BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūra

Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros tikslas – kad šie įrenginiai būtų saugūs ir nekeltų grėsmės žmonėms, turtui bei aplinkai.

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/104/EB nurodo, kad darbdavys privalo imtis priemonių, užtikrinančių, kad darbuotojams paskirti naudoti darbo įrenginiai būtų tinkami pavestam darbui atlikti ir nekenktų darbuotojų saugai ir sveikatai. Tais atvejais, kai darbo įrenginių sauga priklauso nuo jų sumontavimo, kompetentingi asmenys pagal nacionalinius teisės aktus ir (arba) praktiką privalo atlikti jų pradinį patikrinimą (po sumontavimo ir prieš paleidžiant įrenginį pirmą kartą), bei patikrinimą juos surinkus naujoje vietoje ar naujoje vietovėje ir nustatyti, ar šie darbo įrenginiai sumontuoti gerai ir ar jie tinkamai veikia.

Įgyvendinant Direktyvos 2009/104/EB nuostatas, priimtas Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas, kuriame apibrėžti potencialiai pavojingi įrenginiai ir nustatyti jų priežiūros reikalavimai, potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą atliekančių asmenų ir šių įrenginių savininkų teisės, pareigos ir atsakomybė. Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo nuostatos atitinka Europos Sąjungos valstybių narių praktiką, kai privalomasis įrenginių techninės būklės tikrinimas traktuojamas kaip paslauga, kurią rinkos sąlygomis teikia ne valstybinės institucijos, bet tarpusavyje konkuruojančios kompetentingos priežiūros įstaigos. Potencialiai pavojingų įrenginių savininkai atsako už jų saugų naudojimą, laikymą (saugojimą), techninę būklę ir nuolatinę priežiūrą ir atlygina žalą, padarytą naudojant ar laikant (saugant) potencialiai pavojingą įrenginį. Potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklę tikrina akredituotosios įstaigos. Nuolatinę jų priežiūrą gali atlikti asmuo (pats įrenginio savininkas, savininko-juridinio asmens paskirtas darbuotojas ar pagal sutartį įrenginio priežiūrą atliekantis asmuo), kuris turi nustatytą atsakingos valstybės institucijos nustatytą kvalifikaciją arba specialiųjų žinių ir įgūdžių (jeigu potencialiai pavojingas įrenginys yra energetikos įrenginys, reikalingas energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatas), turi reikalingą įrangą ir yra apsidraudęs civilinės atsakomybės draudimu (minimali metinė draudimo suma negali būti mažesnė kaip šimtas tūkstančių eurų).

LLietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 817 „Dėl Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo įgyvendinimo“ 1 punktu patvirtintas Potencialiai pavojingų įrenginių kategorijų parametrų sąrašas (toliau – Sąrašas), 2.1.3 papunkčiu Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paskirta atsakinga už beslėgių pavojingų medžiagų talpyklų pagal Sąrašo 2.4.1.1 ir 2.4.2 papunkčiuose nustatytus parametrus, liftų, variklinės pavaros keltuvų žmonėms ir kroviniams kelti, lynų kelių, eskalatorių ir judamųjų takų, kėlimo įrenginių, variklinės pavaros pramoginių įrenginių priežiūros administracinį reglamentavimą. 

Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros reikalavimų įgyvendinimo kontrolę vykdo Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Nuo 2020 m. gegužės 1 d. potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimus atlieka akredituotosios tikrinimo įstaigos, kurias šiai veiklai akreditavo Nacionalinis akreditacijos biuras. Šių akredituotųjų įstaigų išsamus sąrašas pateiktas Nacionalinio akreditacijos biuro tinklapyje.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atsakomybės sričiai priskirtų potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklę tikrina šios akredituotosios įstaigos:

 • VšĮ Technikos priežiūros tarnyba (akredituota tikrinti pavojingų medžiagų talpyklas, liftus, lynų kelius, eskalatorius, kėlimo įrenginius ir pramoginius įrenginius);

 • VšĮ „Kėlimo įrenginių priežiūros tarnyba“ (akredituota tikrinti liftus, lynų kelius, eskalatorius ir kėlimo įrenginius);

 • Lietuvos ir Vokietijos UAB „Tuvlita“ Technikos kontrolės tarnyba (akredituota tikrinti pavojingų medžiagų talpyklas, liftus, lynų kelius, eskalatorius, kėlimo įrenginius ir pramoginius įrenginius);

 • UAB „Kiwa Inspecta" (akredituota tikrinti pavojingų medžiagų talpyklas, liftus, lynų kelius, eskalatorius, kėlimo įrenginius ir pramoginius įrenginius);

 • UAB „Inspekta“ (akredituota tikrinti beslėges pavojingų medžiagų talpyklas, liftus, variklinės pavaros keltuvus, eskalatorius ir judamuosius takus, kėlimo įrenginius).

