Teismo sprendimai

1.Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. gruodžio 28 d. sprendimas norminėje administracinėje byloje

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. A1-6/V-18 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. A1-78/V-179 „Dėl Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo ir Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

2.Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 23 d. sprendimas norminėje administracinėje byloje

3. Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartis administracinėje byloje dėl įsakymų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

4. Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. liepos 22 d. sprendimas norminėje administracinėje byloje

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. A1-395 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. A1-234 „Dėl Transporto išlaidų kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 112-5281)

5. Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. balandžio 11 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-675-143/2017

6. Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2020 m. lapkričio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eI-2-756/2020

7. Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2021 m. gegužės 3 d. sprendimas norminėje administracinėje byloje Nr. eI-9-502/2021

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-24