exclamation

Informuojame, kad nuo 2020-11-27 18:00 iki 2020-11-29 18:00 ir nuo 2020-12-04 18:00 iki 2020-12-06 18:00 bus atliekami IS infrastruktūros perkėlimo darbai. Dėl šios priežasties galimi trumpalaikiai portalo „Mano vyriausybė“ veiklos sutrikimai. Atsiprašome už nepatogumus.

Verslo tvarumo ir atsakingumo indeksas

Verslo tvarumo ir atsakingumo indeksas: darbdavių organizacijos ir NVO kviečiamos tapti verslo tvarumo ir atsakingumo indekso administratoriais

Darbdavių ir nevyriausybinės organizacijos kviečiamos tapti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su partneriais įgyvendinamo projekto „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas“ metu sukurto verslo tvarumo ir atsakingumo indekso administratoriais. 

Verslo tvarumo ir atsakingumo indeksas – tai įrankis, skirtas įmonėms ir organizacijoms, siekiančioms įsivertinti savo pažangą atsakingo verslo, socialinės atsakomybės srityje bei siekti aukštesnių savo veiklos standartų.

Daugiau informacijos apie verslo tvarumo ir atsakingumo indeksą galite rasti šiuose dokumentuose:

VERSLO TVARUMO IR ATSAKINGUMO INDEKSAS

VERSLO TVARUMO IR ATSAKINGUMO INDEKSO METODIKA

VERSLO TVARUMO IR ATSAKINGUMO INDEKSO NAUDOTOJO INSTRUKCIJA

VERSLO TVARUMO IR ATSAKINGUMO INDEKSO KLAUSIMYNAS

 

 

Galutinis pasiūlymų pateikimo terminas: 2020 m. rugpjūčio 26 d.

Kaip bus atrenkami administratoriai

Administratoriai bus atrenkami pagal pateiktus pasiūlymus, turimus ĮSA srities ekspertus ir pagal tai, ką jau yra nuveikę socialinės atsakomybės srityje.

Kokios darbdavių organizacijos gali tapti administratoriumi:

 • Buveinė registruota Lietuvoje.
 • Veikia ne mažiau kaip 3 metus.
 • Nepriimtas įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis.
 • Neiškelta bankroto byla arba bankroto procesas nevykdomas ne teismo tvarka, nesiekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais.
 • Neturi mokestinės nepriemokos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams, fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, nėra skolinga „Sodrai“.
 • Veikia nacionaliniu lygmeniu. Darbdavių organizacijų nariai – darbdaviai – pagal darbo sutartį ar kitais Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme nurodytais darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindais įdarbina ne mažiau kaip tris procentus Lietuvos Respublikos teritorijoje dirbančių asmenų; darbdavių organizacijos nariai veikia ne mažiau kaip 2/3 Lietuvos Respublikos apskričių teritorijų.
 • Ne mažiau kaip dvejus metus vykdo veiklą įmonių socialinės atsakomybės skatinimo srityje.
 • Turi bent vieną darbuotoją ekspertą, turintį patirties ĮSA srityje.


Kokios nevyriausybinės organizacijos gali tapti administratoriumi:

 • Buveinė registruota Lietuvoje.
 • Veikia ne mažiau kaip 3 metus.
 • Nepriimtas įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis.
 • Neiškelta bankroto byla arba bankroto procesas nevykdomas ne teismo tvarka, nesiekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais.
 • Neturi mokestinės nepriemokos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams, fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, nėra skolinga „Sodrai“.
 • Ne mažiau kaip dvejus metus vykdo veiklą įmonių socialinės atsakomybės skatinimo srityje.
 • Turi bent vieną darbuotoją ekspertą, turintį patirties ĮSA srityje.

Darbdavių ir nevyriausybinės organizacijos, siekiančios tapti indekso administratoriais, turi pateikti dokumentų, įrodančių priklausymą darbdavių ar nevyriausybinei organizacijai, kopijas, ir dokumentų, patvirtinančių veiklos ĮSA srityje vykdymą ir darbdavių organizacijos ar nevyriausybinės organizacijos darbuotojų ekspertų patirtį ĮSA srityje, kopijas.

Pasiūlymo forma

Pasiūlymus kviečiame teikti iki 2020 m. rugpjūčio 26 d. el. p. post@socmin.lt.

Papildomą informaciją teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinio dialogo skyriaus patarėja Liudvika Gražulienė, tel. 8 6 87 29 395, el. p. liudvika.grazuliene@socmin.lt.

Indekso administratorių atranka organizuojama ir vykdoma vadovaujantis Verslo tvarumo ir atsakingumo indekso administratoriaus atrankos tvarkos aprašu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-23