Laisvas prekių judėjimas

Vieningoji rinka – tai vienas didžiausių mūsų laiko laimėjimų. Ekonominė erdvė, kur prekės, paslaugos, kapitalas ir darbas gali laisvai judėti, teikia pagrindą Europos Sąjungos klestėjimui. Europos Sąjunga sukūrė originalias ir novatoriškas priemones laisvo prekių judėjimo kliūtims pašalinti. Tarp jų reikšmingą vietą užima gaminių reglamentavimo Naujasis požiūris ir atitikties vertinimo Visuotinis požiūris. Šie vienas kitą papildantys principai turi bendrų bruožų, nes jie apibrėžia esminius reikalavimus, kuriais apribojama valstybių intervenciją reguliuojant rinką ir palieka verslui galimybę pačiam pasirinkti geriausią sprendimą, kaip patenkinti įsipareigojimus visuomenei.

Naujasis požiūris patobulino atitikties įvertinimą tokiu būdu, kad Bendrijos įstatymų leidėjas galėtų įvertinti skirtingų atitikties įvertinimo mechanizmų panaudojimo pasekmes. Buvo siekiama suteikti lankstumo atitikties įvertinimui viso gamybos proceso metu, kad jis galėtų būti taikomas kiekvienos individualios operacijos reikmėms. Visuotinis požiūris leido suskirstyti atitikties įvertinimą į modulius. Šie moduliai skiriasi priklausomai nuo gaminio raidos etapo (pavyzdžiui, projektavimas, prototipas, visa gamyba), naudojamo vertinimo rūšies (pavyzdžiui, dokumentų patikra, tipo patvirtinimas, kokybės užtikrinimas) bei įvertinimą atliekančio asmens (gamintojas ar trečioji šalis).