Potencialiai pavojingi įrenginiai registruojami Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, kurio valdytojas ir tvarkytojas yra Valstybinė darbo inspekcija. Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre 2021 m. gruodžio 31 d. užregistruota 46 283 potencialiai pavojingi įrenginiai, tarp jų:

 • 74 variklinės pavaros pramoginiai įrenginiai;

 • 524 degiąsias dujas naudojantys pramoniniai įrenginiai;

 • 360 eskalatorių ir judamųjų takų;

 • 986 garo ir vandens šildymo katilai;

 • 5 955 variklinės pavaros keltuvai žmonėms ir kroviniams kelti; 

 • 9 327 kėlimo įrenginiai;

 • 10 648 liftai; 

 • 39 lynų keliai;

 • 12 127 slėginiai indai ;

 • 4 555 beslėgės pavojingų medžiagų talpyklos;

 • 1 688  pavojingų medžiagų slėginiai vamzdynai ir garotiekiai.

 

Teisės aktai:

Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas

2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 817 „Dėl Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo įgyvendinimo“.

Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatai, patvirtinti 2002 m. gegužės 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 645 „Dėl Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatų patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. sausio 24 d. įsakymas Nr. A1-15 „Dėl mobiliųjų beslėgių pavojingų medžiagų ir mišinių talpyklų, vežamų geležinkelių keliais, techninės būklės tikrinimo“.

Lynų kelių priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. A1-196 „Dėl Lynų kelių priežiūros taisyklių patvirtinimo“.

Liftų priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. A1-61 „Dėl Liftų priežiūros taisyklių patvirtinimo“.

Eskalatorių ir judamųjų takų priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. A1-147 „Dėl Eskalatorių ir judamųjų takų priežiūros taisyklių patvirtinimo“.

Potencialiai pavojingų įrenginių avarijų tyrimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. A1-232/4-306 „Dėl Potencialiai pavojingų įrenginių avarijų tyrimo nuostatų patvirtinimo“.

Mobiliųjų talpyklų, skirtų pavojingoms medžiagoms ir preparatams vežti keliais, priežiūros laikinosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. A1-150/3-161 „Dėl Mobiliųjų talpyklų, skirtų pavojingoms medžiagoms ir preparatams vežti keliais, priežiūros laikinųjų taisyklių patvirtinimo“.

Pavojingų medžiagų ir mišinių stacionariųjų beslėgių talpyklų priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. A1-178 „Dėl Pavojingų medžiagų ir mišinių stacionariųjų beslėgių talpyklų priežiūros taisyklių patvirtinimo“.

Statybinių keltuvų priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. A1-707 „Dėl Statybinių keltuvų priežiūros taisyklių patvirtinimo“.

Kėlimo kranų priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. A1-425 „Dėl Kėlimo kranų priežiūros taisyklių patvirtinimo“.

Mobiliųjų darbinių kėlimo platformų priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. A1-454 „Dėl Mobiliųjų darbinių kėlimo platformų priežiūros taisyklių patvirtinimo“.

Variklinės pavaros pramoginių įrenginių priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. A1-45 „Dėl Variklinės pavaros pramoginių įrenginių priežiūros taisyklių patvirtinimo“.

Kabamųjų ir pastatomųjų platforminių įrenginių priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. A1-52 „Dėl Kabamųjų ir pastatomųjų platforminių įrenginių priežiūros taisyklių patvirtinimo“.

Variklinės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvų priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. A1-287 „Dėl Variklinės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvų priežiūros taisyklių patvirtinimo“.

Reikalavimai asmenų, atliekančių nuolatinę potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą, darbuotojų, pertvarkančių potencialiai pavojingus įrenginius, ir darbų su potencialiai pavojingais įrenginiais vadovų kvalifikacijai arba specialiosioms žinioms ir įgūdžiams, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. A1-333 „Dėl Reikalavimų asmenų, atliekančių nuolatinę potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą, darbuotojų, pertvarkančių potencialiai pavojingus įrenginius, ir darbų su potencialiai pavojingais įrenginiais vadovų kvalifikacijai arba specialiosioms žinioms ir įgūdžiams patvirtinimo“.

Būtiniausios įrangos, prietaisų ir priemonių, reikalingų nuolatinei potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrai atlikti, sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. A1-385 „Dėl Būtiniausios įrangos, prietaisų ir priemonių, reikalingų nuolatinei potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrai atlikti, sąrašo patvirtinimo“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-14