notifikuotąją) atitikties vertinimo įstaigą, nurodytą Europos Komisijos informacinėje sistemoje Nando.

 

 • Lynai, kabliai ir grandinės

Europos Sąjungoje reikalavimai kėlimo įrangai nustatyti 1973 m. lapkričio 19 d. Europos Bendrijos Tarybos direktyvoje 73/361/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų dėl lynų, grandinių ir kablių sertifikavimo ir ženklinimo suderinimo.

Į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę direktyvą 73/361/EEB perkelia techninis reglamentas „Kėlimo reikmenys. Sertifikavimas ir ženklinimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 113 „Dėl techninio reglamento „Kėlimo reikmenys. Sertifikavimas ir ženklinimas“ patvirtinimo“.

 

 • Mašinos

 Europos Sąjungoje reikalavimai, taikomi mašinų projektavimui, gamybai, jų atitikties vertinimui ir pateikimui, tiekimui rinkai, nustatyti 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/42/EB dėl mašinų, iš dalies keičiančioje Direktyvą 95/16/EB (nauja redakcija). Siekiant užtikrinti tinkamą nustatytų reikalavimų įgyvendinimą, parengtas direktyvos 2006/42/EB taikymo vadovas, kurį anglų kalba, taip pat kitą aktualią informaciją dėl mašinų, galima rasti Europos Komisijos vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinio direktorato tinklapyje https://ec.europa.eu/growth/sectors/mechanical-engineering/machinery_lt. Direktyvos taikymo vadovo (2.1 redakcija) vertimas į lietuvių kalbą prieinamas čia.

Į Lietuvos teisę direktyva 2006/42/EB perkelta techniniu reglamentu „Mašinų sauga“, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28 „Dėl techninio reglamento „Mašinų sauga“ patvirtinimo“. Lietuvos rinkai pateikiamos, tiekiamos ar pradedamos naudoti mašinos turi atitikti šio techninio reglamento reikalavimus.

Mašinų, skirtų naudoti ne profesionaliems naudotojams, rinkos priežiūrą vykdo Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba https://vvtat.lt/.

Mašinų, skirtų naudoti profesionaliems naudotojams, rinkos priežiūrą vykdo Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos https://www.vdi.lt/.

Lietuvoje nėra paskelbtųjų (notifikuotųjų) įstaigų,  kurios pagal techninio reglamento „Mašinų sauga“ reikalavimus atliktų produkto atitikties vertinimą ir išduotų sertifikatą, kad produktas atitinka jam taikomus esminius saugos ir sveikatos reikalavimus. Todėl atitinkamo produkto gamintojas ar jo atstovas gali kreiptis į paskelbtąją (notifikuotąją) atitikties vertinimo įstaigą, nurodytą Europos Komisijos  informacinėje sistemoje Nando.

 

 • Liftai

Europos Sąjungoje reikalavimai, taikomi liftų ir liftų saugos įtaisų projektavimui, gamybai, jų atitikties vertinimui ir pateikimui, tiekimui rinkai, nustatyti 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/33/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su liftais ir liftų saugos įtaisais, suderinimo. Siekiant užtikrinti tinkamą nustatytų reikalavimų įgyvendinimą, parengtas direktyvos 2014/33/ES taikymo vadovas, kurį anglų kalba, taip pat kitą aktualią informaciją dėl liftų ir liftų saugos įtaisų, galima rasti Europos Komisijos vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinio direktorato tinklapyje https://ec.europa.eu/growth/sectors/mechanical-engineering/lifts_lt.  Direktyvos taikymo vadovo vertimas į lietuvių kalbą prieinamas čia.

Į Lietuvos teisę Direktyva 2014/33/ES perkelta techniniu reglamentu „Liftai ir liftų saugos įtaisai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 106 „Dėl techninio reglamento „Liftai ir liftų saugos įtaisai“ patvirtinimo“. Lietuvos rinkai pateikiami, tiekiami ar pradedami naudoti liftai ir liftų saugos įtaisai turi atitikti šio techninio reglamento reikalavimus.

Liftų ir liftų saugos įtaisų rinkos priežiūrą vykdo Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Lietuvos Respublikoje liftų atitiktį esminiams saugos ir sveikatos reikalavimams vertina šios paskelbtosios (notifikuotosios) atitikties vertinimo įstaigos:

Įstaigos pavadinimas

Europos Komisijos suteiktas numeris informacinėje sistemoje Nando

Atitikties vertinimo procedūra pagal techninio reglamento „Liftai ir liftų saugos įtaisai“ priedą

Viešoji įstaiga

Technikos priežiūros tarnyba

Nr. 1399

 • Baigiamasis liftų patikrinimas pagal 5 priedą.
 • Vieneto patikra pagrįsta liftų atitiktis (G modulis) pagal 8 priedą.

Viešoji įstaiga

„Kėlimo įrenginių priežiūros tarnyba“

Nr.1618

 • Baigiamasis liftų patikrinimas pagal 5 priedą.
 • Vieneto patikra pagrįsta liftų atitiktis (G modulis) pagal 8 priedą.

UAB

„Kiwa Inspecta“

Nr. 2268

 • Baigiamasis liftų patikrinimas pagal 5 priedą.
 • Vieneto patikra pagrįsta liftų atitiktis (G modulis) pagal 8 priedą.

Lietuvos ir Vokietijos UAB „Tuvlita“

Nr. 2331

 • Baigiamasis liftų patikrinimas pagal 5 priedą.


Jeigu Lietuvos Respublikoje nėra reikiamos paskelbtosios (notifikuotosios) įstaigos, kuri atliktų produkto atitikties vertinimą ir išduotų sertifikatą, kad produktas atitinka jam taikomus esminius saugos ir sveikatos reikalavimus, produkto gamintojas ar jo atstovas gali kreiptis į paskelbtąją (notifikuotąją) atitikties vertinimo įstaigą, nurodytą Europos Komisijos  informacinėje sistemoje Nando.

 

 • Lynų kelio įrenginiai

Europos Sąjungoje lynų kelio įrenginių projektavimo, montavimo ir naudojimo pradžios taisyklės,  lynų kelio įrenginių posistemių ir saugos komponentų tiekimo rinkai ir laisvo jų judėjimo taisyklės nustatytos 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/424 dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama Direktyva 2000/9/EB. Kitą aktualią informaciją, susijusią su lynų kelio įrenginiams nustatytų reikalavimų įgyvendinimu, galima rasti Europos Komisijos vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinio direktorato tinklapyje https://ec.europa.eu/growth/sectors/mechanical-engineering/cableways_lt.

Dėl Reglamento (ES) 2016/424 įgyvendinimo Lietuvoje priimtas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. A1-175 „Dėl 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/424 dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama Direktyva 2000/9/EB, įgyvendinimo“.

Lynų kelio įrenginių rinkos priežiūrą vykdo Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Lietuvoje nėra paskelbtųjų (notifikuotųjų) įstaigų, kurios pagal Reglamento (ES) 2016/424  reikalavimus atliktų produkto atitikties vertinimą ir išduotų sertifikatą, kad produktas atitinka jam taikomus esminius saugos ir sveikatos reikalavimus. Todėl atitinkamo produkto gamintojas ar jo atstovas gali kreiptis į paskelbtąją (notifikuotąją) atitikties vertinimo įstaigą, nurodytą Europos Komisijos  informacinėje sistemoje Nando.

 

 

Archyvas:

 • 2011 metų seminarų ciklo „Liftų saugos gerinimas“ pranešimų vaizdinė medžiaga:  

-  Liftų rizikos vertinimas 

-  Liftų saugos gerinimas

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-20