Skurdo ir socialinės atskirties mažinimą reguliuojantys įsakymai

 • 2019 m. lapkričio 4 d. Nr. A1-661

DĖL 2020 METŲ MINIMALIŲ VARTOJIMO POREIKIŲ DYDŽIO PATVIRTINIMO

 • 2017 m. gruodžio 22 d. Nr. A1-670

DĖL ASMENS (ŠEIMOS) MINIMALIŲ VARTOJIMO POREIKIŲ DYDŽIO SKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 • 2014 m. gruodžio 29 d. Nr. A1-670

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO2008 M. LAPKRIČIO 28 D. ĮSAKYMO NR. A1-387 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ SPECIALIOMS TIKSLINĖMS DOTACIJOMS SOCIALINĖMS IŠMOKOMS, KOMPENSACIJOMS, SOCIALINEI PARAMAI MOKINIAMS IR SOCIALINĖMS PASLAUGOMS ADMINISTRUOTI, NAUDOJIMO IR ATSISKAITYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 • 2014 m. gruodžio 10 d. Nr. A1-627

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2005 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMO NR. A1-183 „DĖL KAI KURIŲ SOCIALINEI PARAMAI GAUTI REIKALINGŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 • 2014 m. lapkričio 17 d. Nr. A1-562

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2005 M. LIEPOS 14 D. ĮSAKYMO NR. A1-207 „DĖL DUOMENŲ APIE SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MOKAMAS VALSTYBINES ŠALPOS IŠMOKAS STATISTINIŲ ATASKAITŲ FORMŲ IR JŲ PILDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 • 2014 m. spalio 3 d. Nr. A1-469

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2014 M. LIEPOS 9 D. ĮSAKYMO NR. A1-367 „DĖL EUROPOS PAGALBOS LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS ASMENIMS FONDO PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ PAGAL LAIKINĄJĄ TVARKĄ, ANTROJO FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 • 2014 m. rugsėjo 24 d. Nr. A1-461

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2014 M. SAUSIO 31 D. ĮSAKYMO NR. A1-60 „DĖL 2014–2020 METŲ IŠ EUROPOS PAGALBOS LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS ASMENIMS FONDO LĖŠŲ PLANUOJAMŲ BENDRAI FINANSUOTI VALSTYBĖS PROJEKTŲ ATRANKOS LAIKINOSIOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 • 2014 m. rugpjūčio 27 d. Nr. A1-426 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2016-06-04)

DĖL ATSAKOMYBĖS IR FUNKCIJŲ PASISKIRSTYMO TARP INSTITUCIJŲ, ĮGYVENDINANT 2014–2020 METŲ EUROPOS PAGALBOS LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS ASMENIMS FONDO VEIKSMŲ PROGRAMĄ, TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 • 2014 m. liepos 9 d. Nr. A1-367 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2014-10-04)

DĖL EUROPOS PAGALBOS LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS ASMENIMS FONDO PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ PAGAL LAIKINĄJĄ TVARKĄ, ANTROJO FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 • 2014 m. birželio 30 d. Nr. A1-350

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2005 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMO NR. A1-183 „DĖL KAI KURIŲ SOCIALINEI PARAMAI GAUTI REIKALINGŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 • 2014 m. gegužės 16 d. Nr. A1-268 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2017-05-10)

DĖL EUROPOS PAGALBOS LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS ASMENIMS FONDO PARAMOS GAVĖJŲ SĄRAŠO, NEPANAUDOTŲ MAISTO PRODUKTŲ (LIKUČIŲ) IR NEPANAUDOTŲ BŪTINOJO ASMENINIO VARTOJIMO PREKIŲ (LIKUČIŲ) PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTŲ FORMŲ PATVIRTINIMO

 • 2014 m. balandžio 10 d. Nr. A1-198

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2014 M. SAUSIO 31 D. ĮSAKYMO NR. A1-60 „DĖL 2014–2020 METŲ IŠ EUROPOS PAGALBOS LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS ASMENIMS FONDO LĖŠŲ PLANUOJAMŲ BENDRAI FINANSUOTI VALSTYBĖS PROJEKTŲ ATRANKOS LAIKINOSIOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 • 2014 m. sausio 31 d. Nr. A1-60 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2015-07-15)

DĖL 2014-2020 METŲ IŠ EUROPOS PAGALBOS LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS ASMENIMS FONDO LĖŠŲ PLANUOJAMŲ BENDRAI FINANSUOTI VALSTYBĖS PROJEKTŲ ATRANKOS LAIKINOSIOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 • 2013 m. spalio 22 d. Nr. A1-588

Dėl socialinės įtraukties didinimo 2014-2020 m. veiksmų plano patvirtinimo

 • 2013 m. vasario 19 d. Nr. A1-60 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2013-11-10)

DĖL PROJEKTŲ, SKIRTŲ SOCIALINEI PAGALBAI NUKENTĖJUSIESIEMS NUO PREKYBOS ŽMONĖMIS IR PRIVERSTINĖS PROSTITUCIJOS TEIKTI IR JŲ GRĄŽINIMUI Į VISUOMENĘ IR DARBO RINKĄ, VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR PROJEKTŲ, SKIRTŲ SOCIALINEI PAGALBAI NUKENTĖJUSIESIEMS NUO PREKYBOS ŽMONĖMIS IR PRIVERSTINĖS PROSTITUCIJOS TEIKTI IR JŲ GRĄŽINIMUI Į VISUOMENĘ IR DARBO RINKĄ, ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO 2013–2015 METAIS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 • 2010 m. balandžio 12 d. Nr. A1-140

DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ, KURIE NĖRA PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMĄ, PIRKIMŲ, ĮGYVENDINANT NACIONALINĖS 2010-ŲJŲ EUROPOS KOVOS SU SKURDU IR SOCIALINE ATSKIRTIMI METŲ PROGRAMOS PROJEKTUS, VYKDYMO IR PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL SAVIVALDYBIŲ ADMINISTRACIJOS SKIRTŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ ŠALPOS IŠMOKOMS, TIKSLINĖMS KOMPENSACIJOMS BEI IŠMOKOMS VAIKAMS MOKĖTI IR ADMINISTRUOTI PASKIRSTYMO, PERVEDIMO, TIKSLINIMO, NAUDOJIMO, ATSISKAITYMO IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-23